REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1959

Archaeologiai Értesítő, 86 - 1959.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1959_086.pdf

Download (323MB) | Preview

Abstract

1959 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 9 GÁBORI MIKLÓS: A ságvári paleolitikus telep újabb ásatásának eredményei 9 WESSETZKY VILMOS: A felső-pannóniai Isis-kultusz problémái 28 SZŐKE BÉLA: A bjelobrodi kultúráról 40 KÖZLEMÉNYEK 57 BÓNA ISTVÁN: Bronzkori övkapcsok és diadémák : adatok a középduna-medencei bronzkori viselethez 57 SZÉKELY ZOLTÁN: A korai vaskor (Hallstatt) hatása a dákok anyagi műveltségére 69 SZ. PÓCZY KLÁRA: A Gellérthegy-tabáni eraviszkus telep topográfiájához 71 ALFÖLDY GÉZA: Megjegyzések egy brigetiói szarkofágfelirathoz (CIL. III. 4327) 78 B. VÁGÓ ESZTER: Új mérföldkövek az Intercisa és Mursa közötti útvonalon 81 KRALOVÁNSZKY ALÁN: Adatok a Kárpát-medencei X. - XI. századi félhold alakú csüngők kérdéséhez 84 H. FEKETE PÉTER: Vid középkori templomának feltárása 91 SZEMLE 95 Decsev, Dimiter (1877-1958) 95 Kacarov, Gavril (1874-1958) 95 Mavrodinov, Nikola (1904-1958) 96 FEHÉR GÉZA, IFJ.: Velkov, Ivan (1891-1958) 96 KONGRESSZUSOK, KONFERENCIÁK, KIÁLLÍTÁSOK 97 BANNER JÁNOS: Az V. Nemzetközi Ősrégészeti és Koratörténeti Kongresszus Hamburgban, 1959. augusztus 24-30 97 PÁRDUCZ MIHÁLY: Ősrégészeti Konferencia Nyitrán, 1958. szeptember 23-26 99 BANNER JÁNOS: "Csehszlovákia őstörténete" kiállítás a Prágai Nemzeti Múzeumban 100 PATAY PÁL: Újabb rézkori aranyleletek ismertetése a Kárpát-medence területéről 102 A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat régészeti tevékenysége az 1958. évben 103 PATAY PÁL: Válasz Mozsolics Amália bírálatára 103 IRODALOM 106 SALAMON ÁGNES: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve = Annales Musei Debreceniensis de Friderico Déri nominati. 1848-1956. Debrecen, 1957 106 L. KOVRIG ILONA: A tiz éves Archeologické Rozhledy 107 BARTHA ANTAL: Bader, O. N., A kámai archaelógiai expedíció hatéves munkájának áttekintése. (1947-1962). Harkov, 1953 108 BÓNA ISTVÁN: Benac, A., Neolitsko naselje u Lisièiéima kod Konjica. X. Sarajevo, 1958 111 BÓNA ISTVÁN: Stephan, E., Die ältere Bronzezeit in der Altmark. Heft 15. Halle/Saale, 1956 112 NEMESKÉRI JÁNOS: Vlcek, E., Antropológia Keltov na juhozápadnom Slovensku. Bratislava, 1957 112 ALFÖLDY GÉZA: Velickovic, M., Katalog grekih i rimskih terakota Narodni Muzej eograd, Antika III. Beograd, 1957 113 SZILÁGYI JÁNOS: Fellmann,R., Die Prinzipia des Legionslager Vindonissa und das Zentralgebäude der römischen Lager und Kastelle. Brugg, 1958 113 B. BÓNIS ÉVA: Stanfield, J. A., Simpson, Grace, Central Gaulish Potters. London, 1958 115 SZILÁGYI JÁNOS: Baradez, J., Tipasa. A maurtaniai antik város feltárt maradványainak parádés ismertetés. Alger, 1957 115 MÓCSY ANDRÁS: Kloiber A., Die Gräberfelder von Lauriacum. (Forschungen in Lauriacum, Bd. 4/5. Linz, 1957 116 SZILÁGYI JÁNOS: Kölner Jahrbuch für Vor-und Frühgeschichte, 2. Band. Berlin, 1956 117 MÓCSY ANDRÁS: Betz, A., Aus Österreichs römischer Vergangenheit. Wien, 1956 118 NÉMETH ENDRE: Behn,J., Ausgrabungen und Ausgräber. Stuttgart, 1955 119 1959 / 2. füzet 155 TARTALOMJEGYZÉK 156 TANULMÁNYOK 157 MAKKAY JÁNOS: Adatok őskori állatplasztikánk déli kapcsolataihoz 157 FITZ JENŐ: Mikor került a cohors I milliaria Hemesenorum Intercisába? 173 DIENES ISTVÁN: A perbetei (Komárom megye) lelet : milyen volt a honfoglaló magyarok öve? 179 KÖZLEMÉNYEK 193 LENGYEL IRINA: A halimbai (Veszprém megye) koravaskori temető 193 ROSKA MÁRTON: Újabb szkíta leletek Erdélyből 205 BÍRÓ ENDRE: Kisárpási későrómai temető 207 CSALLÁNY DEZSŐ: Adatok a mártélyi avar szíjvég figurális ábrázolásának magyarázatához 213 ERDÉLYI ISTVÁN: A kusulevói temető 217 KALMÁR JÁNOS: Két középkori kardról 223 SZEMLE 226 FEHÉR GÉZA, IFJ.: Tóth Zoltán (1888-1958) 226 MOZSOLICS AMÁLIA: Reinecke Pál (1872-1958) 227 VÉRTES LÁSZLÓ: Az Istállóskői barlang aurignaci II kultúrájának rádiokarbon kormeghatározása 229 Archäologische Forschungen im Jahre 1958 230 IRODALOM 251 SZILÁGYI JÁNOS: Acta Archaeologica ASH. 8. köt. 251 KÁDÁR ZOLTÁN: Folia Archaeologica IX. kötet. Budapest, 1957 253 KÁDÁR ZOLTÁN: Folia Archaeologica. X. kötet. Budapest, 1958 254 KOZÁK KÁROLY: Nógrád megye műemlékei. Budapest, 1954 255 FEHÉR GÉZA, IFJ.: Budapest műemlékei. 1. Budapest, 1955 257 CENNERNÉ WILHELMB GIZELLA: Pest megye műemlékei. Budapest, 1958 257 GEDAI ISTVÁN: Huszár, I., A budai pénzverés története a középkorban. Budapest, 1958 259 SARKADY JÁNOS: Gyakov, V. N., Nyikolszkij, N. M., Az ókori világ története. Budapest, 1954 260 Krupnov, E. N., A Kabarföld őstörténete és kultúrája. Moszkva, 1957 261 PÓCZY KLÁRA: Florescu, Gr., Florescu, F., Diaconu, P., Capidava, (Monografie Archeologicã 1.) Bucureºti, 1958 263 FEHÉR GÉZA, IFJ.: A bolgár régészet bibliográfiája 1879-1955. Szófia, 1957 264 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: Mariemont, H. v. Roques, Antike Reiterstand-bilder. Berlin, 1958 266 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: Simon, E., Di Geburt der Aphrodite. Berlin, 1955 268 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: Brommer, F., Satyrspiele. Bilder griechischer Vasen. 2. kiad. Berlin, 1959 268 ERDÉLYI GIZELLA: Mata, Fr., Ein römisches Meisterwerk. Berlin, 1958 269 SZILÁGYI JÁNOS: Carnuntum Jahrbuch 1957 271

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 86. ÉVFOLYAM (1959)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 03 May 2014 14:12
Last Modified: 06 Mar 2017 09:28
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/357

Actions (login required)

Edit Item Edit Item