REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1903

Archaeologiai Értesítő, U23 - 1903.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1903_uf_023.pdf

Download (330MB) | Preview

Abstract

1903 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 EMLÉKEK ÉS LELETEK 33 SZENDREI JÁNOS: Régi övek a Magyar Nemzeti Múzeumban 33 PÓR ANTAL: A zürichi múzeum színes ablaktáblája 43 CSALLÁNY GÁBOR: Régi germán sírmező a szentesi határban 46 ÉBER LÁSZLÓ: Két vaskori aranyékszer a Magyar Nemzeti Múzeumban 54 DARNAY KÁLMÁN: A dályai urnatemető 62 LEVELEZÉS 70 HORVÁTH ÁKOS: Kőkorszakbeli leletről a Szepességben 70 REIZNER JÁNOS: Sasüllési és szőreghi leletekről 75 TÖMÖRKÉNY ISTVÁN: A bilisitsi ásatásokról (Szeged, Alsótanya.) 82 CZIRAKY GYULA: Gombosi (azelőtt Bogojeva) emlékekről 86 BIBÓ-BIGE GYÖRGY: Újabb régiségleletről Szabadkán 94 KUZSINSZKY BÁLINT: Egy ószőnyi kőemlékről 95 RÉCSEY VIKTOR: Egy értékes régiség-gyűjteményről a Bakonyban 96 KARÁCSONYI JÁNOS: Bihari, honfoglaláskori sírról 98 BÖRZSÖNYI ARNOLD: Pogány magyar sírokról 99 KEMÉNY LAJOS: Adatok az ötvösség és pénzverés történetéhez 102 MYSKOVSZKY VIKTOR: Winter György Bártfa város bírájának arczképes zászlója és emlékköve Bártfán 106 IRODALOM 110 SZENDREI JÁNOS: Az iparművészet könyve. 1. köt. Budapest, 1902 110 TÉGLÁS GÁBOR: Wissenschaftliche mittheilungen aus Bosnien und der Herzegovina. Wien, 1900 113 ÉBER LÁSZLÓ: Petersen, Eugen, Ara Pacis Augustae. Bd. 2. Bécs, 1902 120 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 123 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1902. évi ülése. 123 Kalauz a Magyar Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárában 124 Pozsonyi Múzeum 124 A Pozsonyi Városi Múzeum 1902-ben 126 MILLEKKER BÓDOG: A Verseczi Városi Múzeum 127 1903 / 2. füzet 129 EMLÉKEK ÉS LELETEK 129 HAMPEL JÓZSEF: A Jász kürt domborművei 129 FINÁLY GÁBOR: Római utak a Dunántúl... 196 TAKÁTS SÁNDOR: A budai várkápolna régi kincseiről 207 MILLEKER BÓDOG: Újabb vattinai leletek 214 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 225 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1902. évi közgyűlése 225 FINÁLY GÁBOR: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése. 1902. márczius 31 226 1903 / 3. füzet 227 EMLÉKEK ÉS LELETEK 227 ÉBER LÁSZLÓ: Két főuri ajándék a Nemzeti Múzeum Régiségtárában 227 PAP KÁROLY: Szilassy-féle egyházi edények 240 KEMÉNY LAJOS: Magyarországi ágyú- és harangöntők 250 KUZSINSZKY BÁLINT: Római kőemlékek a Dunántúlról. 1. 255 SZIGETI GYULA: Trója képe a legutóbbi ásatások alapján 269 HERMAN OTTÓ: Az ősszám és az ősbetű viszonya irodalmunkban 284 LEVELEZÉS 302 REIZNER JÁNOS: A szeged-domaszéki magyar pogánykori sírleletekről 302 ROEDIGER LAJOS: Koraközépkori lovas sírleletről Szeghegyen. (Bács Bodrog megye) 306 BIBÓ-BIGE GYÖRGY: Szabadkai leletről 310 TÉGLÁS ISTVÁN: Mikesi leletekről 311 TÉGLÁS GÁBOR: Római kőemlékről a Nagy- és Kisküküllő közti Somogyomról Kisküküllő megyében 312 BELLA LAJOS: Kismartoni leletekről 314 KOHLBACH BERTALAN: Ókori maradványokról Kaposfüreden és Magyar-egresen 316 MARTIAN J.: Régi telepekről és lelőhelyekről a királyhágóntúli területen 317 MISKE KÁLMÁN: A vasrégiségek megóvásának új módjáról 321 IRODALOM 325 TÉGLÁS GÁBOR: Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina. Wien, 1902 325 A Magyar Tudományos Akadémia Arch. Bizottságának működése az 1902-ik évben 327 A Kassai Múzeum gyűjteményeinek leíró lajstroma 328 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 329 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése. 1902. április 28 329 Magyar Numismatikai Társulat 329 MILESZ BÉLA: A tiszafüredi múzeum gyarapodása az 1902-ik évben 330 Félegyházi múzeum 333 Az alsófehérmegyei múzeum 333 A Mosonmegyei Történeti és Régiség Egylet gyűjteményei 333 Az Erdélyi Országos Múzeum Érem- és Régiségtáráról 333 KÜLÖNFÉLÉK 334 Akadémiai választások 334 Akadémiai pályázat 334 KEMÉNY LAJOS: Hegyestőr, fringia, tótországi szablya 334 Régi halmok a Tisza vidékén 336 KEMÉNY LAJOS: Magyarországi képírók 336 SZENDREI JÁNOS: Keleti övcsatt 336 SZENDREI JÁNOS: A sárospataki honfoglaláskori lelet 337 KEMÉNY LAJOS: Fatemplom Ráson (Abauj vármegye). 1476 338 TÉGLÁS ISTVÁN: A toroczkó-szent-györgyi torques 338 1903 / 4. füzet 339 EMLÉKEK ÉS LELETEK 339 HAMPEL JÓZSEF: Lovas istenségek dunavidéki antik emlékeken 339 LEHÓCZKY TIVADAR: Az egyeki őskori telep, (Hajdu megye) 399 LEVELEZÉS 409 DUDÁS GYULA: Bácskai halmok és földvárakról 409 REIZNER JÁNOS: A rivó-dülői ásatásokról és kőtörési leletekről 412 TÖMÖRKÉNY ISTVÁN: Ásatásokról a Kenyérváró dombon 421 IRODALOM 423 ÉBER LÁSZLÓ: Hoernes, Moriz, Der diluviale Mensch in Europa. Braunschweig, 1903 423 ÉBER LÁSZLÓ: Montelius, Oscar, Die typologische Methode. Stockholm, 1903 426 MELLER SIMON: Fabriczy Cornelius Medaillen der italienischen Renaissance. Leipzig, é.n. 429 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 431 Dömötör László 1903. augusztus 10-én elhunyt 431 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése. 1903. szept. 29 431 LOSSONCZY ISTVÁN: A Borsod-Miskolczi Múzeum 431 PUKY JÓZSEF: Kiskunfélegyházai Múzeum 434 A zombori múzeum 434 LEVELEZÉS 435 KUZSINSZKY BÁLINT: Két győrmegyei antik emlékről 435 FINÁLY GÁBOR: Két római feliratról a Duna balpartjáról 438 KARÁCSONYI JÁNOS: A bihari honfoglaláskori lovas-sírokról 439 WOSINSZKY MÓR: Mélyített díszű őskori edényekről 446 KOHLBACH BERTALAN: A szóládi leletekről 447 1903 / 5. füzet 435 IRODALOM 451 Alois Riegl, Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen und seine Entstehung. Leipzig, 1903 451 ÉBER LÁSZLÓ: Művészi könyvtár. Budapest, 1903 454 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 459 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése. 1903. okt. 27 459 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése. 1903. november 24 459 A Magyar Nemzeti Muzeum Régiségosztály gyarapodása az 1903-ik évben 459 Az alsófehérmegyei Történeti Régészeti és Természettudományi Egyesület XIII. közgyűlése. 1903. július 5 481 A szegedvárosi múzeum 1902. évi gyarapodása 481 KÜLÖNFÉLÉK 482 Mommsen Tivadar 1903. november 1-én elhunyt 482 Római emlékkő Hesdáton 482 HALAVÁTS GYULA: Schneider János Mihály harangöntő 482

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 23. KÖTET (1903)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 16:53
Last Modified: 19 Jan 2017 07:07
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/330

Actions (login required)

Edit Item Edit Item