REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1985

Archaeologiai Értesítő, 112 - 1985.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1985_112.pdf

Download (306MB) | Preview

Abstract

1985 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 2 JEREM ERZSÉBET - FACSAR GÉZA - KORDOS LÁSZLÓ - KROLOPP ENDRE: A Sopron-Krautackeri vaskori telep régészeti és környezetrekonstrukciós vizsgálata.II. 5 H. VADAY ANDREA: A bagi lelet. Újabb adat a későszarmata besimított kerámia kérdéséhez 27 KOVÁCS LÁSZLÓ: A Kárpát-medence IX - X. századi francia pénzei és a kiskunfélegyházi sírlelet 38 KÖZLEMÉNYEK 54 ORAVECZ HARGITA: Az alföldi vonaldíszes kerámia leletei Alattyán-Kiskert lelőhelyen 54 FEKETE MÁRIA: Adatok a koravaskori ötvösök és kereskedők tevékenységéhez 70 K. VÉGH KATALIN: Császárkori telep Észak-Magyarországon 94 GABLER DÉNES: Terra sigillaták az aquincumi canabae északi részén feltárt épületmaradványokból 111 SZEMLE 120 NAGY TIBOR: Kádár Zoltán köszöntése 120 TÓTH ENDRE: Jakabffy Imre 70 éves 121 SKOMAL, S. N.: Bronzkor előtti társadalmi rendszerek Európában. (Összefoglalás) 121 KOVÁCS TIBOR: Eredmények és tendenciák a múlt és jelen bronzkori kutatásában 129 T. BIRÓ KATALIN: Beszámoló az 1984-ben Plovdivban megrendezett III. Petroarcheológiai Szeminárium munkájáról 139 GABLER DÉNES: Beszámoló a Rei Cretariae Romanae Fautores 1984. évi XIV. kongresszusáról (Oxford - London) 140 KISS ÁKOS: A IV. nemzetközi mozaikkollokvium Trierben 1984-ben 140 F. PETRES ÉVA: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat régészeti tevékenysége az 1984. évben 141 PÁLÓCZI HORVÁTH ANDRÁS: Magyarország Régészeti Topográfiája, 6. Békés megye régészeti topográfiája. IV/1. A szeghalmi járás. Budapest, 1982 143 GÁSPÁR DOROTTYA: A Közép-Duna-Medence régészeti bibliográfiája 1967-1977. Összeállította: Jakabffy Imre 144 TÓTH ENDRE: Vas megye földrajzi nevei. Szerk. Balogh L. - Végh J. Szombathely, 1982 145 KŐHEGYI MIHÁLY: M. Katona Julianna, A Múzeumi és Könyvtári Értesítő repertóriuma (1907-1918) 145 HOLL IMRE: Benkő Elek, Székelykeresztúri kályhacsempék 146 T. DOBOSI VIOLA: Excavaciones Arqueologicas en Espana 147 GESZTELYI TAMÁS: R. Fleischer, Der Klagenfrauensarkophag aus Sidon 148 B. BÓNIS ÉVA: Ch. W. Röring, Untersuchungen zu römischen Reisewagen 149 TÓTH ENDRE: V. D. Rusevljan, Rimska kamena plastika u Jugoslavenskom delu provincije Donje Panonije 149 VISY ZSOLT: B. Galsterer, Die Graffiti auf der römischen Gefäßkeramik 151 GESZTELYI TAMÁS: K. J. Shelton, The Esquiline Treasure 151 JAKABFFY IMRE: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1984 154 1985 / 2. füzet 169 TARTALOMJEGYZÉK 170 TANULMÁNYOK 177 MÓCSY ANDRÁS: Aelius Triccianus származása 177 VISY ZSOLT: A dunaújvárosi római utazókocsi rekonstrukciója 181 GESZTELYI TAMÁS: Caracalla és Geta ábrázolása provinciális gemmákon 192 KÖZLEMÉNYEK 199 BÁNFFY ESZTER: Kultikus rendeltetésű leletegyüttes a Kis-Balaton középső rézkorából 199 KOREK JÓZSEF: Adatok a bolerázi csoport alföldi elterjedéséhez 205 BONDÁR MÁRIA: Rézkori idol Nagytarcsáról 218 PATAY PÁL: A tamási bronzcsésze lelet 222 POROSZLAI ILDIKÓ: Bronzleletek Szolnok megyéből 227 SZIRMAI KRISZTINA: Későrómai sírok az aquancumi canabae északi részén 233 WOLF MÁRIA: Középkori templom és település Szendrő-Gacsalon 252 SZEMLE 277 KOVÁCS TIBOR: Néhány "általános szempont" az új középtávú régészeti terv kimunkálásához 277 WESSETZKY VILMOS: Beszámoló az 1984. évi bécsi egyiptológiai konferenciáról 278 KOVÁCS TIBOR: Beszámoló a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1984. évi tevékenységéről 279 Archäologische Forschungen im Jahre 1984. Szerk.: Czeglédy Ilona 280 IRODALOM 308 FODOR ISTVÁN: Szeged története. 1. A kezdetektől 1686-ig. Szerk. Kristó Gy. 308 ECSEDY ISTVÁN: J. Makkay, Early Stamp Seals in South-East Europe 309 KŐHEGYI MIHÁLY: Irásné Melis K., Adatok a pesti-síkság Árpád-kori településtörténetéhez. Monumenta Historica Budapestiensia IV. 311 H. GYÜRKY KATALIN: G. Sándor M., Reneszánsz Baranyában 311 T. DOBOSI VIOLA: M. A.Geyh, Einführung in die Methoden der physikalischen und chemischen Altersbestimmung 312 ECSEDY ISTVÁN: B. Chropovský, Archaeological Research in Slovakia 313 ECSEDY ISTVÁN: Studijné Zvesti AUSAV 20 314 ECSEDY ISTVÁN: P, Prüssing, Die Messer im nördlichen Westdeutschland PBF VII, 3. 314 KÁDÁR ZOLTÁN: H. W. Haussing, Die Geschichte Zentralasiens und der Seidenstrasse in vorislamischer Zeit 314 KISS ATTILA: H. Steuer, Frühgeschichtlichte Sozialstrukturen in Mitteleuropa 315 HOLL IMRE: G. Démians d'Archimbaud, Les fouilles de Rougiers 316 HOLL IMRE: Bäuerliche Sachkultur des Spätmittelalters 317 HOLL IMRE: E. Neamtu - V. Neamtu - S. Cheptea, Orasul medieval Baia in secolele XIV - XVII. Vol. 2. 317

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 112. ÉVFOLYAM (1985)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 04 May 2014 05:29
Last Modified: 20 Mar 2017 07:56
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/383

Actions (login required)

View Item View Item