REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1910

Archaeologiai Értesítő, U30 - 1910.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1910_uf_030.pdf

Download (370MB) | Preview

Abstract

1910 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 EMLÉKEK ÉS LELETEK 39 DIVÉKY ADORJÁN: Magyarország szerepe a lengyel Renaissanceban 39 KENCZLER HUGÓ: II. Lajos király arczkép a brüsseli képtárban 47 DIVALD KORNÉL: Régi ötvösművek a besztercebányai Ág. Hitv. Ev. templomban, 1 53 LÁNG MARGIT: Római kerek torony mintája Dunapenteléről 62 HEKLER ANTAL: A Nemzeti Múzeum dunapentelei ásatásai 1908-ban és 1909-ben 66 BELLA LAJOS: A balfi lelet (Sopron megye) 77 SUPKA GÉZA: Külföldi mozgalom a műemlékek védelmére 81 ÉBER LÁSZLÓ: Archaeologiai kutatások a külföldön 88 LEVELEZÉS 96 NÉMETHY LAJOS: A vitkóczi templomról 96 TÉGLÁS ISTVÁN: Kercsedi vaskard (Tordamegye) 100 KRECSMARIK ENDRE: Régiségleletekről Szarvas határában 100 WACZULIK LÁSZLÓ: A vaáli rómaikori feliratos koporsóról 106 FETZER JÁNOS FERENCZ: Szilágysági leletekről 107 IRODALOM 110 BERZEVICZY ALBERT: Beatrix királyné (1457-1508). Budapest, 1908 110 Supka Géza, Lehel kürtje. Budapest, 1910 118 HEKLER ANTAL: Lyka Károly, A művészet könyve 119 KENCZLER HUGÓ: Kabdebo Gyula, Építőmunkavezetők könyvtára. XIX-X. A szobrászat története 121 MÁRTON LAJOS: Piè, J. L.: Aphorismen über Ethnographie und Kunstgewerbe in der prähistorischen Archaeologie 124 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 126 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése 1909. október 26 126 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése 1909. november 30 126 CSALLÁNY GÁBOR: Ujabb három érdekes lelet a szentesi múzeumban 127 KÜLÖNFÉLÉK 132 Bessenyei Széll Farkas 1909. december 17-én elhunyt 132 JANICSEK JÓZSEF: Régibb feliratok Eperjesen 132 KEMÉNY LAJOS: Műtörténeti adatok Kassa multjához 133 1910 / 2. füzet 137 EMLÉKEK ÉS LELETEK 139 ROTH, VICTOR: Theillesius Borbála sírköve 139 GERECZE PÉTER: Dunavecsei ásatások 143 DIVALD KORNÉL: Régi ötvösművek a besztercebányai Ág. Hitv. Ev. templomban. 2 149 MAHLER EDE: A Nemzeti Múzeum ásatásai 1909-ben 159 TÉGLÁS ISTVÁN: Romok és leletek a tordai Tündérhegyen 165 DARNAY KÁLMÁN: Kelta pénzverő- és öntő-műhely Szalacskán 172 MISKE KÁLMÁN: A magyarországi Alduna vidékéről való ősemlékek korrendi osztályozása 182 LEHOCZKY TIVADAR: Kőkorszaki leletek Beregmegyében 196 LEVELEZÉS 207 KEMÉNY LAJOS: A Kassai Székesegyház építészeiről 207 GUBITZA KÁLMÁN: Bácsi honfoglaláskori sírleletekről 211 KRECSMÁRIK ENDRE: Régibb középkori temetőkről Szarvas határában 214 CSERNI BÉLA: Zeno sírkövéről Apulumban 220 CSALLÁNY GÁBOR: Egy ujabban előkerült Jupiter Dolichenus emlékről 223 OROSZ ENDRE: A tasnádi neolithkori telepről (Szilágy megye) 224 IRODALOM 228 MÁRTON LAJOS: Hörnes, Moritz, Natur und Urgeschichte der Menschen. Wien és Berlin, é.n. 228 KÜLÖNFÉLÉK 232 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése 1910. január 23 232 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat közgyűlése, 1910. február 22 232 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése, 1910. márczius 29 233 Kassai emlékek 234 1910 / 3. füzet 237 EMLÉKEK ÉS LELETEK 239 ÉBER LÁSZLÓ: XVIII. századbeli falfestmények Magyarországon 239 CSONTOSI JÁNOS: Mátyás és Beatrix kiadatlan arczképei egykorú kéziratokban 250 MIHALIK JÓZSEF: Három kassai kőszobor 263 ROTH VIKTOR: Csúcsíves szentségtartó fülkék és házacskák Erdélyben 270 GYÁRFÁS TIHAMÉR: Brassai ötvösművek 280 DIVALD KORNÉL: Régi ötvösművek a körmöczi evangélikus templomban 286 HEKLER ANTAL: Római ezüst övdíszek 292 MAHLER EDE: Római kőemlékek Dunapenteléről 299 LEHÓCZKY TIVADAR: Bereg- és Ungmegyei leletek a bronzkorból 305 LEVELEZÉS 313 KEMÉNY LAJOS: Műtörténeti adatok Kassa város Levéltárából 313 CSONTOS JÁNOS: Litteráti Nemes Sámuel 1842-ik évi hagyatéki leltáráról 316 FINÁLY GÁBOR: Brigetióból 319 HALAVÁTS GYULA: Hol is volt a Lederata Tibiscumi római hadi út Ahihis állomása 320 LÁNG MARGIT: Az őskori lámpásokról 321 TÉGLÁS ISTVÁN: A detrehemi és klapai vicusokról 326 IRODALOM 329 NAGY GÉZA: Sebestyén Géza, Rovás és rovásírás. (Magyar Néprajzi Könyvtár. 2. köt.) Budapest, 1909 329 BAGYARY SIMON: Éber László, Művészettörténeti olvasmányok. Budapest, 1909 331 KÜLÖNFÉLÉK 334 Egyházművészeti tanfolyam 334 Könyvészet 336 1910 / 4. füzet 341 EMLÉKEK ÉS LELETEK 343 SUPKA GÉZA: Újabb tanulmányok a vésett aljú zománcz történetéből 343 HEKLER ANTAL: Sarapis szobrocska a Nemzeti Múzeumban 363 HAMPEL JÓZSEF: Figurális domborművek pannoniai síremlékeken 365 LEVELEZÉS 399 DIVALD KORNÉL: Az önismeret egy sajátságos ábrázolásáról Beszterczebányán 399 KEMÉNY LAJOS: Műtörténeti adatok Kassa multjából 401 KRECSMARIK ENDRE, IFJ.: Honfoglaláskori leletekről Szarvason 405 TÉGLÁS ISTVÁN: A mezőtóháti vicusról és potaissai Apollo domborműről 407 KÜHN LAJOS: Bronzkori telepről Nagyszentmiklóson 410 ROSKA MÁRTON: A tasnádi neolithkori telepről 413 WITTICH BÉLA: Fűzérvidéki őskori telepekről 415 HEKLER ANTAL: Archaeologiai kutatások a külföldön 417 KÜLÖNFÉLÉK 432 Fittler Kamill 1910. junius 27-én elhunyt 432 CSONTOS JÁNOS: Két kiadatlan okmány a váradi szent szobrok tervezett elszállításának történetéhez 433 IRODALOM 435 KEMÉNY LAJOS: Pajdussák Máté, Szepesmegye középkori érczöntvényei és azok mesterei. Lőcse, 1909 435 KÖNYVÉSZET 437 1910 / 5. füzet 441 EMLÉKEK ÉS LELETEK 443 KENCZLER HUGÓ: Krisztus levétele a keresztről : festmény Szépművészeti Múzeumban 443 ROTH VIKTOR: Erdélyi oltárkredenczek 450 DIVALD KORNÉL: A selmeczbányai Ágost. Hitv. Evang. templom műkincsei 458 GYÁRFÁS TIHAMÉR: A nagyszebeni ötvösök mesterjegytáblája 467 WINKLER ELEMÉR: Némely mesterjegyekről a nagyszebeni ólomtáblán 479 NAGY GÉZA: Számszeríjjak a hunyadiak korából 481 DARNAY KÁLMÁN: Az uzsavölgyi bronzkincs 486 LEVELEZÉS 492 DUDÁS GYULA: Régi harangról Homonnán 492 LEHÓCZKY TIVADAR: Két középkori gyűrűről 493 POSTA BÉLA: Tordosi ásatásairól 495 IRODALOM 497 BAGYARY SIMON: Takács Zoltán, Dürer. Budapest, 1909 497 KÜLÖNFÉLÉK 510 MÁRTON LAJOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat október hó 25-én tartott ülése 510 KEMÉNY LAJOS: Adatok Kassa műtörténetéhez 511

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 30. KÖTET (1910)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 16:27
Last Modified: 23 Jan 2017 13:16
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/317

Actions (login required)

Edit Item Edit Item