REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1979

Archaeologiai Értesítő, 106 - 1979.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1979_106.pdf

Download (308MB) | Preview

Abstract

1979 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 TANULMÁNYOK 7 BÓNA ISTVÁN: A Szegvár-sápoldali lovassír. Adatok a korai avar temetkezési szokásokhoz 7 HOLL IMRE: Sarvaly középkori lakóházai 37 PARÁDI NÁNDOR: Sarvaly középkori pincéi és kemencéi 56 KÖZLEMÉNYEK 71 G. SZÉNÁSZKY JÚLIA: A korai szakálháti csoport települése Battonyán 71 MARÁZ BORBÁLA: Pécs-Jakabhegy. Előzetes jelentés az 1976-77. évi ásatásokról 82 SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU: Az avar történelem forrásai. II. Az avar honfoglalás előzményei, lefolyása és feltételezhető elismerése Bizánc részéről 98 ERDÉLYI ISTVÁN: Előzetes jelentés az 1974. évi mongol-magyar régészeti expedíció munkálatairól 116 SZEMLE 131 TROGMAYER OTTÓ: Csalog József (1908-1978) 131 JANKOVIÆ SÁNDOR - KOVÁCS TIBOR: Régészettudományunk helyzetéről 132 KÁDÁR ZOLTÁN: Magyarország népeinek története az őskőkortól a honfoglalásig. A Magyar Nemzeti Múzeum új régészeti kiállítása 136 TORMA ISTVÁN: Nemzetközi szimpozium a Kárpát-medence és a szomszédos területek korabronzkoráról. Budapest - Velem, 1977. 138 WESSETZKY VILMOS: Egyiptológiai konferencia Ljubjanában. 1978. 139 WESSETZKY VILMOS: Az amsterdami EPRO konferencia. 1978. 139 SOPRONI SÁNDOR: Beszámoló a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat jubileumi ünnepségéről 139 IRODALOM 141 MAKKAY JÁNOS: Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XXIX. 1977. 141 SOPRONI SÁNDOR: Limes. Akten des XI. Internationalen Limeskongresses 143 TROGMAYER OTTÓ: Mitteilungen des Archäologischen Institute der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 6, 1976. 144 BÁNDI GÁBOR: Kovács T., A bronzkor Magyarországon 145 TROGMAYER OTTÓ: Kovács T., Tumulus culture of Tiszafüred 146 VISY ZSOLT: Lőrincz B., Pannonische Stempelziegel I. Limes Strecke Annamatia-Ad Statuas 147 BÓNA ISTVÁN: Alt-Thüringen, Jahresschift des Museums für ur- und Frühgeschichte Thüringens XIV. 148 T. DOBOSI VIOLA: Hunters, gatherers and first farmers beyond Europe. Szerk. J. V. S. Megaw 148 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: I. Scheibler, Griechische Lampen. Kerameikos. Ergebnisse der Ausgrabungen Bd. XI. 149 GABLER DÉNES: Römerlager Rödgen. H. Schönberger, Das augusteische Römerlager Rödgen. H. G. Simon, Die Funde aus den frühkaiserzeitlichen Lagern. Friedberg und Bad Nauheim 151 TOPÁL JUDIT: G. Müller, Novaesium. VII. Die römische Gräberfelder von Novaesium 153 KÁDÁR ZOLTÁN: Alföldi A. - Alföldi E., Die Kontorniat-Medaillons. I. Teil. 1. Katalog. Antike Münzen und geschnittene Steine VI. Teil I. 154 HOLL IMRE: B. Nechvátal, Stredoveká studna v. Plzni-Solní ulici 154 GERELYES IBOLYA: Molnár J., A török világ emlékei Magyarországon 155 F. FEJÉR MÁRIA: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1978. 156 1979 / 2. füzet 183 TARTALOMJEGYZÉK 184 TANULMÁNYOK 185 MÓCSY ANDRÁS: Illyricum északi határa Claudius előtt 185 LÁNYI VERA: Pannonia pénzforgalma az 1. században 195 GABLER DÉNES: Pannonia megszállásának néhány kérdése a terra sigillaták tükrében 207 KÖZLEMÉNYEK 226 SZABÓ J. JÓZSEF - VÖRÖS ISTVÁN: Gepida lelőhelyek Battonya határában 226 SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU: Az avar történelem forrásai. III. Az avar-bizánci kapcsolatok alakulása a honfoglalás lezáródásától Sirmium elfoglalásáig 239 SÁNDORFI GYÖRGY: A magyar várépítészet korai szakaszáról, irodalmi adatok és terepbejárások alapján 252 CABELLO, JUAN: Jelentés a tiszadorogmai középkori falu ásatásáról 263 SZEMLE 275 SCHREIBER RÓZSA: Nagy László (1904-1978) 275 KOREK JÓZSEF - NEMESKÉRI JÁNOS: Az ember bemutatása a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti kiállításában 276 KALICZ NÁNDOR: Neolitikus tanácskozás Krakkó-Mogilanyban 1979-ben 280 F. PETRES ÉVA: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1978. évi régészeti tevékenysége 280 Archäologische Forschungen im Jahre 1978. Szerk.: Sz. Burger Alíz 281 IRODALOM 302 SOPRONI SÁNDOR - PARÁDI NÁNDOR: Budapest Régiségei 24. köt. 302 KOREK JÓZSEF: Patay, P., Das Kupferzeitliche Gräberfeld von Tiszavalk-Kenderföld 304 LOVAG ZSUZSA: P. Weiner, Zinngiessermarken in Ungarn 305 BÓNA ISTVÁN: Alt-Thüringen, Jahresschift des Museums für ur- und Frühgeschichte Thüringens XV. 305 SZABÓ MIKLÓS: W. Heyder - A. Mallwitz, Die Bauten im Kabirenheiligtum bei Theben 306 BÍRÓNÉ SEY KATALIN: K. Castelin, Keltische Münzen 307 FITZ JENŐ: B. E. Thomasson, Senatores, procuratoresque romani 307 NAGY TIBOR: Alföldy, G., Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen 308 GERELYES IBOLYA: M. Levey, The World of Ottoman Art 309

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 106. ÉVFOLYAM (1979)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 04 May 2014 05:23
Last Modified: 16 Mar 2017 14:17
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/377

Actions (login required)

Edit Item Edit Item