REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1906

Archaeologiai Értesítő, U26 - 1906.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1906_uf_026.pdf

Download (327MB) | Preview

Abstract

1906 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 EMLÉKEK ÉS LELETEK 33 CZAKÓ ELEMÉR - KÁRÁSZ LEÓ: A prágai Szent György-szobor 33 MÓRA FERENC: Ásatás a Szeged-ötömösi Anjou-kori temetőben 50 KUGLER ALAJOS: A veszkényi avarkori lelet 59 MÁRTON LAJOS: 1904. évi kutatások az abonyi régibb középkori sírmezőben 63 FINÁLY GÁBOR: Római feliratos kövek Szamosujvárról 69 HOFFILLER VIKTOR: Thrák vallásbeli emlékek a zágrábi múzeumban 71 MAHLER EDE: Néhány pannoniai kőemlék 77 CSALLÁNY GÁBOR: Ókori leletek a szentesi múzeumban 79 LEVELEZÉS 88 KEMÉNY LAJOS: Műtörténeti adatok Kassa multjáról 88 MIHALIK JÓZSEF: Lőcsei ötvösökről a XVIII. században 91 DARNAY KÁLMÁN: Kelta lovassírról 94 SOÓS ELEMÉR: A Felső-kubini várhelyről 99 IRODALOM 102 TÉGLÁS GÁBOR: Emlékbeszéd Torma Károly (1829-1892) fölött 102 BÉKEFI REMIG: Emlékbeszéd Czobor Béla fölött. Budapest, 1905 103 DUDÁS GYULA: D.Gyárfás Géza, Sátoraljaújhely története. 1-7. füzet. S. Újhely, 1904-095 104 Kuzsinszky Bálint, Az aquincumi ásatások és múzeum ismertetése 105 KÓRODY PÉTER (SZERK.): Az Alsófehérmegyei történelmi, régészeti és természettudományi Egylet 1904. évről szóló 13. évkönyve 106 BERECZ SÁNDOR: A Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat 1897-1904. évi működése 107 BERKESZI ISTVÁN: A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum-Társulat Értesítője 107 FÁBRY JÁNOS: A Gömörmegyei Múzeum múltja és jelene. 8. rész. Rimaszombat, 1905 108 MÚZEUMOK, TÁRSULATOK 109 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat havi ülése, 1906. január 30 109 A Nemzeti Múzeum Régiségtár gyarapodása az 1905. évben 109 A Múzeumok és Könyvtárak Főfelügyelőség jelentése az 1904. évi működéséről 118 1906 / 2. füzet 131 EMLÉKEK ÉS LELETEK 131 HEKLER ANTAL: Hephaistos visszatérése 131 ÉBER LÁSZLÓ: Nino Pisano Madonnája a Nemzeti Múzeumban 144 MIHALIK JÓZSEF: A nagybányai ékszerlelet 152 NAGY GÉZA: Karolingkori kard 165 KADA ELEK: Gátéri (Kun-Kisszállási) temető a régibb középkorból 171 MAHLER EDE: Újabb római feliratos emlékek Dunapenteléről 191 IRODALOM 196 ÉBER LÁSZLÓ: Szepesvármegye művészeti emlékei. 2. rész: Divald Kornél, Szobrászat és festészet. Budapest, 1906 196 MÁRTON LAJOS: A művészetek története a legrégibb időktől a XIX. század végéig. 1. rész: Sebestyén Gyula, Az őskor művészete. Budapest, 1906 206 FINÁLY GÁBOR: Kuzsinszky Bálint, Magyarország emlékszerű maradványai a római korból. (Beöthy Zsolt, A művészetek története. 1. köt. Ókor. Budapest, 1906 209 Das Graberfeld von Moythienen. Herausgegeben Emil Hollack, F. E. Peiser. Königsberg, 1904 214 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 215 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat közgyülése, 1906. február 27 215 SZENDREI JÁNOS - HALAVÁTS GYULA: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése. 1906. március 27. 216 HALAVÁTS GYULA: Az Erdélyi Országos Múzeum Érem- és Régiségtár gyarapodása 1904-ben 217 MILLEKER BÓDOG: A Verseczi Városi Múzeum gyarapodása 1905-ben 217 MILESZ BÉLA: A tiszafüredi múzeum gyarapodása 1905-ben 218 TÖMÖRKÉNY ISTVÁN: A Szegedi Múzeum Érem- Régiség- és Történelmi Emléktár állapota az 1905-ik évben :Kivonat Tömörkény István igazgató jelentéséből 221 A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat évkönyve. 1904-1905 222 KÜLÖNFÉLÉK 223 Rejtélyes bélyegű cserépedények 223 KEMÉNY LAJOS: Üveggyártás és fegyvergyártás a XVI. században 224 KUGLER ALAJOS: Medgyesi aranylelet 225 FREY IMRE: Kókai honfoglaláskori lovassírok 227 FREY IMRE: Bezdáni magyar kard 228 KEMÉNY LAJOS: Samarjay Dániel 228 1906 / 3. füzet 229 EMLÉKEK ÉS LELETEK 229 ÉBER LÁSZLÓ: A szepeshelyi Szent Mihály oltár 229 NAGY GÉZA: A vasing az ókorban és a népvándorláskori barbároknál 238 KADA ELEK: Gátéri (Kun-Kisszállási) temető a régibb középkorból 243 HAMPEL JÓZSEF: Intercisa emlékei 257 ROBERT KÁROLY: Tereus Mythosa Dunapentelén 310 LEVELEZÉS 312 NYÁRI ALBERT: A Lipta-gergei magyar temetőről 312 JÓSA ANDRÁS: Szabolcsmegyei bronzkardokról 314 MÁRTON LAJOS: Reginald, A., British Museum. London, 1905 319 Analysen vorgeschichtlicher Bronzen Ostpreussens. Herausg. Adalbert Bezzenberger. Königsberg, 1904 321 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 323 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése. 1906.április 24 323 PÓSTA BÉLA: Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának 1905. évi állapota 323 Archaeologiai Bizottság, 1905-ik évben közzéteszi folyóiratát, az Archaeológiai Értesítőt 324 A Székely Nemzeti Múzeum 1905. évi jelentése 324 1906 / 4. füzet 325 EMLÉKEK ÉS LELETEK 325 KEMÉNY LAJOS: Szilassy János, XVIII. századi ötvös 325 CSALLÁNY GÁBOR: Régibb középkori temető Szentes határában 228 Győri sírmező a régibb középkorból 338 TÉGLÁS GÁBOR: A várhelyi Syrus templom 357 HEKLER ANTAL: Két római császárfej 366 LEHÓCZKY TIVADAR: Régibb vaskori emlékek Munkács környékén 373 BALÁZS BÉLA: A Tibold-Daróczi (Borsod megye) Bérczúti őstelep 382 LEVELEZÉS 391 HALAVÁTS GYULA: Úti jegyzetei Szászsebes környékéről 391 TÉGLÁS ISTVÁN: Pusztaszentmártoni és rőődi épületmaradványokról 397 BLEYER IZSÓ: Temesvár-környéki leletekről 399 OROSZ ENDRE: Erdélyi bronzleletekről 404 TEUTSCH GYULA: Néhány érdekes őskori agyagmű Erősdről 411 IRODALOM 414 SZENDREI JÁNOS: Könyöki József, A középkori várak, különös tekintettel Magyarországra 414 SZENDREI JÁNOS: Czuberka Alfréd, Kuruczkori fegyverek. Budapest, 1906 418 Országos Ráth György Múzeum gyarapodása, 1906 420 1906 / 5. füzet 421 EMLÉKEK ÉS LELETEK 421 NAGY GÉZA: Zichy Jenő harmadik ázsiai útja 421 DARNAY KÁLMÁN: Kelta pénzverő és öntő-műhely Szalacskán (Somogy megye) 452 TÉGLÁS ISTVÁN: Néhány erdélyi adat a thrák lovas istenségekről 470 LEVELEZÉS 473 JANICSEK JÓZSEF: Régi építészeti maradványokról Eperjesen 473 MÓRA FERENCZ: Móra Ferencz ásatásáról a Fekete-szélen (Szeged-Alsótanya) 475 TÖMÖRKÉNY ISTVÁN: Ásatások Algyőn (Csongrád megye) 477 GUBITZA KÁLMÁN: Gubitza Kálmán ásatása a csokai Kremenyákon (Torontál megye) 482

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 26. KÖTET (1906)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 16:57
Last Modified: 19 Jan 2017 07:47
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/333

Actions (login required)

Edit Item Edit Item