REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1948

Archaeologiai Értesítő, III6 - 1948.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1946-1948_3f_007-009.pdf

Download (670MB) | Preview

Abstract

DOBROVITS ALADÁR: Egy későkori halotti lakoma-ábrázolás a Szépművészeti Múzeum egyiptomi gyűjteményében 5 BANNER JÁNOS-PÁRDUCZ MIHÁLY: Újabb adatok Dél-Magyarország újabb-kőkorához 21 B. KUTZIÁN IDA: A tiszapolgár-basatanyai aeneolithikus temető 44 MOZSOLICS AMÁLIA: Steppei hagyományok a magyarországi bronzkorban 65 PATAY PÁL: A bodrogkereszturi kultúra emlékei a kecskeméti Városi Múzeumban 77 J. HARMATTA: Le probléme cimmérien 81 OROSZLÁN ZOLTÁN: A Szépművészeti Múzeum új amphorája 135 RADNÓTI ALADÁR: Bronz Mithrastábla Brigetióból 139 F. CUMONT: Note sur le bas-relief mithriaque de bronze de Brigetio 158 F. LÁNG: Di un'iscrizione Pannonica. Interpretazione delle iscrizioni alfabetiche 159 BARKÓCZI LÁSZLÓ: Két lósír Brigetióból 171 FERD. LÁNG: Die Dolichenus-Votivhand des Budapester Nationalmuseums 185 NAGY LAJOS: A pilisszántói római feliratok 191 T. NAGY: Studia Avarica. I. Sur l'itinéraire de la conquete avare 204 DOBÓ ÁRPÁD: A római vámokról 210 KISS KATALIN: A westerndorfi terra-sigillata gyár mesterei és kronológiája 218 R. EGGER: Kelten im Stadtgebiet von Sopianae-Pécs 277 KUBINYI MÁRIA: A ságvári római sírmező egyik sírjában talált varázstábla 278 Alföldi András: A varcianusok törzse Dél-Pannóniában 282 PÁRDUCZ MIHÁLY: Szarmata temető Hódmezővásárhely-Fehértón 285 PÁRDUCZ MIHÁLY-KOREK JÓZSEF: Germán befolyás a Maros-Tisza-Körösszög késő szarmata emlékanyagában 293 FÜGEDI ERIK: Avarok és morva-szlávok 314 Lengyel-Kovrig Ilona: Avarkori sírleletek Csengődről 341 CSALLÁNY DEZSŐ: Szegedi avarkori sírleletek és hún-bolgár ivókürtök régészeti kapcsolatai 352 K. Czeglédy-J. Harmatta: Ibn Fadlän über die Bestattung bei den Wolga-Bulgaren 364 NEMESKÉRI JÁNOS: Újabb adatok a X. századi magyarság embertani ismeretéhez 384 NEMESKÉRI JÁNOS: Mezőkövesden feltárt germán lelet embertani vizsgálata 396 CSEMEGI JÓZSEF: A tihanyi barlanglakások 398 BANNER JÁNOS: Bibliographia Archaeologica Hungarica. 1943-1946 410 BANNER JÁNOS: Tompa Ferenc (1893-1945) 421 OROSZLÁN ZOLTÁN: Emlékezés dr. Nagy Lajosra 432 A. A.: A honfoglalás előtti Magyarország története és kultúrtörténete részletes feldolgozásának terve 441 A. A.: Budapest székesfőváros Aquincumi Múzeuma és a Pázmány Péter-tudományegyetem Érem- és Régiségtani Intézete könyvtárának együttes felállítása a budapesti bölcsészeti kar épületében 444 TARTALOMJEGYZÉK 447 TÁBLÁK 451

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ III. FOLYAM 6. KÖTET (1946-1948)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Andras Holl
Date Deposited: 03 May 2014 10:19
Last Modified: 03 Apr 2017 11:03
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/355

Actions (login required)

Edit Item Edit Item