REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1984

Archaeologiai Értesítő, 111 - 1984.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1984_111.pdf

Download (312MB) | Preview

Abstract

1984 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 5 SCHREIBER RÓZSA: Szimbolikus ábrázolások korabronzkori edényeken 5 H. GYÜRKY KATALIN: A Szent Márton kápolna régészeti maradványai Budán 31 KÖZLEMÉNYEK 44 T. BIRÓ KATALIN: Őskőkori és őskori pattintott kőeszközeink nyersanyagának forrásai 44 SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU - OLAJOS TERÉZ - FARKAS CSABA: Az avar történelem forrásai. VIII. Az avarok Maurikios császárságának utolsó éveiben (597 végétől 602 őszéig) 55 LÁZÁR SAROLTA: Árpád-kori szabadban lévő kemencék Kesztölc-Tatárszálláson 73 KOVÁCS GYÖNGYI: Török rézedények Szolnok megyéből 80 SZEMLE 94 KOREK JÓZSEF: Mágócsy-Dietz Kornélia (1903-0983) 94 KOREK JÓZSEF: Bálint Alajos (1902-0983) 94 KÁDÁR ZOLTÁN: Wessetzky Vilmos 75 éves 95 KOREK JÓZSEF: 70 éves Patay Pál 96 T. DOBOSI VIOLA: Vértesszőllös: módszerek és eredmények 97 FODOR ISTVÁN: Kazárok, bolgárok, magyarok. Széljegyzetek P. B. Golden könyvéhez 102 HOLL IMRE: Heraldikai megjegyzések 111 F. PETRES ÉVA: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat régészeti tevékenysége az 1983. évben 116 IRODALOM 118 H. GYÜRKY KATALIN: Gervers-Molnár V., Sárospataki síremlékek 118 JANKOVICH B. DÉNES: Balogh J., Varadinum. Várad vára 119 KUBINYI ANDRÁS - MÓCSY ANDRÁS: Püspöki Nagy P., Boldogfa 119 KŐSZEGI FRIGYES: C. B. Burgess - S. Gerloff, The Dirks and Rapiers of Great Britain amd Ireland. PBF IV. 7 121 KŐSZEGI FRIGYES: A. Jockenhövel, Die Rasiermesser in Westeuropa. PBF VIII, 3 121 KOVÁCS TIBOR: M. Gedl., Die Dolche und Stabdolche in Polen. PBF VI, 4 122 KŐSZEGI FRIGYES: M. Gedl., Die Rasiermesser in Polen. PBF VIII, 4 123 KOVÁCS TIBOR: A. Vulpe, Die Axte und Beile in Rumänien I. PBF IX, 2 124 ECSEDY ISTVÁN: A. Vulpe, Die Axte und Beile in Rumänien II. PBF IX, 5 125 KEMENCZEI TIBOR: A. M. Leskov, Jung- und spätbronzezeitliche Depotfunde im nördlichen Schwarzmeergebiet.PBF XX, 5 125 KISS ATTILA: H. Kühn, Die germanischen Bügelfibeln der Wölkerwanderungszeit in Mitteldeutschland. III. PBF XX, 5 126 FODOR ISTVÁN: J. Giesler, Untersuchungen zur Chronologie der Bijelo Brdo-Kulltur 126 HOLL IMRE: B. Novotný, Funde mittelalterlicher handwerklicher Erzeugnisse 127 JAKABFFY IMRE: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1983 128 1984 / 2. füzet 145 TARTALOMJEGYZÉK 146 TANULMÁNYOK 147 JEREM ERZSÉBET - FACSAR GÉZA - KORDOS LÁSZLÓ - KROLOPP ENDRE - VÖRÖS ISTVÁN: A Sopron-Krautackeri vaskori telep régészeti és környezetrekonstrukciós vizsgálata. I. 147 BARKÓCZI LÁSZLÓ: Az intercisai mitológikus és állatjelenetes domborművek időrendje és felhasználása 176 HOLL IMRE: Négysaroktornyos, szabályos várak a középkorban 204 KÖZLEMÉNYEK 228 TOPÁL JUDIT: Feliratos boroskészlet a szentendrei római villából 228 MESTERHÁZY KÁROLY: Hakasz (jenyiszeji kirgiz) leletek Rakamazról 235 J. DANKÓ KATALIN: Beszámoló a sárospataki városfal kutatásról 247 SZEMLE 260 TÖRÖK LÁSZLÓ: Castiglione László (1927-1984) 260 HALASSY BÉLA: Régészeti adatbázis kialakításának lehetőségei és alapvető feltételei Magyarországon 262 SOPRONI SÁNDOR: Beszámoló a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1982 -83. évi működéséről 266 Archäologische Forschungen im Jahre 1982. Szerk.: Czeglédy Ilona 267 IRODALOM 296 MAKKAY JÁNOS: Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XXXIII, és XXXIV. kötet 296 MESTERHÁZY KÁROLY: Kiss, A., Baranya megye X - XI. századi sírleletei. Magyarország honfoglalás és kora Árpádkori temetőinek leletanyaga. I. 297 KOLBA JUDIT: Insignia Regni Hungariae. Szerk. Fülep F., Kovács É., Lovag Zs. 299 PÁLÓCZI HORVÁTH ANDRÁS: Holl I. - Parádi N., Das mittelalterliche Dorf Sarvaly. Fontes Arch. Hung. Budapest 1982 300 KISS ATTILA: O. Wanscher, Sella Curulis. The Folding Stool an Ancient Symbol of Dignity 302 NAGY MIHÁLY: Paganismo y Cristianismo en el Occidente del Imperio Romano. Universidad de Oviedo (1983). Memorias de Historia Antigua V. 1981 302

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 111. ÉVFOLYAM (1984)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 04 May 2014 05:28
Last Modified: 17 Mar 2017 12:01
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/382

Actions (login required)

Edit Item Edit Item