REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1962

Archaeologiai Értesítő, 89 - 1962.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1962_089.pdf

Download (326MB) | Preview

Abstract

1962 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 13 GAZDAPUSZTAI GYULA: A magyar őskorkutatás néhány kérdéséről 13 KŐSZEGI FRIGYES: Adatok a magyarországi okkersírok eredetének kérdéséhez 25 FÜLEP FERENC: Újabb kutatások a pécsi későrómai temetőben 35 HOLL IMRE - NOVÁKI GYULA - SZ. PÓCZY KLÁRA: Városfal maradványok a soproni Fabricius-ház alatt 59 SCHEIBER SÁNDOR: A fakitépő Sámson párhuzamai és forrása 80 KÖZLEMÉNYEK 84 PATAY PÁL: Újabb szkíta sírok Mátraszele mellett 84 BÁNDI GÁBOR: Ebergőci koravaskori kincslelet 89 MÉSZÁROS GYULA: Későrómai téglasír Szekszárd-Szőlőhegyen 96 [NEKROLÓG] 101 KOREK JÓZSEF: Roska Márton (1880-1961) 101 Breuil, Henri (1877-1961) 101 B. THOMAS EDIT: H. Schaefer, J. Moreau, M. Friedenthal (tragikus haláláról) 102 LENGYEL IRINA: Beszámoló a tudományos kutatók első moszkvai értekezletéről 102 WESSETZKY VILMOS: Beszámoló az 1961. évi göttingeni orientalista konferenciáról és a hildesheimi Pelizaeus Múzeum jubileumáról 103 LIPTÁK PÁL: Megjegyzések a magyarországi "bronzkori mongoloidok" kérdéséhez 105 ERDÉLYI ISTVÁN: Jelentés a mongol-magyar expedíció 1961. évi munkálatairól 105 GÁBORI MIKLÓS: Beszámoló az 1961. évi mongóliai utamról 113 FÜZES F. MIKLÓS: Az ásatásokból előkerült növényi maradványok konzerválásának kérdéséhez 120 TAKÁCS VILMOS: Régészeti faanyagok konzerválása 121 OROSZLÁN ZOLTÁN: Még egyszer a szegedi új régészeti kiállításról 125 B. THOMAS EDIT: Külföldi régészeti hírek 125 IRODALOM 127 MOZSOLICS AMÁLIA: H. Müller-Karpe, Die Wollgriffschwerter der Urnenfelderzeit aus Bayern 130 NOVÁKI GYULA: Handbuch vor- und frühgeschichtlicher Wall- und Wehranlagen 131 FERENCZY LÁSZLÓ: L. Vanden Berghe, Archéologie de l'Iran ancien 133 ERDÉLYI GIZELLA: W. Fuchs, Die Vorbilder der neuattischen Reliefs 134 OROSZLÁN ZOLTÁN: A. Greifenhagen, Antike Kunstwerke 136 SZILÁGYI JÁNOS: F. Kretzschmer, Die Entwicklungsgeschichte des antiken Bades und das Bad auf dem Magdalensberg 137 FITZ JENŐ: W. Schleiermacher, Der römische Limes in Deutschland 138 ALFÖLDY GÉZA: K. Majewski, Importy rzymskie w Polsce 138 BÓNA ISTVÁN: B. Schmidt, Die späte Völkerwanderungszeit in Mitteldeutschland 140 NÉMETH ENDRE: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1961 143 1962 / 2. füzet 161 TARTALOMJEGYZÉK 162 TANULMÁNYOK 163 ALFÖLDY GÉZA: A szkordiszkuszok szállásterülete 163 KUBINYI ANDRÁS: A király és a királyné kúriái a XIII. századi Budán 176 KÖZLEMÉNYEK 188 CSALOG ZSOLT: A bodrogkereszttúri kultúra kerámiájának fonott edényeket utánzó ornamentikája 188 P. BUÓCZ TERÉZIA: Adatok Savaria topográfiájához 197 BALLA LAJOS: Római szarkofág Debrecenben 204 MÉSZÁROS GYULA: Későrómai téglasír Szekszárd-Szőlőhegyen 200 SZ. PÓCZY KLÁRA - SZ. CZEGLÉDY ILONA: Későrómai őrtorony Neszmély határában 208 MÉSZÁROS GYULA: A szakcsi X. századi temető 219 MÉRI ISTVÁN: Az árkok szerepe Árpád-kori falvainkban 229 KOZÁK KÁROLY: A zalaszántói templom feltárása és környékének középkori története 238 SZEMLE 256 LÁSZLÓ GYULA: Szőke Béla (1913-1961) 256 BANNER JÁNOS: Pósta Béla emlékezete (1862. aug. 22. - 1919. ápr.16.) 257 BÓNA ISTVÁN - KALICZ NÁNDOR - OROSZLÁN ZOLTÁN: A Magyar Nemzeti Múzeum új régészeti kiállítása 259 BOHN PÉTER: Római kori téglák vizsgálata 268 HAJNAL LÁSZLÓNÉ: Textilvizsgálatok mint idő- és helymeghatározó eszközök a régészeti gyakorlatban 271 RADOCSAY DÉNES: Beszámoló a Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat 1960-1961. évi működéséről 273 BERÉNYI LÁSZLÓ: A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat régészeti tevékenysége az 1961. évben 274 B. THOMAS EDIT: Külföldi régészeti hírek 274 Archäologische Forschungen im Jahre 1961 275 IRODALOM 294 SOPRONI SÁNDOR: Várady L., Későrómai hadügyek és társadalmi alapjaik 294 BÖKÖNYI SÁNDOR: Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa 295 BÓNA ISTVÁN: J. Driehaus, Die Altheimer Gruppe und das Jungneolithikum in Mitteleuropa 296 OROSZLÁN ZOLTÁN: O. Hausmann, Griechische Weihreliefs 298 B. BÓNIS ÉVA: H. v. Petrikovits, Das römische Rheinland 299 NAGY TIBOR: M. J. Vermaseren, Corpus Inscriptionum et Monumentorum religionis Mithriacae. 2 301 FEHÉR GÉZA: Sovietico-Turcica 303 SZEGEDY EMIL: F. Wever, Das Schwert in Mythos und Handwerk. - E. H. Schulz, Über die Ergebnisse neuerer metallkundlicher Untersuchungen alter Eisenfunde und ihre Bedeutung für die Technik und die Archäologie 304

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 89. ÉVFOLYAM (1962)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 03 May 2014 14:15
Last Modified: 08 Mar 2017 10:49
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/360

Actions (login required)

Edit Item Edit Item