REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1909

Archaeologiai Értesítő, U29 - 1909.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1909_uf_029.pdf

Download (344MB) | Preview

Abstract

1909 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 EMLÉKEK ÉS LELETEK 43 RÉTHY LÁSZLÓ: Két czimeres falkárpit az Iparművészeti Múzeumban 43 GYÁRFÁS TIHAMÉR: Brassai ötvösművek 49 Emeletes épület agyagminája Aquincumból 62 HAMPEL JÓZSEF: A pannoniai oltárok alakja és díszítése 64 MÁRTON LAJOS - HEKLER ANTAL - ÉBER LÁSZLÓ: Archaeologiai kutatások a külföldön 99 IRODALOM 119 Szentkláray Jenő, A szerbmonostoregyházak történeti emlékei dél-magyarországon. Budapest, 1908 119 Beöthy Zsolt emlékkönyv. Budapest, 1908 120 Kubinyi Miklós, Régi és új falfestmények az árvai várban. Budapest, 1908 121 Márton, Louis, La repartition Iocale des monuments de l'age de fer en Hongrie. Monaco, 1908 122 Láng Margarete, Die Bestimmung des Onos oder Epinetron. Berlin, 1908 123 Évkönyvek. 123 Folyóiratok 126 KÜLÖNFÉLÉK 132 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése, 1909. november 24 132 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése, 1909. deczember 29 132 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése 133 Mátyás király boroszlói arczképe 133 Lehóczky-Múzeum Egyesület 134 Könyvészet 135 1909 / 2. füzet 141 EMLÉKEK ÉS LELETEK 143 HEKLER ANTAL: Avarkori sírok Dunapentelén 143 LÁNG MARGIT: Ó-görög kenyérkészítés 152 KADA ELEK: Bronzkori urnatemető Vatyán (Pest megye) 170 MISKE KÁLMÁN: A magyarországi Alduna vidékről való ősemlékek korrendi osztályozása 176 KISLÉGHI NAGY GYULA: Az óbessenyői őstelep (Torontál megye) 192 MÁRTON LAJOS: Egy sajátságos kőkori edény-alak 200 LEVELEZÉS 205 TÉGLÁS ISTVÁN: Potaissától Keletre a Mezőségen létezett vicusokról : A szent János kútjánál 205 DARNAY KÁLMÁN: Sírleletekről a vaskorból 209 JANICSEK JÓZSEF: Építészeti régiségekről Eperjesen 214 IRODALOM 215 Gröbbels, I. W., Der Reihengräberfund von Grammertingen. München, 1905 215 Henning, Rudolf, Der Helm von Baldenheim und die verwandten Helme des frühen Mittelaltes. Strassburg, 1907 218 FINÁLY GÁBOR: The handbook to the roman wall, ba the late J. Collingwood Bruce. London, 1907 221 Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Herczegovina. 9. köt. H.n. 1904 223 Matériaux D'archéologie en Bulgarie. 1. köt. 1. füzet. H.n. 1907 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 227 BELLA LAJOS: Sopron vármegye és Sopron sz. kir. város régészeti társulatáról 227 MILESZ BÉLA: A Tiszafüredi Múzeum 1908. évi gyarapodása 232 A laibachi országos múzeum 236 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat közgyűlése. 1909. február 23 237 1909 / 3. füzet 241 EMLÉKEK ÉS LELETEK 243 VISEGRÁDI JÁNOS: Turócz vármegye egyházi műemlékei 243 HALAVÁTS GYULA: Vízakna, Kiscsűr, Kistorony műemlékei 248 SUPKA GÉZA: Athoszi vízszentelő kereszt a Nemzeti Múzeumban 257 KEMÉNY LAJOS: Hol készült a sztropkói casula? 268 CSONTOSI JÁNOS: Újabb adatok "Attavantestől festett Corvin-codexek"-ről 271 LÁNG MARGIT: Diptychonos terracotta szobor 282 MAHLER EDE: Római feliratos emlékek Dunapenteléről 288 BÖRZSÖNYI ARNOLD: Győrmegyei emlékek a hallstatti korszakból 295 THALLÓCZY LAJOS: Bosnyák vonatkozású gyűrű a XV. századból 303 LEVELEZÉS 306 VÁSÁRHELYI GÉZA: Újabb régiségi leletek Pest megye Tinnye község területén és annak vidékén 306 OROSZ ENDRE: A szamosujvári római castellum praetoriumában végzett ásatásról 308 SUPKA GÉZA: Honfoglaláskori leletről Mezőturon 313 KEREKES GYÖRGY: Műipari adatok Kassa város régi jegyzőkönyvében 317 CSERNI BÉLA: M. U. Apollinaris praefectus emlékkönyve Apulumból (Gyulafehérvár) 319 HEKLER ANTAL - ÉBER LÁSZLÓ: Archaeologiai kutatások a külföldön 322 1909 / 4. füzet 341 EMLÉKEK ÉS LELETEK 343 ÉBER LÁSZLÓ: Pöstyéni dombormű a Nemzeti Múzeumban 343 GYÁRFÁS TIHAMÉR: Brassai ötvösművek 347 SUPKA GÉZA: Érdekes középkori tálak 360 HOFFILLER VIKTOR: Római fegyverek a Magyar Nemzeti Múzeum kőemlékein 368 MAHLER EDE: Római feliratos kőemlékek Dunapenteléről 382 SZENTMÁRTONI DARNAY KÁLMÁN: Kelta pénzverő és öntő műhely Szalacskán 388 SÁGI JÁNOS: Őstelep a Balaton partján 396 HAMPEL JÓZSEF: A második Nemzetközi Archaeologiai Congresszus Cairóban 408 IRODALOM 426 A Skythák : székfoglaló értekezés Nagy Gézától 426 GYÁRFÁS TIHAMÉR: Roth, Victor, Geschichte des deutschen Kunstgewerbes in Siebenbürgen. Strassburg, 1908 427 Platz Bonifácz, Az ősember kritikai méltatása. Budapest, 1909 431 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 432 Az Archaeologiai Bizottság 1908. évi jelentése 432 A Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségosztály 1908. évi jelentése 433 Az Erdélyi Múzeumegyesület 1906-1908-ik évről szóló évkönyve 433 A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat 1908-iki évkönyve 435 A Debreczeni Városi Múzeum kiadványa. 3. tüzet 435 MILLEKER BÓDOG: A Verseczi Városi Múzeum és Könyvtár Régiségosztály 1908. évi gyarapodása 436 A Múzeumi és Könyvtári Értesítő 437 KÜLÖNFÉLÉK 438 Thaly Kálmán, hetvenéves korában 1909. szeptember 26-ár elhunyt 438 Engelmann Rikárd, 1909. szeptember 28-án, elhunyt 438 KEMÉNY LAJOS: Kassai építőmesterek 438 1909 / 5. füzet 441 EMLÉKEK ÉS LELETEK 443 GYÁRFÁS TIHAMÉR: Ezüst könyvtáblák a Szent Miklós-templomban 443 BÜNKER RAJNÁRD: Soproni emlékek 450 HEKLER ANTAL: A Nemzeti Múzeum két római ruhás női szobra 460 MÁRTON LAJOS: Az ottlakai őskori aranykincs 463 NYÁRY ALBERT: A Piliny-várhegyi őstelep 473 LEVELEZÉS 491 KEMÉNY LAJOS: Műtörténeti adatok Kassa multjából 491 TÉGLÁS ISTVÁN: A Potaissától Keletre a Mezőségen létezett vicusokról 494 Régészet 497

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 29. KÖTET (1909)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 17:03
Last Modified: 23 Jan 2017 13:08
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/336

Actions (login required)

Edit Item Edit Item