REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1981

Archaeologiai Értesítő, 108 - 1981.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1981_108.pdf

Download (309MB) | Preview

Abstract

1981 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 5 HEGEDŰS KATALIN: Újkőkori lakótelep Csanytelek határából 5 TÓTH ENDRE: Megjegyzések Pannonia provincia kialakulásának kérdéséhez 15 SZ. GARAM ÉVA: A bőcsi későavarkori lelet és köre 36 KÖZLEMÉNYEK 54 SZABÓ KLÁRA: Emberi lábfejjel díszített füles bronzkorsók Pannoniából 54 H. VADAY ANDREA: Adatok az áttört fejű és kengyelű fibulatípus kérdéséhez 67 TOPÁL JUDIT: Matrica (Százhalombatta - Dunafüred) korai és középső császárkori temetője 72 KISS ATTILA: A pécsüszögi hun lelet leletkörülményeiről 81 SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU: Az avar történelem forrásai V. A 6 - 7. század fordulója táján kelt híradás az avarok hadművészetéről 83 LUKÁCSY GÁBOR: Máriapócs középkori temploma 91 SZEMLE 94 GEDAI ISTVÁN: Huszár Lajos 70 éves 94 KUBINYI ANDRÁS: Gerevich László 70 éves 95 ERDÉLYI ISTVÁN: A 70 éves Török Gyula köszöntése 96 CHOYKE, ALICE M.: Régészeti lelőhelyek módszeres felszíni vizsgálata 97 PÓCZY KLÁRA: Rómaikori falfestmények restaurálásával, tudományos feldolgozásával, kiállításával kapcsolatos problémák 101 KALICZ NÁNDOR: A X. Nemzetközi tanácskozás az eneolitikum és a bronzkor kérdéseiről Verona-Lazisében 1980- ban 104 KISS ÁKOS: A III. nemzetközi ókori mozaik kollokvium Ravennában 1980-ban 105 FODOR ISTVÁN: Az V. Nemzetközi Finnugor Kongresszus , Turku, 1980. 105 SOPRONI SÁNDOR: Beszámoló a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1979. évi működéséről 108 F. PETRES ÉVA: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat régészeti tevékenysége az 1980. évben 108 IRODALOM 109 ENTZ GÉZA - PÓCZY KLÁRA: Folia Archeologica. A Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve XXIX - XXX. kötet 109 D. MATUZ EDIT: Helytörténeti monográfiák régészeti tanulmányairól 112 SALAMON ÁGNES: Fülep F., Roman cemeteries on the Territory of Pécs (Sopianae) Fontes Archaeologici Hungariae 1977. 115 FODOR ISTVÁN: László Gy. - Rácz I., A nagyszentmiklósi kincs 115 MESTERHÁZY KÁROLY: Kristó Gy., Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig 117 WESSETZKY VILMOS: Assuan., E. Bresciani, S. Pernigotti, II tempio tolemaico di Isi. I blocchi decorati e iscritti 119 KOVÁCS TIBOR: F. Schachermeyr, Die ägäische Frühzeit, 2. 119 KEMENCZEI TIBOR: Frauke Stein, Katalog der vorgeschichtlichen Hortfunde im Süddeutschland, 120 KEMENCZEI TIBOR: D. Berciu, Contribution a l'étude de l'art thraco-gete. Bucuresti, 1978. 120 PÓCZY KLÁRA: H. J. Ubl, Die Skulpturen des Stadtgebietes von Aelium Cetium. CSIR Österreich, Bd. I. 5. 120 HOLL IMRE: Geschichtswissenschaft und Archäologie. Szerk. A. Jankuhn - R.Wenskus 121 JAKABFFY IMRE: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1980. 122 1981 / 2. füzet 141 TARTALOMJEGYZÉK 143 TANULMÁNYOK 147 SCHREIBER RÓZSA: A nagyrévi kultúra telepe Diósdon 147 H. TÓTH ELVIRA: Sajátos temetkezési szokások a Duna-Tisza közi avarkori temetőkben 169 KÖZLEMÉNYEK 206 T. BIRÓ KATALIN: A Kárpát-medencei obszidiánok vizsgálata 206 BECK, C. W. - SPRINCZ EMMA: A szegedi Móra Ferenc Múzeum bronzkori borostyánkő gyöngyeinek eredete 218 VISY ZSOLT: 5. századi sír Intercisában 223 SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU: Olajos Teréz közreműködésével: Az avar történelem forrásai VI. 1. rész: az 594 előttre datálható események 230 MIKLÓS ZSUZSA: Árpád-kori földvár Mende-Lányváron 245 BÖKÖNYI SÁNDOR: Mende-Lányvár Árpád-kori - 13. századi - állatmaradványai 263 SZEMLE 271 MÓCSY ANDRÁS: Alföldi András (1895-1981) 271 Archäologische Forschungen im Jahre 1980. Szerk.: Sz. Burger Alíz 272 KŐHEGYI MIHÁLY: Nováki S. - Sándorfi Gy. - Miklós Zs., A Börzsöny hegység őskori és középkori várai 297 FODOR ISTVÁN: Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars II. Bp. 1980. 298 KOREK JÓZSEF: Szeghalom. Történelmi és földrajzi tanulmányok 299 T. DOBOSI VIOLA: Die Entstehung des Menschen und der menschlichen Gesellschaft 300 T. DOBOSI VIOLA: Histoire générale de l'Afrique I. Méthodologie et préhistoire d'africaine 301 WESSETZKY VILMOS: A. Giammarusti, A. Roccati, File. Storia e vita di un santuario egizio 302 B. BÓNIS ÉVA: A Haffner, Das keltisch-römische Gräberfeld von Wederath-Belginum 302 B. BÓNIS ÉVA: M. Grünewald, Die Gefässkeramik des Legionslagers von Carnuntum. RLIÖ Heft XXIX. 303 TÓTH ENDRE: Iatrus-Krivina. Spätantike Befestigung und frühmittelalterliche Siedlung an der unteren Donau 304 TÓTH ENDRE: J. Inan - E. Alföldi-Rosenbaum, Römische und frühbyzantinische Porträtplastik aus der Türkei 305 SZ. GARAM ÉVA: D. Mrkobrad, Archeoloski nalazi seobe naroda u Jugoslaviji 306 BÓNA ISTVÁN: Vida Stare, Kranj, Nekropola iz casa preseljevanja ljudstev 306 FODOR ISTVÁN: V. V. Szedov, Proiszhozsdenie i rannjaja szlavjan 311 HOLL IMRE: Nekuda, V. - Unger J., Hrádky a tvrze na Morave 312 H. GYÜRKY KATALIN: Diocletian's palace. III. 312

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 108. ÉVFOLYAM (1981)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 04 May 2014 05:25
Last Modified: 17 Mar 2017 07:06
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/379

Actions (login required)

Edit Item Edit Item