REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1964

Archaeologiai Értesítő, 91 - 1964.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1964_091.pdf

Download (331MB) | Preview

Abstract

1964 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 13 KŐSZEGI FRIGYES: A halomsíros kultúra néhány magyarországi leletéről 13 MÓCSY ANDRÁS: Scribák a pannóniai kisvárosokban 26 DIENES ISTVÁN: A karancslapujtői honfoglalás kori öv és mordvinföldi hasonmása 28 SZ. CZEGLÉDY ILONA - KOPPÁNY TIBOR: A középkori Ecsér falu és temploma 51 KÖZLEMÉNYEK 72 WESSETZKY VILMOS: Észrevételek az óegyiptomi nílusi hajózásról 72 TROGMAYER OTTÓ: Megjegyzések a Körös-csoport relatív időrendjéhez 77 BÖKÖNYI SÁNDOR: A maroslele-panai neolitikus telep gerinces faunája 97 GÁBLER DÉNES: Az importált terra sigillaták forgalma Pannóniában 104 MÉRI ISTVÁN: Kiaggatott lókoponyák Árpád-kori falvainkban 121 SZEMLE 126 OROSZLÁN ZOLTÁN: Hampel József (1849. november 10. - 1913. március 25.) 126 HAJDÚ PÉTER: Észrevételek László Gyula, "Őstörténetünk legkorábbi szakaszai" című könyvéhez 128 BARKÓCZI LÁSZLÓ: Beszámoló a Corpus Inscriptionum Latinarum százéves jubileumi ünnepségéről 134 SOPRONI SÁNDOR: Tabula Imperii Romani L. 34. szekciójának budapesti ülése 135 B. BÓNIS ÉVA: A Rei Cretariae Romanae Fautorum konferenciája Strasbourgban 1963-ban 135 SZILÁGYI JÁNOS: Az aquincumi múzeum új kiállításáról 135 IRODALOM 137 CASTIGLIONE LÁSZLÓ - NAGY EMESE: Folia Archeologica. A Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve, XIV. kötet 137 BÓNA ISTVÁN: I. Kovrig, Das Awarenzeitliche Gräberfeld von Alattyán 140 PERÉNYI JÓZSEF: Sós, Á., Die Ausgrabungen Géza Fehér's in Zalavár. Bökönyi, S., Die Wirbeltierfauna der Ausgrabungen in Zalavár 142 DIENES ISTVÁN: Szőke B., A honfoglaló és kora Árpád-kori magyarság régészeti emlékei. Régészeti Tanulmányok. 1. - Fehér G.-K., Éry K., Kralovánszky A., A Közép-Duna-medence magyar honfoglalás- és kora Árpádkori sírleletei. Régészeti Tanulmányok 2 144 MORAVCSIK GYULA: Györffy György, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza 149 VÉRTES LÁSZLÓ: S. Giedion, The Enternal Present. The Beginnings of Art 150 ERDÉLYI ISTVÁN: Ju. A. Zadneprovszkij, Drevnie zemledeljcseszkie kultjturü Fergani. MIA 118 151 ALFÖLDY GÉZA: J. Wiesner, Die Thraker 152 SZABÓ MIKLÓS: J. de Vries, Keltische Religion 153 BARKÓCZI LÁSZLÓ: Th. Walser, T. Pekáry, Die Krise des römischen Reiches 154 OROSZLÁN ZOLTÁN: Apollonija illirijszkaja : Apollonia e Ilirisé 154 L. KOVRIG ILONA: J. Werner, Die Langobarden in Pannonie 155 PARÁDI NÁNDOR: B. Polla, Stredoveká zaniknutá osoda na Spisi (Zaluzany) 158 KOMORÓCZY GÉZA: W. Andrea, Lebenserinnerungen eines Ausgräbers 159 NÉMETH ENDRE: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1963 160 1964 / 2. füzet 177 TARTALOMJEGYZÉK 178 TANULMÁNYOK 179 SZABÓ MIKLÓS: A pannóniai kelta személynévanyag vizsgálata 179 SZ. PÓCZY KLÁRA: Újabb aquincumi múmiasírok 190 HAJNAL LÁSZLÓNÉ: Az újabb aquincumi múmiasír textilanyagának vizsgálata 206 SIMONYI DEZSŐ: Pannóniai bolgárok és kuturgur-bolgárok 208 KÖZLEMÉNYEK 215 GÁBORINÉ CSÁNK VERA: Megfigyelések a békásmegyeri őskori telepen 215 MAKKAY JÁNOS: Megjegyzések a "Fanyűvő Sámson" ikonográfiájához 229 ALFÖLDY GÉZA: Municipium Iasorum 232 MÓCSY ANDRÁS: Egy kisázsiai lovastiszt sírköve a Soproni Múzeumban 236 NAGY TIBOR: Egy budai Hercules-oltár feliratának revíziója 238 SZ. CZEGLÉDY ILONA: Előzetes jelentés a diósgyőri belső vár 1983. évi feltárásáról 243 SZEMLE 252 GYÖRFFY GYÖRGY: A IV. Nemzetközi Szláv Régészeti Szeminárium 252 B. THOMAS EDIT: Beszámoló a VIII. Nemzetközi Klasszika-Archaeológiai Kongresszusról 256 KISS ÁKOS: A párizsi nemzetközi mozaikkonferenciáról 256 BOHN PÉTER: Tabáni kelta leletanyag vizsgálata 257 SOPRONI SÁNDOR: A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat régészeti tevékenysége az 1963. évben 263 Archäologische Forschungen im Jahre 1963 263 IRODALOM 285 CASTIGLIONE LÁSZLÓ - ENTZ GÉZA: Folia Archeologica. A Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve XV. kötet 285 BÓNA ISTVÁN: Alt-Thüringen, Jahresschift des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens VI. köt. 287 LÁSZLÓ GYULA: J. Ozols, Ursprung und Herkunft der zentralrussischen Fatjanowo-Kultur 289 F. PETRES ÉVA: K. Peschel, Die vorgeschichtliche Keramik der Gleichberge bei Römhild in Thüringen 291 NAGY TIBOR: A. et J. Sasel, Inscriptiones Latinae 292 SOPRONI SÁNDOR: R. Noll, Das römerzeitliche Gräberfeld von Salurn 293

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 91. ÉVFOLYAM (1964)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 03 May 2014 14:18
Last Modified: 08 Mar 2017 11:03
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/362

Actions (login required)

View Item View Item