REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1914

Archaeologiai Értesítő, U34 - 1914.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1914_uf_034.pdf

Download (336MB) | Preview

Abstract

1914 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 5 CIKKEK. TANULMÁNYOK 11 SUPKA GÉZA: Motivumvándorlás a korábbi középkorban 11 LEHOCZKY TIVADAR: A mezőkaszonyi kincses serlegek 29 Török sírkövek Lippáról a délmagyarországi múzeumban 34 ÉBER LÁSZLÓ: Középkori szobrok, barokk oltárok 39 IRODALOM 48 ERNYEY JÓZSEF: Lubor Niederle, Szláv régiségek. Az ó-szlávok élete. A szláv kulturrégiségek alapvonalai. Prága, 1913 48 MUNKÁCSY MIHÁLY: Az orsz irodalomból : Anyag Kaukázus archaeologiájához 54 BELLA LAJOS: Az Ó-babyloniai vágótőr kérdéséről. 4. H.n. 1912 59 ISTVÁNFFY GÁBOR: Karácsonyi János, Kik voltak s mikor jöttek hazánkba a böszörmények vagy izmaeliták? Budapest, 1913 62 KÜLÖNFÉLÉK 66 TÉGLÁS ISTVÁN: Réz- és bronzbalták Torda vidékéről 66 BÍBÓ-BIGE GYÖRGY: A kelebiai pusztai (Szabadka) templom ásatás 68 MAROSI ARNOLD: A székesfehérvári múzeum honfoglalás- és Árpád-kori régiségei 70 JANICSEK JÓZSEF: Régészeti tarlózatok Eperjesen 73 KEMÉNY LAJOS: Műtörténeti adalék 76 Magyar régiségek 77 A Magyar Nemzeti Múzeum Régiségtárának új osztály igazgatója 78 A Magyar Tudományos Akadémia Arch. Bizottsága ülése 1913. november 14 78 1914 / 2. füzet 85 CIKKEK. TANULMÁNYOK 87 TALLGREN, A. M.: A keletmagyarországi bronzkorszakról 87 MAHLER EDE: Adalék az Egyiptomi ó-birodalom chronologiájához 98 SUPKA GÉZA: Motívumvándorlás a korábbi középkorban 103 KÉMENES ANTAL: Tászoktetői leletekről. (Csíkvármegye Ditró község határa.) 124 ALAPI GYULA: A komáromi görög-keleti templom faragott műkincsei 133 Belgrádi török emlékek. 1. 146 IRODALOM 153 ERNYEY JÓZSEF: Lubor Niederle, Szláv régiségek. Az ó-szlávok élete. A szláv kulturrégiségek alapvonalai. 1. köt. 2. rész. Prága, 1913 153 MUNKÁCSY MIHÁLY: A kazári városi múzeum Lihacsev-féle gyűjteményének kalauza. Kazán, 1905 159 KÜLÖNFÉLÉK 164 Zsámbéki rómaikori kocsi 164 Az erősdi ásatások 165 Arany koronát találtak... 167 Hírek a Régiségtárból 167 ALAPI GYULA: A komáromi múzeum új otthonában 168 A szegedi múzeumból. Szegedvárosi múzeum évi jelentéséből 170 A Székely Nemzeti Múzeum 1913-iki állapotáról 170 Az Országos Régészeti és Embertani társulat 1914. évi közgyűlése 174 A soproni üvegserleg botránya 176 1914 / 3. füzet 185 CIKKEK. TANULMÁNYOK 187 JÓSA ANDRÁS: Honfoglaláskori emlékek Szabolcsban. 1 187 SUPKA GÉZA: Motívumvándorlás a korábbi középkorban 202 VARGA ZSIGMOND: Sumir régészeti tanulmányok. 1. A szumirok szerepe a bronz s általában az érczek megművelésében 221 HOFFMANN EDITH: Harpokrates szobrocskák a Nemzeti Múzeumban 239 HALAVÁTS GYULA: A nagydisznódi Ágost. ev. templom 250 IRODALOM 259 Magyarország műemlékei. 1-3. köt. Budapest, 1905-1911 259 A Vajdahunyadi vár építési korai 261 KÜLÖNFÉLÉK 265 FORSTER GYULA: Az új franczia törvény a történelmi emlékek védelméről 265 ZETTEL GUSZTÁV: A soproni serleg 280 A magyar műkincsek 282 Személyi hírek 282 Mibe került a komáromi múzeum épülete? 283 KAMOCSEK JÓZSEF: Régészeti tarlózatok Eperjesen 283 FREY IMRE: Mátételkei bronzlelet 287 1914 / 4-5. füzet 311 [NEKROLÓG] 313 B. Nyári Jenő (1836-1914) 313 CIKKEK. TANULMÁNYOK 317 MISKE KÁLMÁN: Néhány szó Észak-Olaszországban tett tanulmányutamról és az olaszországi befolyásról praehistorikus provinciákkal szemben 317 JÓSA ANDRÁS: Honfoglaláskori emlékek Szabolcsban. 2 335 HARSÁNYI PÁL: A kenézlői lelet olasz érmei 372 LÁNG MARGIT: Kerekidomú terracotta épület Cumae-ból 376 TÉGLÁS GÁBOR: Caelestos Virgo jelentősége Dáciában 382 ROTH VIKTOR: Beszterczei ötvösművek 387 HALAVÁTS GYULA: Az alczinai, holczmányi, oltszakadáti és feleki románkori templomok 406 A magyarországi halmok kérdéséhez 413 IRODALOM 431 FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN: Ellis H. Minns, Scíthians and greeks. Cambridge, 1913 431 Posnansky Arthur, Eine praehistorische Metropole in Süd-Amerika. 1. köt. Berlin, 1914 433 MUNKÁCSY MIHÁLY: A Boszniai és Herczegovinai Országos Múzeum Hírnöke. Szerajevo, 1914 443 TÉGLÁS GÁBOR: Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina. Sarajevo, 1912 447 SUPKA GÉZA: Kármán Josephine, A késői római művészet problémája. Budapest, 1913 450 GEREVICH TIBOR: Mihalik József, a kassai Szent Erzsébet-templom. 1. rész. Budapest, 1912 456 ALFÖLDI ANDRÁS: Buday Árpád, Római felirattan. Kolozsvárott, 1914 462 KÜLÖNFÉLÉK 464 Hattyuffy Dezső (1851-1914) 464 Gerrecze Péter (1836-1914) 465 Thurzó Kálmán (? - 1914) 467 Kerekes Pál, ifj. (? - 1914) 468 Hampel József emléktáblája 468 Pulszky Ferencz emlékezete 470 Éber László székfoglalója 471 Lembergi gyűjtemények 471 Múzeumi hírek 473 A háború 473 Belgrád ostromának jelentései 476 MOLNÁR VIKTOR: A Fejérváry-gyűjtemény őskori s egyéb magyarországi tárgyai 476

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 34. KÖTET (1914)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 16:32
Last Modified: 25 Jan 2017 09:15
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/321

Actions (login required)

Edit Item Edit Item