REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1905

Archaeologiai Értesítő, U25 - 1905.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1905_uf_025.pdf

Download (330MB) | Preview

Abstract

1905 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 EMLÉKEK ÉS LELETEK 37 HAMPEL JÓZSEF: Lovas istenségek dunavidéki antik emlékeken 37 BÖRZSÖNYI ARNOLD: Győri sírmező a régibb középkorból 52 CSALLÁNY GÁBOR: Régi magyar emlékek a szentesi múzeumban 69 MIHALIK JÓZSEF: Régi magyar műkincsek 81 LEVELEZÉS 95 LEHÓCZKY TIVADAR: Uj bronzkori leletekről 95 CZIRÁKY GYULA: Régiségleletekről Bács-Bodrogmegyében 98 DARNAY KÁLMÁN: Szeghalmi ásatásról 102 MYSKOVSZKY VIKTOR: A szalánczi várromról és vízfogójáról 106 IRODALOM 112 HAMPEL JÓZSEF: Divald Kornél, Építészeti emlékek. In: Szepesvármegye művészeti emlékei, 1. rész. Budapest, 1905 112 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 125 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat december 27-én tartott ülése 125 A Pécsi Városi Múzeum 1904. november 27-én nyílt meg 125 MILLEKER BÓDOG: A Verseczi Városi Múzeum 1904. évi gyarapodása 125 TÉGLÁS GÁBOR: A Bukaresti Nemzeti Múzeum 127 KÜLÖNFÉLÉK 132 Sőtér Ágost 1905. január 2-án elhunyt 132 DARNAY KÁLMÁN: Badacsonyi lelet 132 1905 / 2. füzet 135 EMLÉKEK ÉS LELETEK 135 HEKLER ANTAL: Alkamenes tanulmányok 135 TÉGLÁS GÁBOR: Az oresaci Sidova nevű földvár 156 HAMPEL JÓZSEF: Lovas istenségeknek szentelt emlék Marosportusról 158 KÁRÁSZ LEÓ: Kolosvári Márton és György 167 SZENDREI JÁNOS: Régi kép Mátyás király oroszországi követségéről 183 KÖVÉR BÉLA: Sodronyzománczos korona a nürnbergi germán múzeumban 192 LEVELEZÉS 208 DARNAY KÁLMÁN: Fonyódi urnasírról 208 HALAVÁCS GYULA: Magyar harang föliratokról 209 KEMÉNY LAJOS: Műtörténeti adatok Kassáról 211 TÉGLÁS ISTVÁN: A Toroczkószentgyörgyi Ev. Ref. Egyház szent edényeiről és ékes himzéseiről 213 IRODALOM 217 Rosenberg, Marc, Aegyptische Einlage in Gold und Silber. Frankfurt, 1905 217 FINÁLY GÁBOR: Tropaeum Trajani, in Beitrag zur kunstgeschichte der Kaiserzeit. Leipzig, 1904 218 HAMPEL JÓZSEF: Chr. Blinkenberg, Archaeologische Studien Kopenhagen, Leipzig, 1904 221 BLAU LAJOS: Mittheilungen der Gesellschaft zur Erforschung jüdischer Kunstdenkmäler. Frankfurt, 1900 223 Károly János, Fejérmegye története. Székesfehérvár, 1890 226 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 229 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat február 28-án tartott közgyűlése 229 MILESZ BÉLA: A tiszafüredi múzeum 1904. évi gyarapodása 230 BÖRZSÖNYI ARNOLD: Régi magyar emlékek a győri múzeumban 234 KÜLÖNFÉLÉK 237 FREY IMRE, IFJ.: A kiskőszegi bronzlelet 237 MAHLER EDE: Budakeszi-i sírleletek 239 1905 / 3. füzet 241 EMLÉKEK ÉS LELETEK 241 ÉBER LÁSZLÓ: Harmadik Miksa főherczeg oltára a Magyar Nemzeti Múzeumban 241 BAGYARY SIMON: Szent László nagyváradi lovasszobra 259 KÁRÁSZ LEO: Kárász Leo, Bagyary Simon úrhoz írt levele 261 KUZSINSZKY BÁLINT - FINÁLY GÁBOR: A római birodalmi limes fölkutatásáról Pannoniában 261 TÉGLÁS GÁBOR: A temesváraljai (duplaji) Grand-cetate nevű földvár 266 MAHLER EDE: Újabb római feliratos emlékek Dunapenteléről 270 MÁRTON LAJOS: Skytha aranylelet gyomai halomsírból 282 LEVELEZÉS 289 GUBITZA KÁLMÁN: Ásatásáról az "Opoljenik" ősemberi telepen Monostorszeg határában 289 MISKE KÁLMÁN: Velem-Szent-Vidi leletről 298 TÖMÖRKÉNY ISTVÁN: Bilisicsi és egyéb ujabb leletekről 299 FREY IMRE, IFJ.: Kiskőszegi és mátészalkai leletekről 305 MIHALIK JÓZSEF: A felső-mérai La-tene-kori vasleletről 249 FOLLAJTÁR JÓZSEF: Pöstyén egyházi emlékeiről 314 KEMÉNY LAJOS: Kassai fegyvergyártókról 318 IRODALOM 323 SZENDREI JÁNOS: Az iparművészet könyve. 2. köt. Budapest, 1905 323 HEKLER ANTAL: Collignon, Par Maxime, Lysippe. H. n., é.n. 326 Katalog der Ausstellung von Alt-oesterreichischen Goldschmiedearbeiten. H.n., 1904 330 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 335 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat márczius 28-án tartott ülése 335 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat április 23-én tartott ülése 335 Az Akad. Archaeologiai Bizottság 1904. évi jelentése 335 Az Alsófejérmegyei Múzeumtársulat 1905. január 28-án tartott közgyűlése 336 A Soproni Régészeti Társaság április 11-én tartott közgyűlése 336 KÜLÖNFÉLÉK 337 KEMÉNY LAJOS: Mária királyné arczkép Kőnigsbergben 337 KEMÉNY LAJOS: A kígyósi csatt 337 DUDÁS GYULA: Római régiségekről 338 KONGRESSZUSOK, KONFERENCIÁK, KIÁLLÍTÁSOK 341 HAMPEL JÓZSEF: Az I. (első) Nemzetközi Archaeologiai Congressus Athenében 341 1905 / 4. füzet 366 EMLÉKEK ÉS LELETEK 366 KÁRÁSZ LEÓ: Úti jegyzetek Szentgyörgy-szobrokról 366 HAUPOLTER, A.: Rejtélyes bélyegű cserépedények. I-II 370 TÉGLÁS GÁBOR: A Cetecuje = Váracska nevű előörsi állomás a gerebenczi várcsoport előtt 382 HEKLER ANTAL: Alkamenes (Phidias tanítványa) 385 KADA ELEK: Gátéri (kun-kisszállási) temető a régibb középkorból 412 1905 / 5. füzet 437 EMLÉKEK ÉS LELETEK 437 FRAKNÓI VILMOS: Mária nápolyi királyné, magyar királyleány síremléke Nápolyban 437 SZENDREI JÁNOS: A Zrínyieknek tulajdonított emlékek 445 KADA ELEK: Gátéri (kun-kisszállási) temető a régibb középkorból. 2. rész 454 BALÁZS BÉLA: A tibold-daróczi (Borsod megye) bérczúti őstelep. 1. rész 459 LEVELEZÉS 468 MEDNYÁNSZKY DÉNES: A pöstyéni egyházi emlékekről 468 BELLA LAJOS: Római feliratos kőről 470 TÖMÖRKÉNY ISTVÁN: Ujabb kőtörési leletekről 471 ROEDIGER LAJOS: A bácsmadarasi tumulusokról 472 FREY IMRE, IFJ.: Két kiskőszegi cserépedényről 475 LEHÓCZKY TIVADAR: Ujabban előkerült bronzkori leletek 476 IRODALOM 481 ÉBER LÁSZLÓ: Szendrei János, A magyar viselet történeti fejlődése. Budapest, 1905 481 FETZER JÁNOS FERENCZ: Petri Mór, Szilágy vármegye monographiája. 1-6. köt. H.n., é.n. 484 BELLA LAJOS: Wosinsky Mór, Az őskor mészbetétes díszítésű agyagművessége. Budapest, 1904 488 KEMÉNY LAJOS: Jaennicke, Friedrich, Führer für Sammler und Liebhaber. 3. kiad. H. n., 1871 490 MÁRTON LAJOS: Krause, E., Die Werkthätigkeit der Vorzeit. Berlin, 1905 491 ÉBER LÁSZLÓ: Récsey Viktor, Keresztény templomépítés az ókorban. Budapest, é.n. 493 KÜLÖNFÉLÉK 499 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat szeptember 26-án tartott ülése 499 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat október 31-én tartott ülése 499 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat november 28-án tartott ülése 499 LESZIK ANDOR: A barczikai lelet 500

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 25. KÖTET (1905)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 16:56
Last Modified: 19 Jan 2017 07:25
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/332

Actions (login required)

Edit Item Edit Item