REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1965

Archaeologiai Értesítő, 92 - 1965.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1965_092.pdf

Download (285MB) | Preview

Abstract

1965 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 11 KEMENCZEI TIBOR: A pilinyi kultúra tagolása 11 MÓCSY ANDRÁS: Savaria utcarendszerének rekonstrukciójához 35 THOMA ANDOR: A janislawicei őslapp 45 KÖZLEMÉNYEK 50 WELLNER ISTVÁN: Aeskulapius és Hygieiát ábrázoló gemma lenyomatával díszített edény Aquincumból 50 PARRAGI GYÖRGYI: Újabb sírok az óbudai Gázgyár területéről 54 GEDAI ISTVÁN: I. Endre király sírköve 57 KOZÁK KÁROLY: Az egri vár XVII. századi alakos kályhacsempéi 60 RAPPOPORT, P. A.: Kárpátaljai középkori várak 69 SZEMLE 74 OROSZLÁN ZOLTÁN: Kuzsinszky Bálint (1864. november 6. - 1938. augusztus 23.) 74 LÁSZLÓ GYULA: Az uráli őshaza kutatásáról : Megjegyzések Hajdú Péter észrevételeire 76 HOLL IMRE: A magyar régészeti topográfia középkori részének feldolgozási szempontjai 79 ERDÉLYI ISTVÁN - NAVAAN, D.: Az 1963. évi mongol-magyar régészeti expedíció eredményei 81 ERDÉLYI ISTVÁN - KÁDÁR ZOLTÁN - OJTOZI ESZTER: A kazárok történetének első összefoglalása 93 SZEPESSY GÉZA: Egy 1802-ből származó térkép régészeti vonatkozásai 99 BÓNA ISTVÁN: Beszámoló a milánói Lerici-Intézet 1964. évi nemzetközi régészeti-geofizikai tanfolyamáról 100 KÜLFÖLDI HÍREK 102 KAO CSÍ: A kínai régészet újabb leletei 102 IRODALOM 104 SZILÁGYI JÁNOS: Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XIV. kötet 104 SOPRONI SÁNDOR: Budapest Régiségei 20. kötet 106 VÉRTES LÁSZLÓ: Gábori M., A késő paleolitikum Magyarországon. Régészeti Tanulmányok 3 107 KALICZ NÁNDOR: I. Bognár-Kutzián, The Cooper-Age Cemetery of Tiszapolgár-Basatanya 107 PATAY PÁL: N. Kalicz, Die Péceler (Badener) Kultur und Anatolien 111 GERŐ GYŐZŐ: Fekete L., Káldy Nagy Gy., Budai török számadáskönyvek 1550-1580 113 MAKKAY JÁNOS: F. R. Allchin, Neolithie Cattle-Keepers of South India 113 OROSZLÁN ZOLTÁN: Monumenta Graeca et Romana 2. kötet, Griechische Baukunst 2. füzet, H. F. Mussche, Die profanem und militärischen Bauten 114 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: A. Greifenhagen, Ein Satyrspiel des Aischylos? 115 BÓNA ISTVÁN: Die Urnenfriedhöfe in Niedersachsen. 5-6. kötet 115 NÉMETH ENDRE: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1964 117 1965 / 2. füzet 135 TARTALOMJEGYZÉK 136 TANULMÁNYOK 137 HARMATTA JÁNOS: Egy görögbetűs felirat Afganisztánból 137 BALLA LAJOS: Dácia II. századi hadtörténetének kérdéseihez (106-167) 153 ZOLNAY LÁSZLÓ: Pénzverők és ötvösök a románkori Esztergomban 160 KÖZLEMÉNYEK 175 PATAY PÁL - PATAY ÁRPÁD: A nagyrévi kultúra leletei Diósdon 175 NOVÁKI GYULA: A nagygörbő-várhegyi korabronzkori erődített telep 180 KÁKOSY LÁSZLÓ: A Khargeh és a Dakhleh oázis régészeti emlékei 188 SZILÁGYI JÁNOS: Kőfeliratok az Aquincumi Múzeum régi gyűjtéséből. 1 194 NAGY EMESE: Az egervári vár építéstörténete 204 GERŐ GYŐZŐ: Az esztergom-vízivárosi Özicseli Hadzsi Ibráhim dzsámi 219 SZEMLE 229 LÁSZLÓ GYULA: Emlékezés Felvinczi Takács Zoltánra ((1880-1965) 229 MOZSOLICS AMÁLIA: Gerhard Bersu (1889-1964) 229 ERDÉLYI ISTVÁN: Újabb régészeti kutatások a Komi ASzSzK területén 230 SZEPESSY GÉZA: Adatok Esztergom városa helytörténetéhez 231 DUMA GYÖRGY: Mázas kerámiák felületi elváltozásainak vizsgálata és a felületi szennyező rétegek eltávolítása 233 HORVÁTH TIBOR: Beszámoló a Magyar Régészeti és Művészettörténeti és Éremtani Társulat 1964. évi működéséről 239 SOPRONI SÁNDOR: A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat régészeti tevékenysége az 1964. évben 240 Archäologische Forschungen im Jahre 1964 241 IRODALOM 262 SZILÁGYI JÁNOS: Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XV. kötet 262 SOPRONI SÁNDOR: B. Thomas, E., Römische Villen in Pannonien 263 MOZSOLICS AMÁLIA: Archeologia Moldovei 1-3.kötet 265 SZABÓ MIKLÓS: A. Mallwitz, W. Schiering, Die Werkstatt des Pheidias in Olympia 266 ALFÖLDY GÉZA: Studium zu Abodiacum-Epfach 267 B. BÓNIS ÉVA: H. Ricken, Ch. Fischer, Die Bilderschüsseln der römischen Töpfer von Rheinzabern 267 B. THOMAS EDIT: J. Beckwith, Coptie Culture 268

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 92. ÉVFOLYAM (1965)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 03 May 2014 14:19
Last Modified: 08 Mar 2017 11:08
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/363

Actions (login required)

Edit Item Edit Item