REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1978

Archaeologiai Értesítő, 105 - 1978.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1978_105.pdf

Download (338MB) | Preview

Abstract

1978 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 9 LŐRINCZ BARNABÁS: Ala-bélyeges téglák Pannóniában 9 MÜLLER RÓBERT: V. századi bronzművesműhely maradványai Keszthely-Fenékpusztáról 17 H. GYÜRKY KATALIN: Városfalak a középkori Buda nyugati oldalán 36 KÖZLEMÉNYEK 57 GESZTELYI TAMÁS: Terra Mater ábrázolás egy sopianaei oltáron 57 SZIRMAI KRISZTINA: Előzetes jelentés a budatétényi római telep feltárásáról,1972-73. 60 M. ALBEKER MÁRIA: Késő rómaikori temető Dombóváron 72 SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU: Az avar történelem forrásai. I. Közép-Ázsiától az az Al-Dunáig 84 BÖKÖNYI SÁNDOR: Árpád-kori magyar szokás analógiája : kiaggatott lókoponyák közel-keleti falvakban 97 MIKLÓS ZSUZSA: Árpád-kori földvár Váchertyán-Várhegyen 101 SZEMLE 112 ERDÉLYI ISTVÁN: J. A. Halikova (1930-1977) 112 B. BÓNIS ÉVA: Megemlékezés Nagy Lajosról 112 DIENES ISTVÁN - KRISTÓ GYULA: Opponensi vélemények Bálint Csanád Dél-Magyarország a X. században c. kandidátusi értekezéséről 113 NOVÁKI GYULA: Paleoethnobotanikai szimpózium Wilhelmshavenben 136 B. BÓNIS ÉVA: A Rei Cretariae Romanae Fautores XI. kongresszusa Metzben és Nancyban 1977-ben 136 IRODALOM 137 PÓCZY KLÁRA - ENTZ GÉZA: Folia Archeologica. 25 (1974). A Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve 137 PÓCZY KLÁRA - ENTZ GÉZA: Folia Archeologica. 26 (1975). A Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve 139 FITZ JENŐ: Kiss Ákos, Roman mosaics in Hungary 140 SZ. GARAM ÉVA: Kiss, A., Avar Cemeteries in County Baranya 140 HOLL IMRE: Várépítészetünk. Szerk. Gerő L. 142 BÍRÓNÉ SEY KATALIN: Price Martin, Coins of the Macedonians 143 PÓCZY KLÁRA: H. von Petrikovits, Die Innenbauten römischer Legionslager während der Prinzipatszeit 144 KISS ATTILA: Die Obere Wart 144 HOLL IMRE: J. Baart - W. Krook - A. Lagerweij, Opgravingen in Amsterdam 145 F. FEJÉR MÁRIA: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1977. 146 1978 / 2. füzet 173 TARTALOMJEGYZÉK 174 SOPRONI SÁNDOR: 100 éves a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 175 TANULMÁNYOK 176 MAKKAY JÁNOS: A szegvár-tűzkövesi újkőkori férfiszobor és a "föld és ég elválasztásának" ősi mítosza 176 ADAMIK TAMÁS: Aelia Sabina, vale (CE 489) 196 SALAMON ÁGNES - BARKÓCZI LÁSZLÓ: Régészeti adatok Pannónia későrómai periodizációjához (376-476) 201 SZ. GARAM ÉVA: A közép avarkor sírobulussal keltezhető leletköre 218 KÖZLEMÉNYEK 229 KOVÁCS TIBOR: Középső bronzkori edénylelet Mogyoródról 229 BÍRÓNÉ SEY KATALIN - GOLDMAN GYÖRGY: A dobozi görög éremlelet 235 VISY ZSOLT: Pannóniai limes-szakaszok légifényképeken. - Szabó K. - Lőrincz B., Jelentés az Intercisa-2. jelzőtorony feltárásáról 247 GENING, V. F.: Magna Hungarica és a régészeti emlékanyag (Megjegyzések E. A. Halikova elgondolásához) 272 SZEMLE 276 BÁLINT CSANÁD: Válasz Dienes Istvánnak 276 FITZ JENŐ: A XI. Nemzetközi Limeskongresszus Székesfehérvárt 1976-ban 280 F. PETRES ÉVA: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1977. évi régészeti tevékenysége 281 Archäologische Forschungen im Jahre 1977. Szerk.: Czeglédy Ilona 281 IRODALOM 307 MAKKAY JÁNOS: Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XXVIII. kötet 307 TROGMAYER OTTÓ: Mitteilungen des Archäologischen Institute der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 4, 1973. 309 TROGMAYER OTTÓ: Mitteilungen des Archäologischen Institute der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 5. 1974/75. 310 T. DOBOSI VIOLA: Gábori M., Les civilisations du Paléolithique moyen entre les Alpes et l'Oural 310 KOREK JÓZSEF: Kalicz N. - Makkay J., Die Linienbandkeramik in der Großen Ungarischen Tiefebene 311 RACZKY PÁL: F. Schachermeyr, Die ägäische Frühzeit. 1. kötet. Die vormykenischen Perioden des griechischen Festlandes und der Kykladen 313 SZABÓ MIKLÓS: R. Wyss, Der Schatzfund von Erstfeld. Frühkeltischer Goldschmuck aus den Zentralalpen 314 LOSITS FERENC: V. Podborský - E. Kazdová - P. Kosturik - Z. Weber, Numerický kód moravské malované keramiky 314 KŐHEGYI MIHÁLY: Fügedi Erik, Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon 315 KŐHEGYI MIHÁLY: Engel Pál, Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban (1387-1437) 316 BUZA JÁNOS: F. Fejér Mária - Huszár Lajos., Bibliographia Numismaticae Hungariae 316

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 105. ÉVFOLYAM (1978)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 04 May 2014 05:22
Last Modified: 13 Mar 2017 08:49
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/376

Actions (login required)

Edit Item Edit Item