REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1957

Archaeologiai Értesítő, 84 - 1957.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1957_084.pdf

Download (329MB) | Preview

Abstract

1957 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 5 GAZDAPUSZTAI GYULA: A Körös kultúra lakótelepe Hódmezővásárhely-Gorzsán 5 VISKY KÁROLY: Magánjogi vonatkozások Intercisa feliratos kövein 16 DIENES ISTVÁN: A bashalmi (Szabolcs-Szatmár megye) honfoglaláskori magyar temető 26 KÖZLEMÉNYEK 40 MARTON ANTÓNIA: A Magyar Nemzeti Múzeum bronz diadémája 40 KISS ÁKOS: A mezőszilasi császárkori halomsírok 42 SZŐKE BÉLA: Az avarkori temetők "nomád" kerámiája 55 PATAY PÁL: Adatok a nógrádi dombvidék X - XI. századi településtörténetéhez 60 FEHÉR GÉZA, IFJ.: Az egervári leletmentő ásatás 68 SZEMLE 76 HORVÁTH TIBOR: Supka Géza (1883-1956) 76 JAKABFFY IMRE: Supka Géza régészeti vonatkozású tudományos munkássága 78 BERÉNYI LÁSZLÓ: A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat régészeti tevékenysége az 1956. évben 79 SZENTLÉLEKY TIHAMÉR: Előzetes jelentés a savariai Isis-szentély 1956. évi ásatásairól 80 RADNÓTI ALADÁR: Néhány megjegyzés a mártélyi avar szíjvégen látható ábrázoláshoz 81 B. BÓNIS ÉVA - SZ. BURGER ALICE: Leletmentő ásatások az 1955. évben 84 IRODALOM 93 SZILÁGYI JÁNOS: Acta Archaeologica ASH. 4-5. köt. 93 SOPRONI SÁNDOR: Budapest Régiségei. XV -XVII 96 PUSZTAI REZSŐ: Banner, J.,Die Péceler Kultur 97 MÓCSY ANDRÁS: Szilágyi János, Aquincum 99 LENGYEL IRINA: Mongajt, A. L., Régészet a Szovjetunióban 102 GÁBORI MIKLÓS: Narr, K. J.,Das Rheinische Jungpaläolithikum 104 GÁBORI MIKLÓS: Zotz, L. F., Das Paläolithikum in den Weinberghöhlen bei Mauern 105 GÁBORINÉ CSÁNK VERONIKA: Brandtner, F., Kamegg, eine Freilandstation des späteren Paläolithikums in Niederösterreich 106 B. THOMAS EDIT: Székely Zoltán, Adatok a diákok késővaskori műveltségéhez 107 BARKÓCZI LÁSZLÓ: Keim, J., Klumbach, H., Der römische Schatzfund von Straubing 108 RADNÓTI ALADÁR: Vetters, H.,Dacia Ripensis 109 B. VÁGÓ ESZTER: Karnitsch, P.,Die verzierte Sigillaten von Lauriacum 110 BÖKÖNYI SÁNDOR: Lengerken, H., Ur, Hausrind und Mensch 111 NÉMETH ENDRE: Magyar régészeti irodalom 1956 112 1957 / 2. füzet 151 TARTALOMJEGYZÉK 152 TANULMÁNYOK 157 KALICZ NÁNDOR: Korabronzkori hamvasztásos temetkezések alsónémedi község határában 157 FITZ JENŐ: Az eraviszkusz női viselet 165 BÓNA ISTVÁN: Az ürbőpusztai avar temető 187 KRALOVÁNSZKY ALÁN: Adatok az ún. S-végű hajkarika kialakulásának és időrendjének kérdéséhez 211 MÉRI ISTVÁN: A nadabi kályhacsempék 223 KÖZLEMÉNYEK 243 CSALOG JÁNOS: Újkőkori idóljaink arcformájának kérdéséhez 243 GAZDAPUSZTAI GYULA: Kőkorvégi mécses Hódmezővásárhelyen 247 ALFÖLDY GÉZA: Egy intercisai feliratról 250 SZEMLE 254 VÉRTES LÁSZLÓ: Kadic Ottokár (1876-1957) 254 BANNER JÁNOS: Cs. Sebestyén Károly (1876-1956) 257 VÉRTES LÁSZLÓ: Az első hazai anyagon végzett rádiókarbon-vizsgálat 258 IRODALOM 259 SZILÁGYI JÁNOS: Acta Archaeologica ASH. 6. köt. 259 MOZSOLICS AMÁLIA: Archäologische Funde in Ungarn 260 JAKABFFY IMRE: Materiale si Cercetári Archeologice 2 265 BÓNA ISTVÁN: Pittioni, R.,Urgeschichte des österreichischen Raumes 266 KALICZ NÁNDOR: Werth, E., Grabstock, Hacke und Pflug 268 ALFÖLDY GÉZA: Vorbeck, E.,Militärinschriften aus Carnuntum 269 SZILÁGYI JÁNOS: Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte 1. 270 SZILÁGYI JÁNOS: Carnuntum Jahrbuch 1955, 1956 270

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 84. ÉVFOLYAM (1957)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 03 May 2014 14:35
Last Modified: 06 Mar 2017 07:25
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/375

Actions (login required)

Edit Item Edit Item