REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1960

Archaeologiai Értesítő, 87 - 1960.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1960_087.pdf

Download (349MB) | Preview

Abstract

1960 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 13 KALICZ NÁNDOR: A későbronzkori felsőszőcsi csoport leletei és kronológiai helyzete 13 KÁDÁR ZOLTÁN: L. Aelius Caesar arcképszobra Savariában 26 BAKÓ GÉZA: A mezőbándi temető népének és anyagi kultúrájának eredetéről 32 KOVALOVSZKI JÚLIA: Ásatások Szarvas környéki Árpád-kori falvak helyén 44 KÖZLEMÉNYEK 55 ROSKA MÁRTON: A nagybányai (Baja-Mare) kőbalta 55 SZÉKELY ZOLTÁN: Adatok az erdélyi szkítakori leletek kérdéséhez 56 GAZDAPUSZTAI GYULA: Dák-szarmatakori temető és telep Hódmezővásárhely-Kakasszéken 61 PÁRDUCZ MIHÁLY: Megjegyzések a hódmezővásárhely-kakasszéki szarmatakori lelet értékeléséhez 65 SÁGI KÁROLY: A vörsi Langobard temető 66 SZŐKE BÉLA: Az avarok hringje 75 HARMATTA JÁNOS: Adatok az avar hring kérdéséhez 77 KALMÁR JÁNOS: Fegyverzetet jelző medaillonok és bélyeggel jelzett sodronypáncélok 79 SZEMLE 80 KUTZIÁN IDA - BANNER JÁNOS: Az Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques megbízásából 1959. október 5-12. közt Liblicén és Brnoban rendezett Symposion és a hozzácsatlakozó Nitrai Konferencia 80 VÉRTES LÁSZLÓ: Az őskőkor és átmeneti kőkor magyar szakkifejezései 82 GÁBORI MIKLÓS: Jelentés az 1958. évi mongóliai tanulmányutamról 107 Beszámoló a Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat 1958-59. évi működéséről 100 A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat régészeti tevékenysége az 1959. évben 101 MOZSOLICS AMÁLIA - PATAY PÁL: Mozsolics Amália és Patay Pál vitája 101 IRODALOM 103 Acta Archaeologica ASH. 9. köt. Budapest, 1959 103 SZILÁGYI JÁNOS: Acta Archaeologica ASH. 10. köt. Budapest, 1959 105 KANOZSAY MARGIT: A vidéki folyóiratok és évkönyvek régészeti vonatkozású közleményei 106 ALFÖLDY GÉZA: Mócsy, A., Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen. Budapest, 1959 110 RÓZSA GYÖRGY: Entz, G., A gyulafehérvári székesegyház. Budapest,1958 112 VÉRTES LÁSZLÓ: Breuil, H., Lantier, R., Les Hommes de la Pierre ancienne. Paris, 1959 113 MOZSOLICS AMÁLIA: Feustel, R., Bronzezeitliche Hügelgräberkultur im Gebiet von -Schwarza. Weimar, 1958 114 BÓNA ISTVÁN: Torbrügge, W., Die Bronzezeit in der Oberpfalz. Kallmünz, 1959 115 GAZDAPUSZTAI GYULA: A Kaukázus régi törzsei és népcsoportjai. Moszkva - Leningrad, 1958 117 FITZ JENŐ: Limes Romanus Konferenz Nitra, Bratislava, 1959 118 KISS ÁKOS: Parlasca, K., Die römischen Mosaiken in Deutschland. Berlin, 1959 119 KISS ÁKOS: Stern, H., Recueil général des mosaiques de la Gaule. I. Paris, 1957 121 ALFÖLDY GÉZA: Pavan, M., Ricerche sulla provincia romana di Dalmazia. Venezia, 1958 122 NÉMETH ENDRE: Magyar régészeti irodalom 1959 123 1960 / 2. füzet 169 TARTALOMJEGYZÉK 170 Beköszöntő 171 TANULMÁNYOK 173 GÁBORINÉ CSÁNK VERONIKA: A ságvári telep abszolút kormeghatározása 173 FITZ JENŐ: L. Cassius Pius Marcellinus 178 L. KOVRIG ILONA: Újabb kutatások a keszthelyi avarkori temetőben 184 ERDÉLYI ISTVÁN: A honfoglaló magyarság régészeti emlékanyaga keleteurópai kapcsolatainak néhány kérdéséről 219 DIENES ISTVÁN: Honfoglaló magyarok sírjai Nagykőrösön 227 KÖZLEMÉNYEK 238 CSALOG JÓZSEF: Az idói plasztika néhány kérdéséhez 238 PATAY PÁL: A harangedény kultúra lelete Almásfüzitőn 244 BÓNA ISTVÁN: Az oroszvári 4. női sír melldísze : adatok a közép-dunamedencei bronzkori viselethez 2 248 ROSKA MÁRTON: A drági (Gragu) csészés markolatú bronzkard 255 SOPRONI SÁNDOR: Későrómai őrtorony Esztergom határában 257 KISS ÁKOS: Balaton-környéki római épülettagozatok 260 ANDA TIBOR: Árpád-kori ércvágó-scarifikáló eszköz 271 SZEMLE 275 ERDÉLYI ISTVÁN: Sashegyi Sándor (1900-1958) 275 KOREK JÓZSEF: Új régészeti kiállítás Nyíregyházán 275 Archäologische Forschungen im Jahre 1959 277 B. THOMAS EDIT: A núbiai műemlékek megmentéséről 295 NÉMETH ENDRE: Az indus-kultúra története az újabb ásatások megvilágításában 295 IRODALOM 299 KÁDÁR ZOLTÁN: Folia Archaeologica. XI. kötet. Budapest, 1959 299 SOPRONI SÁNDOR: Budapest Régiségei. XVIII- XIX. Budapest, 1958 300 ALFÖLDY GÉZA: Legújabb jugoszláv régészeti folyóiratok 301 GÁBORI MIKLÓS: Felgenhauer, F., Willendorf in der Wachau. MPK. VIII-I. Win, 1959 303 PÁRDUCZ MIHÁLY: Fischer, F., Der spätlatenzeitliche Depot-Fund von Kappel. Heft 1. Stuttgart, 1959 304 ERDÉLYI GIZELLA: Jantzen, Ulf, Griechische Griff-Phialen, 114. Berlin, 1958 305 ERDÉLYI GIZELLA: Pallat, L., Richards Schöne, Generaldirektor der königlichen Museen zu Berlin. Berlin, 1959 305 KÁDÁR ZOLTÁN: Schoppa, H., Die Kunst der Römerzeit in Gallien Germanien und Britannien. H. n., é. n. 306 SZILÁGYI JÁNOS: Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte, 3. Berlin, 1958 307 SZILÁGYI JÁNOS: Limesstudien, Vorträge des 3. internationalen Limes Kongresses in Rheinfelden (Basel) 1957. Basel, 1959 308 NÉMETH ENDRE: Z Otchlani Wieków. 1-6. Wroclaw-Poznan, 1958 309

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 87. ÉVFOLYAM (1960)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 03 May 2014 14:13
Last Modified: 06 Mar 2017 09:27
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/358

Actions (login required)

Edit Item Edit Item