REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1951

Archaeologiai Értesítő, 78 - 1951.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1951_078.pdf

Download (257MB) | Preview

Abstract

1951 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 VÉRTES LÁSZLÓ: Megjegyzések Sz. P. Tolsztov korbeosztásának az őshordára és az ősközösségek kezdeti szakaszaira vonatkozó megállapításaihoz 7 GÁBORI MIKLÓS: A paleolitikum csontipara Magyarországon 11 OROSZLÁN ZOLTÁN: Terrakotta koszorú a budapesti Szépművészeti Múzeumban 22 JÁRDÁNYI-PAULOVICS ISTVÁN: Tábori szentély felirata Dunapenteléről 25 PÁRDUCZ MIHÁLY: Szarmatakori leletek Klárafalváról 28 ÁSATÁSI HÍREK. ELŐZETES JELENTÉSEK 30 SZŐKE BÉLA: Újabb csehszlovák régészeti kutatások és feltárások 30 BANNER JÁNOS: A harmadik ásatás a Hódmezővásárhely melletti Kökény-dombon 31 LÁZÁR JENŐ: A Sághegy - környéki hallstattkori tumulus-sírokról 40 ANYAGISMERTETÉS 47 SZÁNTÓ IMRE: Phallikus bronzszobrocska Zsámbékról 47 SOPRONI SÁNDOR: Kiadatlan pannóniai mérföldkövek 48 KALMÁR JÁNOS: A bécsi fegyvergyűjtemény. Mátyás-király vértezete 52 MÚZEUMI HÍREK 55 KÁDÁR ZOLTÁN: Az újjárendezett Déri Múzeum Régészeti Osztálya 55 PÁRDUCZ MIHÁLY: Hozzászólás Kádár Zoltán ismertetéséhez: az újjárendezett Déri Múzeum Régészeti Osztály 56 Bibliográfia 59 Régészeti Tudományos Intézményeink 57 B. BÓNIS ÉVA: Régészeti tárgyú előadások egyetemeinken 57 BIBLIOGRÁFIA 59 Régészeti irodalom - Bibliographia Archaeologica 59 Szovjet régészet magyar nyelven 59 NÉMETH ENDRE: Magyar régészeti irodalom = Bibliographia Archaeologica Hungarica 1948-1950 60 1951 / 2. füzet 103 A Szerkesztőség a munkatársakhoz 105 KOREK JÓZSEF: Bükki kultúra telepe Oroson 106 SÁGI KÁROLY: Adatok a pannoniai császárkori kocsitemetkezések ethnikumának kérdéséhez 111 RADNÓTI ALADÁR - BARKÓCZI LÁSZLÓ: Adatok Pannonia inferior II. századi hadrendjéhez 116 MÓCSY ANDRÁS: Attributio Aquincumban és a város decurioi 145 JÁRDÁNYI-PAULOVICS ISTVÁN: Sztálinvárosi (dunapentelei) cippus töredék sajátszerű katonai szerekkel 148 LENGYELNÉ KOVRIG ILONA: A tiszalöki és a mádi lelet 151 ÁSTÁSI HÍREK. ELŐZETES JELENTÉSEK 161 SZILÁGYI JÁNOS: Előzetes jelentés az Aquincumi Múzeum ásatásairól és új szerzeményeiről az 1949-1950. években 161 KÖNYVISMERTETÉSEK. FOLYÓIRATSZEMLE 169 FÜLEP FERENC: Maskin, A., Az ókori Róma története 169 SZILÁGYI JÁNOS: Fremersdorf. F., Neue Beiträge zur Topographie des römischen Köln 181 SZILÁGYI JÁNOS: A Magyar Tudományos Akadémia II. társadalomtörténeti tudományos osztályának közleményei. 3. Muzeológiai sorozat. 1. kötet, 1. szám. Régészet 182 TÁRSULATI HÍREK 181 POGÁNY Ö. GÁBOR: Főtitkári jelentés 181 DOBROVITS ALADÁR: Beszámoló a Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat működéséről az 1949. november 9-iki közgyűléssel kezdve 187 OROSZLÁN ZOLTÁN: A nyolcvanéves Láng Nándor köszöntése 190 [NEKROLÓG] 191 OROSZLÁN ZOLTÁN: Finály Gábor (1871-1951) 191 B. BÓNIS ÉVA: Kiss Katalin (1914-1950) 192

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 78. ÉVFOLYAM (1951)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 03 May 2014 14:27
Last Modified: 20 Feb 2017 11:19
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/369

Actions (login required)

Edit Item Edit Item