REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1912

Archaeologiai Értesítő, U32 - 1912.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1912_uf_032.pdf

Download (374MB) | Preview

Abstract

1912 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 EMLÉKEK ÉS LELETEK 29 ÉBER LÁSZLÓ: A műemlékek kutatóinak 29 GEREVICH TIBOR: A nyitrai madonna 34 HALAVÁTS GYULA: A vurpódi, versmarti, szászujfalvi és Szent-Erzsébet templom 47 SUPKA GÉZA: Sz. György budai domborműve és a nagyváradi szobrok Evlia Cselebi útleírásában 56 BÖRZSÖNYI ARNOLD: győri díszkard a régibb középkorból 62 HOLUB JÓZSEF: Pannonia és Dacia Istvánffy históriájában 67 LÁNG MARGIT: A dunapentelei csontpionok 71 JÁNÓ BÉLA: Római emlékek Hunyadvármegyében 77 LÁSZLÓ FERENC: Festett edények az erősdi és oltszemi telepekről 87 HEKLER ANTAL: Archaeologiai kutatások a külföldön 97 LEVELEZÉS 110 VISEGRÁDI JÁNOS: Szentségfülkékről Bars és Hontvármegyében 110 GYALOKAY JENÕ: Beatrix királyné sírjáról 113 FEKETE PÉTER: Mária királyné sírjától 120 FERENCZY SÁNDOR: Római régiségek Alvinczról (Alsófehérmegye) 122 TÉGLÁS ISTVÁN: Római kerek épületek Potaissa Castruma közelében 123 1912 / 2. füzet 127 EMLÉKEK ÉS LELETEK 127 ROTH VIKTOR: Az egyházi kehely történeti fejlődése Erdélyben 127 KÕSZEGHY ELEMÉR: A magyar ötvösjegyek rendszeres gyűjtéséről 162 SUPKA GÉZA: Keleti ízlésű hadi csákány 180 SZENTMÁRTONI DARNAY KÁLMÁN: Leletek a szalacskai barbár kelta pénzverő- és öntőműhely területéről 185 LEVELEZÉS 199 LEHÓCZKY TIVADAR: A Rákóczi-korból való ereklyékről 199 OROSZ ENDRE: La-téne sírleletről Felső-zsukon (Kolozs megye) 201 IRODALOM KENCZLER HUGÓ: Újabb kutatások a középkori német szobrászatról KÜLÖNFÉLÉK 222 Orenstein József (? - 1912) 222 1912 / 3. füzet 223 EMLÉKEK ÉS LELETEK 223 KENCZLER HUGÓ: Az idősbik Holbein festészete 223 BÖRZSÖNYI ARNOLD: Gyömörei sírlelet a honfoglalás korából 244 W. KÕSZEGHY ELEMÉR: Családi jelvények lőcsei ötvösjegyeken 250 GASPARETZ GÉZA ELEMÉR: Rómaikori festőeszközök a Magyar Nemzeti Múzeumban 253 HEKLER ANTAL: Kőemlékek Dunapenteléről 262 LÁNG MARGIT: A mykenei kultura női viselete 264 VISEGRÁDI JÁNOS: A sátoraljaújhelyi őstelep 274 LEVELEZÉS 292 HALAVÁTS GYULA: A középkori templomok keleteléséről 292 NÉMETHY LAJOS: A Nyitra-bajnai elpusztult várról 293 GYALOKAY JENÕ: A nagyváradi királyszobrok helyéről 295 KEMÉNY LAJOS: Műtörténeti adatok Kassa multjához 298 JÁNÓ BÉLA: Római sírról Hadrianus császár korából Várhelyen, Hunyadmegyében 302 CSERNI BÉLA: Mucatra sírkövéről Apulumban 303 SZEGHALMI GYULA: A szeghalomvidéki (Békés megye) halmokról 306 IRODALOM 312 MELLER SIMON: Michelangelo mennyezetképzése a római Sixtus kápolnában 312 TAKÁCS ZOLTÁN: Bubenka Jónás és az Orbis Pictus 314 LÁNG MARGIT: Hittrich Ödön, Görög régiségek. Budapest, 1912 316 MELEGDI JÁNOS: Niederle, L., Slovanské starozitnosti. Praze, 1911 317 Cziráky Gyula (? - 1912) 318 1912 / 4. füzet 321 EMLÉKEK ÉS LELETEK 321 MUNKÁCSY MIHÁLY: Shodürev Fedor kardja a Magyar Nemzeti Múzeumban 321 ÉBER LÁSZLÓ: Köpönyeges máriaképek 335 HIDEGKUTI SÁNDOR - WINKLER PÁL - KADA ELEK: Sírleletek a honfoglalás korából 352 HAMPEL JÓZSEF: Lovas istenségek dunavidéki antik emlékeken 362 CSERNEI BÉLA: Római mennyezetek részletei Apulumból 384 BELLA LAJOS: Újabb hazai barlangkutatások 389 LEVELEZÉS 398 KRECSMARIK ENDRE, IFJ.: Szarvas domborműves képe őskori edénytöredéken 398 SINKA FERENCZ: A garamkövesdi őstelepről 400 CSÁK ÁRPÁD: A keszhelyi római urnatemetőről 406 KOVÁCH ALADÁR: Az alsópéli ásatásról (Tolnavármegye) 407 KÜLÖNFÉLÉK 410 SUPKA GÉZA: Keleti ízlésű hadi csákány 410 ALAPI GYULA: A hetényi (Komárommegye) bronzkés 412 KENCZLER HUGÓ: Díszes ötvösszerszámok a Nemzeti Múzeumban 413 BRAUN, EDMUND WILHELM: Ötvöskalapács a német renaissanceből a budapesti Nemzeti Múzeumban 415 1912 / 5. füzet 417 EMLÉKEK ÉS LELETEK 417 HAMPEL JÓZSEF: A harmadik Nemzetközi Archaeologiai Congresszus Rómában 417 JÁNÓ BÉLA: Római emlékek Hunyadvármegyében 425 HEKLER ANTAL: A Nemzeti Múzeum ásatásai Dunapentelén 1912-ben 443 SUPKA GÉZA: Archaeologiai kutatások a külföldön 450 IRODALOM 468 KENCZLER HUGÓ: Szárnyas oltárok a felvidéken 468 GYÁRFÁS TIHAMÉR: Studien über Goldschmiedekunst in der Sammlung Figdor von Marc Rosenberg 474 Iványi Béla, Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319-1526. Budapest, 1910 475 Schmid, W. M., Das grab der Köngin Gisela von ungarn, Gemahlin Stephans I. Des Heiligen. München, 1912 476 Könyvészet. Szerk. Supka Géza 478

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 32. KÖTET (1912)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 16:30
Last Modified: 24 Jan 2017 08:55
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/319

Actions (login required)

Edit Item Edit Item