REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1982

Archaeologiai Értesítő, 109 - 1982.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1982_109.pdf

Download (348MB) | Preview

Abstract

1982 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 5 KALICZ NÁNDOR: A Balaton-Lasinja kultúra történeti kérdései és fémleletei 5 BARKÓCZI LÁSZLÓ: A keletpannóniai sírsztélék ábrázolásainak délkeleti és keleti kapcsolatai 20 NAGY TIBOR: Mikor volt Prastina Messal(l)inus Pannonia Superior helytartója? 53 TÓTH ENDRE: Tetrarchia-kori Iovia-Herculia helynévadás Pannóniában? 57 SZ. GARAM ÉVA: Rómaikori rézüstök korai avar sírokban. 75 SZABÓ LÁSZLÓ: Az avarkori üst restaurálása 89 PÁLÓCZI HORVÁTH ANDRÁS: Régészeti adatok a kunok viseletéhez 91 HOLL IMRE: Középkori desztilláló készülékek cserépből Kőszeg várában 110 KÖZLEMÉNYEK 126 T. BIRÓ KATALIN - POZSGAI IMRE: Az obszidián hidrációs kérgének vizsgálata kormeghatározás céljából 126 GÁSPÁR DOROTTYA: A pannóniai ládikakutatás problémái 135 SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU - OLAJOS TERÉZ: Az avar történelem forrásai VI. Az avarellenes bizánci hadakozás megélénkülésétől a másfél esztendős harci szünet végéig (kb. 592-597). 2. rész: Az 594. és a következő évek eseményei 138 SZEMLE 147 TROGMAYER OTTÓ: Bálint Alajos 80 éves 147 ERDÉLYI ISTVÁN: Alekszej Pavlovics Okladnyikov (1908 -1981) 148 ERDÉLYI ISTVÁN: Konferencia az Észak-Kaukázus régészetéről 148 IRODALOM 149 MAKKAY JÁNOS: Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 31. 1979. 149 TROGMAYER OTTÓ: Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 8/9.1978/79 151 KOREK JÓZSEF: Baranya megye az őskortól a honfoglalásig. Szerk. Bándi Károly 151 TÓTH ENDRE: L. Barkóczi - S. Soproni, Die römischen Inschriften Ungarns. RIU 3. 152 PARÁDI NÁNDOR: Kapocs N. - Kőhegyi M.,Szeremle középkori oklevelei 153 BÓNA ISTVÁN: Alt-Thüringen, XVII. 1980. 153 BÁNDI GÁBOR: A. Tocik, Výcapy Opatovce und weitere altbronzezeitliche Graberfelder in der Südwestlowakei 154 KOVÁCS TIBOR: P. R. S. Moorey, Ancient Persian Bronzes in the Adam Collection 155 KEMENCZEI TIBOR: N. Novotná, Die Nadeln in der Slowakei 155 KEMENCZEI TIBOR: M. Dämmer, Die bemalte Keramik der Heuneburg 156 KŐHEGYI MIHÁLY: S.Kolníková, Keltské mince na Slovensku 156 B. BÓNIS ÉVA: W. E. Stöckli, Die Grob- und Importkeramik von Manching. Die Ausgrabungen in Manching . 8. kötet. Szerk. W. Krämer 157 MÓCSY ANDRÁS: S. S. Neal, Roman Mosaics in Britain 158 VISY ZSOLT: Roman Frontier Studies 1979. Papers presented to the 12th International Congress of Roman Frontier Studies. I-III. Szerk. W. S. Hanson - L. Keppie. BAR International Series 71. 1980. 158 TÓTH ENDRE: I. Moosdorf-Ottinger, Die Goldberg bei Türkheim 160 SZ. GARAM ÉVA: V. Budinský-Kricka, Král'ovský Chlmec. Zachranný výs kum na slovenskom mohylníku 161 BÓNA ISTVÁN: Baiern und Slaven in Oberösterreich. Szerk. K. Holter 162 MESTERHÁZY KÁROLY: Corpus archäologischer Quellen ur Frühgeschichte auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik (7. bis 12. Jahrhundert). Szerk. J. Hermann és P. Donat 163 KŐHEGYI MIHÁLY: Gy. Székely, Slawonische Banalmünzprägung 164 HOLL IMRE: U. Lobbedey, Borgholzhausen. Archäologie einer westfälischen Kirche 165 HOLL IMRE: E. Neamtu - V. Neamtu - S. Cheptea, Orasul medieval Baia in secolele XIV - XVII. 165 JAKABFFY IMRE: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1981. 166 1982 / 2. füzet 181 TARTALOMJEGYZÉK 182 TANULMÁNYOK 189 RACZKY PÁL: Adatok a bodrogkeresztúri kultúra déli kapcsolataihoz és kronológiájához 189 SOMOGYI PÉTER: A Kárpát-medencei sarlós temetkezési szokás eredete 203 KÖZLEMÉNYEK 213 HORVÁTH FERENC: A gorzsai halom későneolit rétege 213 RACZKY PÁL: Előzetes jelentés a Tisza III vízlépcsőhöz kapcsolódó régészeti munkálatokról Szolnok megyében. A Tiszaug vasútállomás melletti szakálháti telep 235 SIKLÓDI CSILLA: Előzetes jelentés a Tiszaug-kisrétparti rézkori telep ásatásáról 243 R. CSÁNYI MARIETTA - STANCZIK ILONA: Előzetes jelentés Tiszaug-kéménytetői bronzkori tell-telep ásatásáról 251 RATIMORSKÁ, PIROSKA: A környei 2. sz. római kocsilelet 267 FÜLÖP GYULA: Régészeti adalék az avarkor hiedelem világához : Rontás ellen házra kiaggatott kutyakoponya 289 LASZLOVSZKY LÁSZLÓ: Karámok Árpád-kori falvainkban : Talajfoszfát-analízis alkalmazása az árkok szerepének meghatározásánál 293 SZEMLE 298 KOREK JÓZSEF: Kovrig Ilona köszöntése 298 MÓCSY ANDRÁS: Provinciális régészetünk állásáról 299 KALICZ NÁNDOR: Beszámoló a kölni Lepenski Vir kiállításhoz kapcsolódó koraneolitikus nemzetközi tanácskozásról 1981-ben 302 KALICZ NÁNDOR: Beszámoló a Xanthiban (Görögország) tartott XI. nemzetközi rézkori és korabronzkori tanácskozásról 1981-ben 303 SOPRONI SÁNDOR: Beszámoló a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1980-81. évi működéséről 303 F. PETRES ÉVA: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1981. évi régészeti tevékenysége 304 Archäologische Forschungen im Jahre 1981. Szerk.: Czeglédy Ilona 304 IRODALOM 333 SZABÓ MIKLÓS: Corpus Vasorum Antiquorum, Hongrie, fasc. 1. Szilágyi János György: Budapest. fasc.1. 333 GÁSPÁR DOROTTYA: K. Sági, Das römische Gräberfeld von Keszthely-Dobogó 333 VÖRÖS ISTVÁN: Z. Kádár, Survivals of Greek Zoological Illuminations in Byzantine Manuscripts 334 FODOR ISTVÁN: Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus 1975. 3-4. köt. 335 SZABÓ MIKLÓS: H. v. Hesberg, Konsolgeisa des Hellenismus und der frühen Kaiserzeit 336 BÓNA ISTVÁN: L. Bolta, Rifnik pri Sentjurju. Poznoantièna naselbina in grobisce 337 KISS ATTILA: G. Speake, Anglo-Saxon Animal Art and its Germanic Background 338 KISS ATTILA: Studien zur Sachsenforschung 2. Hsg. H. J. Häßler 339 CS. SÓS ÁGNES: J. Belosevic, Materijalna kultura od VII. do IX. stoljeca 340 HOLL IMRE: H. W. Mechelk, Zur Frühgeschichte der Stadt Dresden und zur Herausbildung einer spätmittelalterlichen Keramikproduktion im sächsischen Elbgebiet aufgrund archäologischer Befunde 342 KŐHEGYI MIHÁLY: I. Regényi - A. Scherer, Donauschwäbisches Ortsnamenbuch 343

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 109. ÉVFOLYAM (1982)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 04 May 2014 05:26
Last Modified: 17 Mar 2017 07:17
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/380

Actions (login required)

Edit Item Edit Item