REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1911

Archaeologiai Értesítő, U31 - 1911.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1911_uf_031.pdf

Download (412MB) | Preview

Abstract

1911 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 EMLÉKEK ÉS LELETEK 31 HALAVÁTS GYULA: Szelindek vára és a szelindeki, nagycsúri, kakasfalvi templom 31 FOERK ERNŐ: A kalocsai Szt-Istvánkori székesegyház érseki sírja 49 K. WINKLER ELEMÉR: A kutatás némely módjai az ötvösség történetében 63 HAMPEL JÓZSEF: Tanulmányok a müncheni mohamedán kiállításon 80 GROLLER MIHÁLY: Archaeologiai ásatások Sopronmegyében 94 LEVELEZÉS 105 MEDNYÁNSZKY DÉNES: Felsőmagyarországi templomokban létező credentiákról 105 GALLASY LAJOS: Az egri almagyari honfoglaláskori leletről 106 TÉGLÁS ISTVÁN: A mezőbodoni és mezőszakáli vicusokról 107 FERENCZY SÁNDOR: Aranytörő mozsár Zalatnáról 110 IRODALOM 111 FINÁLY GÁBOR: Buday Árpád, A római limes Németországban. Kolozsvár, 1910 111 MÁRTON LAJOS: Gróf Dessewffy Miklós barbár pénzei. Budapest, 1910 112 A Komáromvármegyei és városi múzeum-egyesület 1909. évi értesítője 116 Wissenschaftliche mitteilungen aus Bosnien und der Herzegovina. Wien, 1909 117 KÜLÖNFÉLÉK 122 Dudás Gyula (? - 1911) 122 Ferenczy Kornél (1839-1911) 122 MÁRTON LAJOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1910. évi ülése 124 A pécsi-báttaszéki vasút 126 A bácsi törökfürdő romjaiban 122 BONCZ ÖDÖN: Helyreigazítás 122 1911 / 2. füzet 129 EMLÉKEK ÉS LELETEK 131 VISEGRÁDI JÁNOS: Turócz vármegye egyházi műemlékei 131 ROTH VIKTOR: Franckensteini Franck Bálin epitaphiuma - Hann Sebestyén műve 141 GYÁRFÁS TIHAMÉR: Brassai ötvösművek 150 GUBITZA KÁLMÁN: A kishegyesi régibb középkori temető 156 HAMPEL JÓZSEF: A gávai sírlelet. (Szabolcs megye) 169 KISLÉGHI NAGY GYULA: Az óbessenyői őstelep 181 KADIC OTTOKÁR: A hámori ősember kutatásának mai állása 198 LEVELEZÉS 214 SUPKA GÉZA: Honfoglaláskori leletről Gödöllőn 214 KÚHN LAJOS: Középkori temetőről Nagyőszön 216 Archaeologiai kutatások a külföldön 218 1911 / 3. füzet 229 EMLÉKEK ÉS LELETEK 231 ÉBER LÁSZLÓ: A szentkirályi (Vas megye) tympanon 231 NAGY GÉZA: Pozsonyi puskaművesek s a régi magyar puskaművesség 247 HAMPEL JÓZSEF: Apulumi oszlopfők 266 HEKLER ANTAL: Római vassisakok Dunapenteléről 291 LEVELEZÉS 299 LEHOCZKY TIVADAR: A munkácsi régi oltárkredenczről 299 SZŐNYI OTTÓ: A hetvenhelyi falképekről 301 ERDŐS TIVADAR: Az athénei Archaeologiai Társaságok és intézmények tevékenységéről 304 LÁNG MARGIT: Terracottából való diptychonos szobrocskákról 305 BELLA LAJOS: Római leletekről Sopronban 309 OROSZ ENDRE: Erdélyi obsidián-nucleus leletekről 313 IRODALOM 316 BAGYARI SIMON: Bártfay Szabó László, A hunt-paznan nemzetségbeli Forgách-család. Budapest, 1910 316 KÖRÖSSY LÁSZLÓ: Mahler Ede, Ókori Egyiptom. Budapest, 1909 321 KÜLÖNFÉLÉK 325 PETRI PEKÁR KÁROLY: János harangöntő mester Iglón 325 PETRI PEKÁR KÁROLY: Jörge kőfaragó mester Szepesszombatból 325 Szent László lovas szobráról 325 Körrendelet 326 1911 / 4. füzet 329 EMLÉKEK ÉS LELETEK 331 ROTH VIKTOR: Román és gót kapuzatok erdélyi templomokon 331 SUPKA GÉZA: Domborműves elefántcsont tábla a Nemzeti Múzeumban 346 KŐSZEGHY ELEMÉR: Soproni ötvösök hivatalos jegye 350 SZENTMÁRTONI DARNAY KÁLMÁN: Újabb leletek a szalacskai barbár kelta pénzverő- és öntőműhely területén 353 MÁRTON LAJOS: A magyarhoni fibulák osztályozása 371 BÖRZSÖNYI ARNOLD: Őskori emlékek a győri múzeumban 395 LEVELEZÉS 403 GYÁRFÁS TIHAMÉR: Brassai ötvösművekről 403 BELLA LAJOS: Római leletekről Sopronban 407 TÉGLÁS ISTVÁN: A csákói vicusról 411 SZŐNYI OTTÓ: Római leletekről Pécsett 413 FERENCZY SÁNDOR: Újabb római leletekről Zalatnán 416 KEMÉNY LAJOS: Az abaújszinai átmenetkori egyházról 417 GUBITZA KÁLMÁN: A monostorszegi fonatmintás kőtöredékekről 419 KRECSMAREK ENDRE, IFJ.: Szarvasi középkori és őskori leletekről 420 KÜLÖNFÉLÉK 425 Pór Antal (? - 1911) 425 KEMÉNY LAJOS: Kassai csiszárok. 425 Könyvészet 426 1911 / 5. füzet 431 EMLÉKEK ÉS LELETEK 433 ÉBER LÁSZLÓ: Régi olasz rézmetszet a nyitrai székesegyházban 433 KENCZLER HUGÓ: A Nemzeti Múzeum egy régi ötvösművének védelme 441 HAMPEL JÓZSEF: Lovas istenségek dunavidéki antik emlékeken 457 GASPARETZ GÉZA ELEMÉR: Az antik falfestészet technikájáról 473 LEVELEZÉS 481 FINÁLY GÁBOR: Két római felirat Daciából 481 TÉGLÁS ISTVÁN: A fügedi vicusról 483 JANKÓ LÁSZLÓ: Késő bronzkori urnasírokból Zircz vidékén 485 IRODALOM 491 SUPKA GÉZA: Batthyaneum. 1. köt. Budapest, 1911 491 G. Baldwin Brown, The arts and crafts of our teutonic forfathers being the substance of the Rhind lectures for 1909. London and Edinburgh, 1910 495 Könyvészet 497

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 31. KÖTET (1911)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 16:28
Last Modified: 24 Jan 2017 08:49
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/318

Actions (login required)

Edit Item Edit Item