REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1901

Archaeologiai Értesítő, U21 - 1901.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1901_uf_021.pdf

Download (302MB) | Preview

Abstract

1901 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 EMLÉKEK ÉS LELETEK 33 MAHLER EDE: Egyptomi emlékek a Magyar Nemzeti Múzeumban 33 OROSZ ENDRE: A "petris-i" őstelep Szamos-újvárt 49 PÓR ANTAL: Magyar festő és műhimző Párisban 1384-1417 67 MILLEKER BÓDOG: Három aldunai római erőd 60 JURKOVICH EMIL: A beszterczebányai Plébánia Templom egykori kincstáráról 71 LEVELEZÉS 87 FETZER JÁNOS FERENCZ: Szilágysági leletekről 87 RÉCSEY VIKTOR: Egy Bakony-romándi urna-leletről 89 TÉGLÁS ISTVÁN: Ujabban talált római régiségekről a tordai Castrum környékéről 92 DÖMÖTÖR LÁSZLÓ: Ujabb lemezsajtoló bronzminták Fónlakról 94 BELLA LAJOS: Három római feliratos kőről 98 CSÉPLŐ PÉTER: Régészeti ásatásokról a bihari várban 101 KARÁCSONYI JÁNOS: Karácsonyi János ásatásáról a bihari földvárban 104 KUGLER ALAJOS: Rejtélyes bélyegű cseréptárgyakról a soproni múzeumban 106 KEMÉNY LAJOS: A kassai fegyvergyártó czéhekről 110 IRODALOM 113 SZENDREI JÁNOS: Forster Gyula, III. Béla magyar király emlékezete. Budapest, 1900 113 NAGY GÉZA: Válasz Varjú Elemér úr bírálatára 120 KÜLÖNFÉLÉK 127 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat november 27-én tartott ülése 127 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1901. január 29-én tartott ülése 127 BÍBÓ-BIGE GYÖRGY: Szabadkai lelet 128 1901 / 2. füzet 129 EMLÉKEK ÉS LELETEK 129 GOHL ÖDÖN: Krisztus-érmek. 1 129 MIHALIK JÓZSEF: Tanulmányok a régi hazai ötvösség köréből 136 NAGY GÉZA: Szkitha-szarmata maradványok a magyar viseletben 142 GRAMBERG NÁNDOR - HAMPEL JÓZSEF: A nisi ezüstcsészék. 1-2 150 HILD VIKTOR: A jász-alsó-szent-györgyi sír 152 LEHÓCZKY TIVADAR: Emlékek a régibb vaskorból Munkács környékén 170 OROSZ ENDRE: A "petrisi" őstelep Szamos-Újvárt. 2. rész 178 KONGRESSZUSOK, KONFERENCIÁK, KIÁLLÍTÁSOK 195 HAMPEL JÓZSEF: Az Embertani és Ősrégészeti Congresszus XII. gyűlése Párisban 195 LEVELEZÉS 206 JUHÁSZ LÁSZLÓ: Baranyamegyei leletekről 206 DARNAY KÁLMÁN: Sümegvidéki emlékek a régibb középkorból 208 BONCZ ÖDÖN: Még néhány szó a gyulafehérvári "Hunyadi" sírkövekről 214 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 216 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1901. február 26-án tartott közgyűlése 216 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1901. márczius 26-én tartott ülése 217 MILLEKER BÓDOG: A Nemzeti Múzeum Régiségosztályának 1900. évi gyarapodása 218 Budapest székesfőváros múzeuma Delhaes István hagyatékával gyarapodott 224 1901 / 3. füzet 225 EMLÉKEK ÉS LELETEK 225 GOHL ÖDÖN: A Magyar Nemzeti Múzeum bizanczi súlyai 225 LEHÓCZKY TIVADAR: Emlékek a régibb vaskorból Munkács környékén. 2. közl. 230 OROSZ ENDRE: A "petrisi" őstelep Szamos-Újvárt. 3. közl., 252 LEVELEZÉS 267 GOHL ÖDÖN: Adalékok a Krisztus-érmekhez 267 MIHALIK JÓZSEF: Egy zománczozott délszláv csattról 269 FINÁLY GÁBOR: Két római épületről Apahidán 271 IRODALOM 283 ÉBER LÁSZLÓ: Nyári Sándor A czenstochowai pálos-kolostor és magyar műemlékei. Budapest, 1901 283 VARJÚ ELEMÉR: A magyar viseletek története ügyében. H. n. 1901 287 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 295 HAMPEL JÓZSEF: Néhány rajnavidéki múzeumról 295 REIZNER JÁNOS: A Szegedvárosi Múzeum 305 KONGRESSZUSOK, KONFERENCIÁK, KIÁLLÍTÁSOK 306 GOHL ÖDÖN: Nemzetközi Érmészeti Kongresszus Párisban 306 RÉCSEY VIKTOR: A Keresztény Archaeologia II. Nemzetközi Kongresszusa Rómában 309 KÜLÖNFÉLÉK 315 BLASKOVICH SÁNDOR: Az eggenburgi kehely 315 A csanádi kard 317 TAKÁTS SÁNDOR: A Mária Magdolna-templom lerombolása 318 TAKÁTS SÁNDOR: Mátyás és Beatrix bécsi mellképeiről 318 TAKÁTS SÁNDOR: A budavári királyi Szt. János kápolna kincsei 319 La Tene sírmező Erdélyben 320 CZIRÁKY GYULA: Ujabb urna-temető Duna-Földvárott (Tolna megye) 320 1901 / 4. füzet 321 EMLÉKEK ÉS LELETEK 321 ÉBER LÁSZLÓ - NAGY GÉZA: Sírleletek a régibb középkorból 321 NAGY GÉZA: Népvándorláskori turán öltözet 350 HAMPEL JÓZSEF: Az esztergomi ezüstcsészék 355 DÖMÖTÖR LÁSZLÓ: Római korbeli edények a pécskai nagysánczban 359 LEHÓCZKY TIVADAR: Emlékek a régibb vaskorból Munkács környékén. 3. közl. 367 NEUDECK GYULA: Kiadatlan alsó-moesiai érmek 377 GOHL ÖDÖN: Kelta és egyé barbár érmeink technikus sajátságai 383 LEVELEZÉS 392 MILESZ BÉLA: A Tiszafüredi Múzeum 1900. évi gyarapodása 392 KÖZÉPESY GYULA: Régészeti kutatások Ér-kőbölkuton Biharvármegyében 395 ORNSTEIN JÓZSEF: Adalék a Ravennas-féle "Congri" alkalmazásához 400 DARNAY KÁLMÁN: Sümeghvidéki skytha leletről 401 IRODALOM 405 Budapest régiségei. VII. Budapest, 1900 405 Az Archaeologiai Bizottság 1900. évi működése 410 A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat 1900. évi működése 410 A kőhalmi várról 411 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 412 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat április 30-án tartott ülése 412 HAMPEL JÓZSEF: A Magyar Nemzeti Múzeum 1901. I. félévi gyarapodása 412 A Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat 1899. évi I. évkönyve 415 A Bács-Bodrogh vármegyei Történelmi Társulat 1909. évi évkönyve 415 A Szolnok-Doboka megyei Irodalmi-, Történelmi- és Etnographiai Társulat 1900. évi évkönyve 416 A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeumtársulat 1900. évi értesítője 416 1901 / 5. füzet 417 EMLÉKEK ÉS LELETEK 417 MYSKOVSZKY VIKTOR: Néhány felsővidéki műemlék 417 GOHL ÖDÖN: Kelta és egyé barbár érmeink technikus sajátságai. 2. közl. 435 LEVELEZÉS 454 CZIRÁKY GYULA: Gombosi (bogojevai) régiségekről 454 BIBÓ-BIGE GYÖRGY: Egy érdekes szabadkai sírlelet 463 DARNAY KÁLMÁN: A csabrendeki diádémáról 464 IRODALOM 468 Széchényi Miklós, A Szent György vértanuról nevezett Jaáki Apátság története. Budapest, 1901 468 NYÁRI SÁNDOR: Nyári Sándor bírálatai 472 KÜLÖNFÉLÉK 475 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat szeptember 24-én tartott ülése 475 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1901. október 29-én tartott ülése 475 Az Esztergomvidéki Régészeti és Történelmi Társulat évkönyve 475 DUDÁS ANDOR: Kőkori fejsze 474 Kis-azari régiségekről (Zemplén megye) 476 HALAVÁTS GYULA: A Szent-Imrei templomrom 476 TAKÁTS SÁNDOR: Régi királyi kincsek Báthory István birtokában 477 HAMPEL JÓZSEF: Rejtélyes bélyegű cserepek 478 HAMPEL JÓZSEF: Öntőminta tarsolylemez készítésére 480

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 21. KÖTET (1901)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 16:46
Last Modified: 18 Jan 2017 09:43
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/327

Actions (login required)

Edit Item Edit Item