REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1908

Archaeologiai Értesítő, U28 - 1908.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1908_uf_028.pdf

Download (331MB) | Preview

Abstract

1908 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 EMLÉKEK ÉS LELETEK 33 FETZER JÁNOS FERENCZ: Szilágysomlyó Báthori vára és temploma 33 GYÁRFÁS TIHAMÉR: Brassai ötvösök és ötvösművek a XV. és XVI. században 40 HAMPEL JÓZSEF: Kálmán király aranygyűrűje 43 HEKLER ANTAL: Ruhás római női szobrok a Flaviusok korából kezdve a császárság végéig 45 REXEL FERENC: Két antik épületminta Dunapenteléről 60 ENGELMANN RICHARD: Az intercisai épületminta 68 MÁRTON LAJOS: Skytha sírleletek Gyöngyösön 73 DOMOKOS JÁNOS: A Lopós-halom (Arad megye) 91 LEVELEZÉS 115 MYSKOVSZKY ERNŐ: Nagybányai ötvösművekről 115 TÉGLÁS GÁBOR: Thrák lovas-emlékekről Dacia fővárosából Sarmisegethusából 118 ROEDIGER LAJOS: Sánczvonulatokról Háromszék és Brassó megyékben 121 IRODALOM 123 BÉKEFI REMIG: Magyarország műemlékei. 1-2. köt. Budapest, 1905-1906 123 KÜLÖNFÉLÉK 128 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése, 1908. január 28 128 KEMÉNY LAJOS: Gyöngyfűző bona 128 KEMÉNY LAJOS: Herold Boldizsár (1625-1683) 129 Könyvészet 130 1908 / 2. füzet 133 EMLÉKEK ÉS LELETEK 133 SZENDREI JÁNOS: Adatok az erdélyi férfiviselet történethez a XVII. században 133 GYÁRFÁS TIHAMÉR: Brassai ötvösök a XVI. század közepén 158 NAGY GÉZA: Butani Zoapan, Buila Zoapan 163 SZENTMÁRTONI DARNAY KÁLMÁN: Kelta pénzverő- és öntőműhely Szalacskán (Somogy megye) 173 CSERMELYI SÁNDOR: Az igeli síremlék mythologiai domborművei 185 OROSZ ENDRE: Az apahidai réti őstelep (Kolozs megye) 208 LEVELEZÉS 216 BRUCKNER GYŐZŐ: A késmárki Thököly-vár falfestményeiről 216 BÖRZSÖNYI ARNOLD: Római és egyéb dunántúli leletekről 219 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 222 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése, 1908. február 25 222 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése, 1908. március 31 223 MILLEKER BÓDOG: A Verseczi Városi Múzeum és Könyvtár 1907. évi gyarapodása 223 KÜLÖNFÉLÉK 225 Schönherr Gyula 1908. március 28-án elhunyt 225 HEKLER ANTAL: Hermes-Thoth szobrocskák a Nemzeti Múzeumban 225 Könyvészet 228 1908 / 3. füzet 229 EMLÉKEK ÉS LELETEK 229 HALAVÁTS GYULA: Keresztyénszigeti és Pókafalvi emlékek 229 GYÁRFÁS TIHAMÉR: Brassai ötvösművek a XVI. század közepén 234 BÖRZSÖNYI ARNOLD: Győri sírmező a régibb középkorból 244 HEKLER ANTAL: Márványfej és bronzmaszk a Nemzeti Múzeumban 267 ENGELMANN RIKÁRD: Egy pannoniai ládácska 274 LAHÓCZKY TIVADAR: Vaskori emlékekről Munkács környékén 286 LEVELEZÉS 298 GUBITZA KÁLMÁN: A zombori (Sáponya-Pusztai) bronzleletről és a kladovói kincsről 298 MISKE KÁLMÁN: Egy őskori bronzszobrocskáról 302 TÖMÖRKÉNY ISTVÁN: Leletek és ásatás Lelén 304 TÉGLÁS ISTVÁN: A tordai római várhegy forduló nevű lejtőn 1906-ben kiásott régiségekről 306 FREY IMRE: Kiskőszegi és mátételki leletről 309 IRODALOM 312 MÁRTON LAJOS: Miske Kálmán, A velemszentvidi őstelep. 1. köt. Wien, é.n. 312 SUPKA GÉZA: Hampel József, Ujabb tanulmányok a honfoglaláskori kor emlékeiről. Budapest, 1907 314 FARKASFALVI IMRE: Váczi könyv. Szerk. Tragor Ignácz. Vác, 1907 318 Ortvay Tivadar, Emlékbeszéd, 1908. január 27., Haugh Béla, Wosinszky Mór életrajza. Szekszárd, é.n. 319 KÜLÖNFÉLÉK 321 HEKLER JÓZSEF: Két aquincumi oltár 321 TÉGLÁSI ISTVÁN: Ó-bébai leletek 322 TÉGLÁSI ISTVÁN: Újabb dorozsmai leletek 322 TÉGLÁSI ISTVÁN: Ásatás a rábéi Anka-szigeten 323 Könyvészet 324 1908 / 4. füzet 325 EMLÉKEK ÉS LELETEK 325 KENCZEL HUGÓ: Andrea Ferrucci Bakács-oltára Esztergomban 325 MYSKOVSZKY VIKTOR: A bárfai Plébánia-templom régi barokk oltára 352 SUPKA GÉZA: A felsőszombatfalvi és a nádorvályai oláh templom 345 GYÁRFÁS TIHAMÉR: Brassai ötvösművek 351 KADA ELEK: Gátéri (Kun-kisszállási) temető a régibb középkorból 366 HEKLER ANTAL: Asklepios szobra a Nemzeti Múzeumban 375 MAHLER EDE: Dunapentelei ásatásaim 1908-ban 379 LEVELEZÉS 387 DUDÁS GYULA: A felsőzempléni várakról 387 MYSKOVSZKY VIKTOR: A bártfai városházról 390 LUKCSICS JÓZSEF: A somlyóvásárhelyi római sírkőről 395 TÉGLÁS ISTVÁN: Tordán és Mészkőn talált római feliratokról 396 MÓRA FERENCZ: Szegedvidéki leletekről 397 Archaeologiai kutatások a külföldön 408 KÜLÖNFÉLÉK 413 FINÁLY GÁBOR: Schneider, Rudolf, Antike Geschütze auf der Saalburg. Homburg, 1908 413 KEMÉNY LAJOS: Hitelesítő jelek ötvösműveken 413 Könyvészet 416 1908 / 5. füzet 421 EMLÉKEK ÉS LELETEK 421 GYÁRFÁS TIHAMÉR: Brassai ötvösművek 421 SZENDREI JÁNOS: Képek az eperjesi XV. századi adólajstromokban 435 POGÁNY JENŐ: Gombosi sírmező (Bács-Bodrog megye) 440 TÉGLÁS ISTVÁN: Római torony mintája Potaissából 451 LEVELEZÉS 455 GUBITZA KÁLMÁN: Újabb népvándorláskori lovassírokról a Bácskában 455 LEHÓCZKY TIVADAR: Lévai és nagysárói leletekről 458 NYÁRY ALBERT: Szécsény-pinkahegyi leletről 460 HAUGH BÉLA: Alsónyéki ásatás (Tolna megye) 461 MÓRA FERENCZ: Bilisicsi ásatásokról (Szeged-alsóallja) 465 IRODALOM 467 Much, Matthaeus, Die Trugspiegelung orientalischer Kultur in den vorgeschichtlichen Zeitaltern Nord- und Mittel-Europas. Jena, 1907 467 Altmann, Walter, Die Italischen Rundbauten. Berlin, é.n. 467 Hampel, Joseph, Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn. 1-3. köt. Braunschweig Friedrich Vieweg und Sohn, 1905 468 Bagyary Simon, A magyar művelődés a XVI - XVII. században Szamosközy István történeti maradványai alapján. H.n. 1807 469 Karácsonyi János, Hogyan lett szent István koronája a magyar szent korona felső részévé : Értekezések a történet tudományok köréből. Budapest, é.n. 470 Folyóiratok 472 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 476 SZENDREI JÁNOS: Az Archaeologiai Bizottság évi jelentése 1907-ről 476 A Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségosztály 1907. évi jelentése 477 A múzeumok és könyvtárak főfelügyelősége 1907. évi jelentése 478 KÜLÖNFÉLÉK 483 Récsey Viktor f. év október 14-én elhunyt 483 Régészet a hazai kalendáriumokban 483 KEREKES GYÖRGY: Műipari adatok Kassa régi jegyzőkönyvéből 484

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 28. KÖTET (1908)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 17:01
Last Modified: 23 Jan 2017 09:09
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/335

Actions (login required)

Edit Item Edit Item