REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1907

Archaeologiai Értesítő, U27 - 1907.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1907_uf_027.pdf

Download (376MB) | Preview

Abstract

1905 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 EMLÉKEK ÉS LELETEK 33 HAMPEL JÓZSEF: A magyar nemzeti dísz keletkezése 33 ÉBER LÁSZLÓ: Domborműves bronzládika a Nemzeti Múzeum Régiségtárában 35 VARJÚ ELEMÉR: A gyulafehérvári Hunyadi-emlékek 44 HORVÁTH SÁNDOR: Kálmán király arany pecsétgyűrűje 71 FINÁLY GÁBOR: Római régiségek Győr-belváros területéről 75 MÁRTON LAJOS: A félegyházi őskori aranylelet 95 LEVELEZÉS 107 FREY IMRE, IFJ.: Zombori szerb ötvösökről 107 BELLA LAJOS: Adat a neolithkori kőszerszámos mesterséghez 109 OROSZ ENDRE: A papfalvi bronzleletről (Kolozs megye) 111 IRODALOM 115 TÉGLÁS GÁBOR: Schriften der Balkankommission. 3. Wien, 1904 115 GERECZE PÉTER: Szőnyi Ottó, A Pécsi Püspöki Múzeum Kőtára. Pécs, 1906 119 Forster Gyula, A műemlékek védelme a magyar és a külföldi törvényhozásban. 2. kiad. Budapest, 1906 123 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 130 MILLEKER BÓDOG: A Verseczi Városi Múzeum 1906. évi gyarapodása 130 KÜLÖNFÉLÉK 132 Gyászhírek 132 FREY IMRE, IFJ.: Apatini lelet 132 Gádori lelet 133 DARNAY KÁLMÁN: Ezüst gyűrű a XIII. századból 134 1907 / 2. füzet 135 EMLÉKEK ÉS LELETEK 135 SUPKA GÉZA: A Budafelhévizi Szentháromság-templom 135 KUZSINSZKY BÁLINT: Alvilági istenek magyarországi római kőemlékeken 159 HEKLER ANTAL: Ruhás római női szobrok Augustus és a Claudiusok korából 170 MAHLER EDE: Pannoniai feliratos emlékek 190 LEHÓCZKY TIVADAR: Vaskori emlékekről Munkács környékén 201 HADACZEK KÁROLY: Adalék az etruszk iparművészet hatásáról Közép-Európára 216 IRODALOM 222 FINÁLY GÁBOR: Téglás Gábor, Limes-tanulmányok. Budapest, 1906 222 GERECZE PÉTER: Szőnyi Ottó, A Pécsi Püspöki Múzeum Kőtára 1. 225 FARKASFALVI IMRE: Tragor Ignácz, Vácz vára és képei. Vácz, 1906 229 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 232 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat február 26-án tartott közgyűlése 232 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat márczius 20-án tartott ülése 233 MILESZ BÉLA: A Tiszafüredi Múzeum 1906. évi gyarapodása 234 KÜLÖNFÉLÉK 238 Wosinszky Mór 1907. február 22-én elhunyt 238 KEMÉNY LAJOS: A kolozsvári testvérek kronológiájához 238 FINÁLY GÁBOR: Pilismaróti téglabélyegek 239 Nagy-kapornoki honfoglaláskori sírlelet 241 Kis-kőszegi fibulák 241 DUDÁS GYULA: A bácskai u.n. római sánczok a régi oklevelekben 241 1907 / 3. füzet 243 EMLÉKEK ÉS LELETEK 243 SZENDREI JÁNOS: Adatok az erdélyi női viselet történetéhez a XVII. században 243 HALAVÁTS GYULA: Utijegyzetek Kelnek, Vingárd, Szászorbó környékéről 255 NYÁRY ALBERT: Ásatás a szécsényi Kerekdombon (Nógrád megye) 272 MAHLER EDE: Pannoniai feliratos emlékek 281 BALÁZS BÉLA: A tibold-daróczi (Borsod megye) bérczúti őstelep 297 NAGY GYULA, KISLÉGHI: Arankavidéki halmok (Torontál megye) 316 VISEGRÁDI JÁNOS: Festett cserépedény töredékek a sátoraljaujhelyi őstelepről 329 KÜLÖNFÉLÉK 338 Bubics Zsigmond 1907. május 22-én elhunyt 338 FREY IMRE, IFJ.: Zombori lelet 338 Szerkesztői nyilatkozat 338 1907 / 4. füzet 357 EMLÉKEK ÉS LELETEK 357 HAMPEL JÓZSEF: A pannoniai síremlékek áttekintő osztályozása 357 SZENDREI JÁNOS: Köpcsényi viselet a XVIII. században 409 GUBITZA KÁLMÁN: A kishegyesi régibb középkori temető 414 LEVELEZÉS 432 RHÉ GYULA: Római leletekről Balácza pusztán (Veszprém megye) 432 TÉGLÁS GÁBOR: Újabb adalék a sarmizegetusai alvilági cultus történetéhez 436 TÖMÖRKÉNY ISTVÁN: Adai leletekről 438 IRODALOM 440 FARKASFALVI IMRE: A kassai százéves egyházmegye történeti névtára és emlékkönyve. 1. köt. Kassa, 1904 440 TÉGLÁS GÁBOR: Téglás Gábor válasza a Limes-tanulmányok ügyében Finály Gábor úrnak 445 Válasz Téglás Gábor úrnak 447 Forgách József, Szalánczvár eredete és nevezetesebb eseményei. Mándok, 1906 447 Budapest régiségei : régészeti és történeti évkönyv. 9. köt. Budapest, 1906 447 Múzeumi és Könyvtári Értesítő (címen indult negyedéves folyóirat) 448 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 332 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat április 25-én tartott ülése 332 Az Archaeologiai Bizottság 1906. évi jelentése 450 A Budapest Székesfővárosi Múzeum 1907. június havában megnyílt 451 Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1906. évi állapotáról 452 1907 / 5. füzet 469 EMLÉKEK ÉS LELETEK 469 LÁNG MARGIT: Az onos vagy epinetron rendeltetése 469 POGÁNY KÁLMÁN: A sztropkói miseruha 495 MAHLER EDE: Dunapentelei ásatások az 1907-ik évben 515 IRODALOM 519 ÉBER LÁSZLÓ: Divald Kornél, Szepes vármegye művészeti emlékei. Budapest,, 1907 519 Nyilatkozat : Válasz Éber László kritikájára 529 KÜLÖNFÉLÉK 531 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat október 29-én tartott ülése 531 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat november 26-án tartott ülése 532

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 27. KÖTET (1907)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 16:59
Last Modified: 23 Jan 2017 08:58
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/334

Actions (login required)

View Item View Item