REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1913

Archaeologiai Értesítő, U33 - 1913.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1913_uf_033.pdf

Download (368MB) | Preview

Abstract

1913 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 EMLÉKEK ÉS LELETEK 27 ROTH VIKTOR: Régi keresztelő medenczék erdélyben 27 GASPARETZ GÉZA ELEMÉR: Festési eljárások római provincziális domborműveken 47 KRECSMÁRIK ENDRE, IFJ.: A békésszentandrási honfoglaláskori jellegű temetkező helyről 53 SZEGHALMY GYULA: Ásatás a szeghalmi Kovácshalomban 63 LEVELEZÉS 79 KEMÉNY LAJOS: Műtörténeti adatok Kassa város titkos levéltárából 79 BELLA LAJOS: Római feliratos kőről Sopronban 82 TÉGLÁS ISTVÁN: A liska kúti római telepről 83 JANKÓ LÁSZLÓ: Néhány archaelogiai adat Pápa város környékéről 86 TÖMÖRKÉNY ISTVÁN: Újabb leletekről a Szegedi Múzeumban 96 OROSZ ENDRE: Római kútról Apahidán 102 JANICSEK JÓZSEF: Bronzkés Prószékről (Liptó megye) 103 IRODALOM 105 DIVALD KORNÉL: Szárnyasoltárok a felvidéken 105 KENCZLER HUGÓ: Válasz Divald Kornél írására 110 KÜLÖNFÉLÉK 115 MÁRTON LAJOS: Jelentés az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1912. évi állapotáról 115 1913 / 2. füzet 125 [NEKROLÓG] 123 MÁRTON LAJOS: Hampel József (1849-1913) 123 Hampel József irodalmi működése (1866-1913) 137 HAMPEL JÓZSEF: Kutatások Rómában és Itáliában az 1912. évben 149 EMLÉKEK ÉS LELETEK 155 SZEGHALMY GYULA: Ásatás a szeghalmi Kovácshalomban 155 MÁRTON LAJOS: A magyarhoni fibulák osztályozása. 2. rész 173 ROTH VIKTOR: Hann Sebestyén öt urvacsorakelyhe 191 SOÓS ELEMÉR: Hrussó vára 197 KÜLÖNFÉLÉK 215 ÉBER LÁSZLÓ: A Budapesti Magyar Királyi Állami Felső Építő-ipariskola 1912. évi szünidei felvételei 215 A Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottság ülése 216 Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1913. évi közgyűlése 218 Adatok a XVIII. századbeli magyar festészethez 222 A Magyar Nemzeti Múzeum Hadtörténelmi Csoportjának gyarapodása 223 MAROSI ARNOLD: A Fejérvármegyei és Székesfehérvári Múzeumból 223 1913 / 3. füzet 227 CIKKEK. TANULMÁNYOK 229 NAGY GÉZA: Beköszöntő 229 MÁRTON LAJOS: A magyarhoni fibulák osztályozása. 2. rész. A hallstatti kor fibula-typusai 231 HEKLER ANTAL: Római bronzemlékek a Nemzeti Múzeumban 246 FREUDENBERG MÁRIA: Görög-Egyiptomi portrék Adatok a Karoling-időszak emlékeihez 286 IRODALOM 291 MUNKÁCSY MIHÁLY: Orosz műemlékek és régiségek 291 MAHLER EDE: Ásatások Egyptomban 297 BELLA LAJOS: Európa őskori népei 301 NAGY GÉZA: Erdély a honfoglalás idejében a régészeti leletek világánál 304 Magyr művészet a török világ idején 311 KÜLÖNFÉLÉK 313 HEKLER ANTAL: Venus Victrix szobra a Nemzeti Múzeumban 313 Marczali Miklós síremléke 316 Hírek a Régiségtárból 316 Hírek az Éremtárból 317 Hírek az Aquincumi Múzeumból 318 A Székesfővárosi Múzeum 318 A Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum 319 TÖMÖRKÉNY ISTVÁN: A szegedi múzeumból 320 1913 / 4. füzet 343 CIKKEK. TANULMÁNYOK 345 NAGY GÉZA: Skytha leletek 345 TÉGLÁS GÁBOR: Erdélyi skytha tükrök 368 MÁRTON LAJOS: A magyarhoni fibulák osztályozása. 2. rész. A hallstattkori fibula-typusai 377 GASPARETZ GÉZA ELEMÉR: Régi római rajz- és irószerek a Magyar Nemzeti Múzeumban és az Aquincumi Múzeumban 390 FRENDENBERG MÁRIA: Görög-egyiptomi portrék. 2. rész 398 Török föliratos tábla: Kászim Vezir budai pasát dicsőitő verssel 415 HALAVÁTS GYULA: A kisselyki templom és templomerőd 418 IRODALOM 424 MUNKÁCSY MIHÁLY: Az orosz irodalomból 424 Gyöngyös-solymos monográfiája 427 Batthyáneum 428 Barlangkutatás 428 Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum és Iskola Könyvtárának czímjegyzéke 428 KÜLÖNFÉLÉK 430 Kada Elek (1852-1913) 430 Gődri Ferencz 430 Szinnyei József (1830-1913) 431 Vámbéry Ármin (1831-1913) 431 CSERNI BÉLA: Az Alsófejérmegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi Egyesület muzeális működéséről 432 A Váczi Székesegyház Kincstára 437 1913 / 5. füzet 457 CIKKEK. TANULMÁNYOK 459 SUPKA GÉZA: A tépei népvándorláskori leletről 459 SZENTMÁRTONI DARNAY KÁLMÁN: A somlyói szobrocska a régibb vaskorból 472 Budai török emlékek 475 KREMMER DEZSŐ: Budát ábrázoló XVII. századbeli kézirajzok 478 KENCZLER HUGÓ: Kassai oltárszárnyak a kassai és bécsi múzeumból 488 IRODALOM 508 BÁN ALADÁR: Az észtek régészeti irodalmából 508 BELLA LAJOS: Schmidt Hubert 512 Mahler Ede 518 A szimurokról 520 KÜLÖNFÉLÉK 524 HEKLER ANTAL: Adatok a Fejérváry-Pulszky-gyűjtemény sorsához 524 Újabb honfoglaláskori leletek 529 A székely rovásírás emlékei

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 33. KÖTET (1913)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 16:31
Last Modified: 25 Jan 2017 09:03
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/320

Actions (login required)

Edit Item Edit Item