REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1963

Archaeologiai Értesítő, 90 - 1963.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1963_090.pdf

Download (367MB) | Preview

Abstract

1963 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 11 MAKKAY JÁNOS: Adatok a péceli (badeni) kultúra népe vallásos elképzeléseihez 11 MÓCSY ANDRÁS: A markomann háborúk savariai pusztításai 25 CSALLÁNY DEZSŐ: A kuturgur-bolgárok (hunok) régészeti hagyatékának meghatározása 29 F. VATTAI ERZSÉBET: Az esztergomi latinok kettőspecsétje 47 KÖZLEMÉNYEK 54 BÁNDI GÁBOR: A középső bronzkori lószerszám-szíjelosztó csontlemezek kérdése a Kárpát-medencében 54 KLEIN, L. SZ.: Bronzkori agyagkerék modellek a Fekete tenger északi partvidékéről 69 PATAY PÁL: Adatok egy késő vaskori fazekasműhely termékeinek elterjedéséhez 72 SZABÓ MIKLÓS: A badacsony-lábdi kettősfej kérdéséhez 77 BALLA LAJOS: Savaria invalida 83 BORZSÁK ERZSÉBET: A legio III. Augusta újabb felirata Pannóniában 89 FERENCZY LÁSZLÓ: A váchartyáni avarkori temető 92 DIENES ISTVÁN: Honfoglalóink halottas szokásainak egyik ugorkori elemzése 118 CS. TOMPOS ERZSÉBET: A "fanyűvő" Sámson 123 SZEMLE 129 ALFÖLDY GÉZA: Az Aquincumi Múzeum új kiállítása 129 ERDÉLYI ISTVÁN - FERENCZY LÁSZLÓ: Jelentés az 1962. évi mongóliai expedíció munkálatairól 130 KÁDÁR ZOLTÁN: A mingórai (Pakisztán) olasz ásatások eredményeiről 136 IRODALOM 138 SZILÁGYI JÁNOS - M: Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XIII. kötet 138 CASTIGLIONE LÁSZLÓ - NAGY EMESE: Folia Archeologica. A Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve XIII. kötet 140 CENNERNÉ WILHELMB GIZELLA: Acta Historiae Artium 7. kötet 143 SOPRONI SÁNDOR: Budapest Műemlékei. 2. kötet 144 OROSZLÁN ZOLTÁN: Görög művészet világa. 1-2. köt. Szerk. Szilágyi János György 145 OROSZLÁN ZOLTÁN: Castiglione L., Görög művészet 146 BÓNA ISTVÁN: Csallány, D., Archäologische Denkmäler der Gepiden im Mitteldonaubecken 147 CS. SÓS ÁGNES: Török, Gy., Die Bewohner von Halima im 10. und 11. Jahrhundert 150 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: Akurgal, E., Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander 154 MAKKAY JÁNOS: J. R. Braidwood, Br. Howe, Prehistoric Investigations in Iraqi Kurdistan 153 SZENTLÉLEKY TIHAMÉR: Dionisi F., La scoperta topografica di Alba Longa 155 ALFÖLDY GÉZA: Wessetzky, V., Die ägyptischen Kulte zur Römerzeit in Ungarn 156 KÁDÁR ZOLTÁN: Frova, A., L'arte di Roma e del mondo romano 158 ALFÖLDY GÉZA: E. Pasalic, Anticka naselja i kommunikacije u Bosni i Hercegovini 159 B. BÓNIS ÉVA: H. Schoppa, Die Funde aus dem Vicus des Steinkastell Hofheim 160 FÜZES F. MIKLÓS: W. La Baume, Frühgeschichte der europäischen Kulturpflanzen 160 NÉMETH ENDRE: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1962 163 1963 / 2. füzet 181 TARTALOMJEGYZÉK 182 TANULMÁNYOK 183 KEMENCZEI TIBOR: Adatok Észak-Magyarország későbronzkori történetéhez 183 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: Megjegyzések az új szentendrei verses feliratról 203 ZÁDOR MIHÁLY: A pécsi székesegyház ún. Ádám és Éva oszlopfőjéről 209 PARÁDI NÁNDOR: Magyarország pénzleletes középkori cserépedények, XI. - XVII. század 219 KÖZLEMÉNYEK 268 MOZSOLICS AMÁLIA - HEGEDŰS ZOLTÁN: Két nagykállói depotlelet és a telekoldali bronzlelet vizsgálata 268 P. BUÓCZ TERÉZIA: Savaria épületeink topográfiája 279 MÉRI ISTVÁN: Árpád-kori szabadban lévő kemencék 289 VALTER ILONA: Az ácsi református templom feltárása 298 SZEMLE 306 KOREK JÓZSEF: Beszámoló a VI. Nemzetközi Őskori és Koratörténeti Kongresszusról 306 NAGY TIBOR: Az 1962. évi IV. bécsi Nemzetközi Görög-Latin Epigráfiai Kongresszus 307 RADOCSAY DÉNES: Beszámoló a Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat 1962. évi működéséről 309 BERÉNYI LÁSZLÓ: A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat régészeti tevékenysége az 1962. évben 310 B. THOMAS EDIT: Külföldi régészeti hírek 310 Archäologische Forschungen im Jahre 1962 311 IRODALOM 329 KOVALOVSZKI JÚLIA: Bóna L., Dienes L., Éri I., Kalicz N., A kisvárdai vár története. Szerk. Éri I. Kisvárda, 1961 329 VÉRTES LÁSZLÓ: A. Rust, G. Steffens, Die Artefakte der Altonaer Stufe von Wittenbergen 329 BÓNA ISTVÁN: H. Müller-Karp, Die spätneolithische Siedlung von Polling 331 OROSZLÁN ZOLTÁN: A. Hekler, Bildnisse beruehmter Griechen 332 SOPRONI SÁNDOR: R. Noll, Griechische und lateinische Inschriften der Wiener Antikensammlung 332 ALFÖLDY GÉZA: Germania Romana I. Römerstädte in Deutschland 332 ALFÖLDY GÉZA: Kádár Zoltán, Die kleinasiatisch-syrischen Kulte zur Römerzeit in Ungarn 333 KABA MELINDA: A. Kloiber, Die Gräberfelder von Lauriacum. Das Espelmayrfeld 335 ERDÉLYI ISTVÁN: Rudenko, Sz. I., Kuljtura hunnov i noinulinszkie kurganü 335 GAZDAPUSZTAI GYULA: Arheologicseszkie raszkopki v rajone Szmejszkoj Szevernoj Oszetii 337 HOLL IMRE: E. Wagner, Z. Drobná, J. Durdik, Tracht, Wehr und Waffen des späten Mittelalters 338

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 90. ÉVFOLYAM (1963)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 03 May 2014 14:17
Last Modified: 08 Mar 2017 10:56
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/361

Actions (login required)

Edit Item Edit Item