REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1902

Archaeologiai Értesítő, U22 - 1902.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1902_uf_022.pdf

Download (323MB) | Preview

Abstract

1902 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 EMLÉKEK ÉS LELETEK 33 GUBITZA KÁLMÁN: A bodrog-szigeti Pálos-monostor 33 TÉGLÁS GÁBOR: Fortuna Salutaris és Jupiter szentélye Ampelumban, vagyis a mai Zalatnán 39 BÖRZSÖNYI ARNOLD: Győri temető a régibb középkorból 44 MAHLER EDE - KUZSINSZKY BÁLINT - HAMPEL GÁBOR: Császári (Komárom megye) sírleletek 56 MILLEKER BÓDOG: Újabb vatinai leletek 80 LEVELEZÉS 101 KEMÉNY LAJOS: Adatok az ötvösség történetéhez 101 HALAVÁTS GYULA: Mikor épült a dévai evangélikus templom? 106 ORNSTEIN JÓZSEF: Orstein József ásatásairól a Szamosujvár melletti római castellumban 108 MAHLER EDE: Föliratos agyagtábla Babylonból 110 TÉGLÁS ISTVÁN: A mikesi római romok szétdulása és a közelebbről Tordán talált római föliratokról 111 OROSZ ENDRE: Szamos-újvár-petrisi ősleletek 115 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 116 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése. 1902. november 26 116 A Magyar Nemzeti Múzeum Régiségtár gyarapodása, 1901 117 A Szegedvárosi Múzeum Érem- és Régiségosztályának gyarapodása, 1900-1901 119 A miskolczi múzeumról 121 Londoni múzeumok 121 1902 / 2. füzet 129 EMLÉKEK ÉS LELETEK 129 ÉBER LÁSZLÓ: Apaffi György síremléke 129 PAP KÁROLY: Egy XVIII. századbeli ravatalterítő 147 TAKÁTS SÁNDOR: Nádasdy Ferencz gróf sárvári kincstára 156 BÖRZSÖNYI ARNOLD: Győri temető a régibb középkorból. 2 162 MAHLER EDE: Nestanuter koporsója a Nemzeti Múzeumban 178 BELLA LAJOS: Az éjszaki bronzkor régibb szakaszának chronológiája 194 IRODALOM 209 OROSZ ENDRE: Herepey Károly, Alsófehér vármegye monográfiája. 2. köt. 1. rész : Alsófehér vármegye őskora. Nagy-enyed, 1901 209 FINÁLY GÁBOR: Cserni Béla, Alsófehér vármegye története a római korban. Nagy-enyed, 1901 212 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 218 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése, 1901. január 28 218 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat közgyűlése, 1901. február 25 218 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése, 1901. március 24 220 GOHL ÖDÖN: A Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának 1901. évi gyarapodása 220 MILLEKER BÓDOG: A Verseczi Városi Múzeum gyarapodása, 1901 225 1902 / 3. füzet 229 EMLÉKEK ÉS LELETEK 229 HINTZE ERVIN: Szent Dorottya hermája a boroszlói Iparművészeti Múzeumban 229 TAKÁTS SÁNDOR: Abstemius (Bornemissza) Pál püspök végrendelete 238 NYÁRI ALBERT: Temető királyságunk első századából 246 ÉBER LÁSZLÓ: Abonyi sírleletek a régibb középkorból 277 LEVELEZÉS 300 MAHLER EDE: Kőkori zsugorított csontvázakról 300 FINÁLY GÁBOR: A sárvári földvárról 302 DÖMÖTÖR LÁSZLÓ: A pécskai őstelepről származó öntőmintákról 307 JÓSA ANDRÁS: A Takta-kenézi bronzleletről 310 SENNOVITZ GYULA: Geszti leletekről 317 PAP KÁROLY: Szilassy János ötvös életrajzához 319 1902 / 4. füzet 327 EMLÉKEK ÉS LELETEK 327 Fölirat Valerius Dalmatius tiszteletére 327 MAHLER EDE: A régibb bronzkor chronologiájához 331 HAMPEL JÓZSEF: Régiségek a honfoglalás korából 334 LAHÓCZKY TIVADAR: A munkácsi pénzverde 354 GOHL ÖDÖN: A nádasdi éremlelet 360 LEVELEZÉS 370 KEMÉNY LAJOS: Felsőmagyarországi képfaragókról 370 FINÁLY GÁBOR: Egy szamosújvári római feliratról 374 GUBITZA KÁLMÁN: A bodrogh-monostorszegi sírleletekről 376 KUBINYI MIKLÓS: Az iszternei bronzleletről 380 LOSSONCZY ISTVÁN, IFJ.: A vattai testhalmi őstelepről, (Borsod megye) 383 DUDÁS GYULA: A begecsi ásatásokról 388 NYÁRY ALBERT: A Pilin-vármegyei konyhahulladékhelyről 388 IRODALOM Ókori lexikon. 1. köt. A-L., Budapest, 1900-1902 A magyar történeti kútfőinek kézikönyve. Budapest, 1902 398 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 400 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése, 1902. május 27 400 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése, 1902. szeptember 30 400 A szegzárdi Múzeum 401 HAUGH BÉLA: A Szegzárdi Múzeum újabb szerzeményei 402 Vidéki múzeumok 408 TÖMÖRKÉNY ISTVÁN: Szegedi Múzeum. Leletek a határban 410 MILESZ BÉLA: A Tiszafüredi Múzeum 1901. évi gyarapodása 414 Új régészeti gyűjtemény 416 Az Alsófehérmegyei történelmi, régészeti és természettudomány egylet közgyűlése, 1902. június 15 416 A germán múzeum Nörnbergben 417 KÜLÖNFÉLÉK 419 Virchow Rudolf (? - 1902) 419 Steindl Imre (1839-1902) 419 Domján István (? - 1902) 419 FINÁLY GÁBOR: Római út keresztmetszete 419 SZENDREI JÁNOS: Római síremlék Aquincumból 421 1902 / 5. füzet 425 EMLÉKEK ÉS LELETEK 425 ÉBER LÁSZLÓ: XVI. századi magyar festő műve a kassai székesegyházban 425 SZENDREI JÁNOS: A budavári Domokos-templom kiásatása 435 LEVELEZÉS 441 HÜBNER EMIL: Őskori régiségekről Czegléden 441 OROSZ ENDRE: Ősrégészeti leletekről Apahidán (Kolos megye) 442 TÉGLÁS ISTVÁN: Őskori sírokban talált edényekről Torda-aranyos vármegyében 445 HIDVÉGHI SÁNDOR: Bakony-tamási leletekről 446 BIBÓ-BIGE GYÖRGY: Népvándorláskori takácseszközökről 448 KEMÉNY LAJOS: A kassai Kepiro Czéhről 450 TAKÁTS SÁNDOR: Donner szobrászról és a süttői márványról 442 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 455 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése, 1902. október 28 455 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése, 1902. december 28 456 A Magyar Nemzeti Múzeum százéves évfordulója 458 A Nemzeti Múzeum Régiségtár gyarapodása, 1902 459 Új vidéki Múzeum-Egyesület alakult. 1902. szeptember 10 488

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 22. KÖTET (1902)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 16:52
Last Modified: 18 Jan 2017 09:50
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/329

Actions (login required)

Edit Item Edit Item