REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1956

Archaeologiai Értesítő, 83 - 1956.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1956_083.pdf

Download (320MB) | Preview

Abstract

1956 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 9 LENGYEL IRINA: A vas elterjedése Transzkaukáziában 9 SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU: Iuliobona és Maternus felkelése 24 FEHÉR GÉZA: A Dunántúl lakossága a honfoglalás korában 31 KÖZLEMÉNYEK 45 PUSZTAI REZSŐ: A szemelyi kőrézkori ház 45 ZOLTAY ENDRE: Néhány hazai La Tene-kori vastárgy metallográfiai vizsgálata 50 ERDÉLYI ISTVÁN: Az avarkori csontmegmunkálás néhány kérdéséről 52 NOVÁKI GYULA: Árpád-kori lakóház Répcevisen 57 NEMESKÉRI JÁNOS - DEÁK MÁRTA: A Mohács-Cselei XIV - XV. századi temető népességének embertani elemzése 58 OLASZ ERNŐ, IFJ.: Árpád-kori templom és temető a kardoskúti Templomdombon 76 VATTAI ERZSÉBET: A körmendi lelet (XIV - XV. század) 77 SZEMLE 86 CASTIGLIONE LÁSZLÓ: A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Konferenciája : 1955. október 3-6 86 GÁBORINÉ CSÁNK VERONIKA: Megjegyzések a szlovákiai szeletien kérdéséhez 88 MOZSOLICS AMÁLIA: Megjegyzések Patay Pál "Előzetes jelentés a nagybátonyi temető ásatásának eredményeiről" című dolgozatához. (Arch. Ért. 1954. 33-47. oldal) 93 PATAY PÁL: Válasz Mozsolics Amália megjegyzéseire 95 DORZSSZUREN, C.: Az újabb noin-ulai ásatásokról 97 CSEMEGI JÓZSEF: A Lehel kürtje kérdéséhez 98 SZŐKE BÉLA: Koraközépkori temetőásatás Jugoszláviában 101 B. BÓNIS ÉVA - SZ. BURGER ALICE: Leletmentő ásatások az 1954. évben 104 IRODALOM 114 SZILÁGYI JÁNOS: Acta Archaeologica ASH. 2. köt. 114 NAGY TIBOR: Studi Aquileiesi offerti il 7 ottobre 1953 a G. Brusin nel suo 70. compleanno 116 LENKEI MÁRIA: W. Grünhagen, Der Schatzfund von Grossbodungen 120 B. THOMAS EDIT: Ptujszki grad v Kasni antiki 121 NÉMETH ENDRE: Magyar régészeti irodalom 1955 123 1956 / 2. füzet 149 TARTALOMJEGYZÉK 150 TANULMÁNYOK 153 GÁBORI MIKLÓS: Az epipaleolitikum lelőhely Honton 153 MÓCSY ANDRÁS: A rabszolgatartás alakulása Pannóniában a principátus időszakában 167 FEHÉR GÉZA: Tanulmányok a népvándorláskori steppei népek viseletéről. 1 180 KÖZLEMÉNYEK 194 ROSKA MÁRTON: A szitabodzai aurignaci műhelyek 194 GÁBORI MIKLÓS: Mezolitikus leletek Sződligetről 205 CSALOG JÁNOS: Újkőkori gyékénylenyomat Kökénydombról 211 PATAY PÁL: Újabb kőkori és kelta leletek Nógrádkövesden és a nógrádi dombvidéken 214 SZ. BURGER ALICE: Lovas-sírkövek Pannóniában az i. u. I. századból 219 FITZ JENŐ: Útjavítások Aquincum és Mursa között 225 KRALOVÁNSZKY ALÁN: Adatok az ún. s-végű hajkarika etnikumjelző szerepéhez 234 OLASZ ERNŐ, IFJ.: Középkori leletek Békéssámsonon 240 SZEMLE 244 CASTIGLIONE LÁSZLÓ: A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat régészeti tevékenysége az 1955. évben 244 KANOZSAY MARGIT: Rómer Flóris emlékezete : Beszámoló az emlékülésről 245 Vita régészeti folyóirataink helyzetéről 247 CSALOG JÓZSEF: Tiszai és Dimini-keramika 248 KRALOVÁNSZKY ALÁN: Az ártánd-zomlinpusztai koravaskori sírlelet 250 NAGY TIBOR: Az Epona-kultusz történetéhez 250 CSALLÁNY DEZSŐ: A paradicsomi bűnbeesés ábrázolása VIII. századi avar bronzszíjvégen 253 SZŐKE BÉLA: Staré Mesto középkori temetője 255 IRODALOM 259 DITRÓINÉ SALLAY KATALIN: Régészeti kézikönyv. 1. Gyakorlati régészet. Restaurálási fejezetek 259 SZILÁGYI JÁNOS: Acta Archaeologica ASH. 3. köt. 261 KÁDÁR ZOLTÁN: A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Múzeumának Évkönyve, Folia Archaeologica 7 263 BÖKÖNYI SÁNDOR: Hankó, B., A magyar háziállatok története ősidőktől máig 264 RADNÓTI ALADÁR: Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa 264 L. KOVRIG ILONA: László, Gy., Études archéologiques sur l'histoire de la société des avars 268 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: Rumpf, A., Archäologie 2 269 NÉMETH ENDRE: Archaeological bibliography 1939-1948 270 SZ. PÓCZY KLÁRA: Studii si cercetari d istorie veche. 1-4. Anul V. 1964 271 PÁRDUCZ MIHÁLY: Sevin, H., Die Gebiden 273 BARTHA ANTAL: Csernakov, V. N., Mosinszkaja, V. I ., Taliszkaja, A. I., Az alsó Ob-vidék őstörténete 274 FERENCZY LÁSZLÓ: Régi kultúrák nyomain : A Volgától a Csendes Óceánig 277 SZŐKE BÉLA: P. Radomerský, Obol mrtvých u Slovanu Cechách a na Morave 278 TÁBLÁK 281

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 83. ÉVFOLYAM (1956)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 03 May 2014 14:34
Last Modified: 06 Mar 2017 07:19
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/374

Actions (login required)

View Item View Item