REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1889

Archaeologiai Értesítő, U9 - 1889.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1889_uf_009.pdf

Download (509MB) | Preview

Abstract

1889 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 THALLÓCZY LAJOS: Az Ujlakyak siremlékei 33 EBENHÖCH FERENC: A győri ó-flandriai kárpit 42 PULSZKY KÁROLY: A győri alakos kárpit 50 CSERGHEŐ GÉZA: A régi magyar heraldikáról 56 DR. KUZSINSZKY BÁLINT: Az aquincumi Medea szobor 60 ZIEHEN GYULA: Medea szobor a m. n. muzeumban 67 WOSINSZKY MÓR: A kölesdi (Tolna m.) őstelep 70 DR. HOERNES MÓR: A praehistoria Ausztriában 81 LEVELEZÉS 87 IRODALOM 103 KÜLÖNFÉLÉK 117 KÖNYVÉSZET 131 1889 / 2. füzet 133 Rómer Flóris Ferencz 133 FRÖHLICH RÓBERT: Castellum Onagrinum 134 W. BOEHEIM: Mikó János bécsújhelyi festőművész 143 FRAKNÓI VILMOS: Erdődi Bakócz Tamás primás műtárgyai 152 DR. CZOBOR BÉLA: Erdődi Bakócz Tamás kárpitja 160 DR. SEMPER: Bronz mozsarak a n. muzeumban 172 CSERGHEŐ GÉZA: Czímerek az Ujlakyak illoki síremlékein 179 EMLÉKEK ÉS LELETEK 184 DR. PÓSTA BÉLA: Ujabb leletek a tószegi őstelepről 184 DR. SZENDREI JÁNOS: Csoma József régiséggyűjteménye 190 ZIEHEN: Antik mythologiai domborművek a nemzeti muzeumban 194 G. HAVAS SÁNDOR: Ujabb leletek és helyrajzi adatok Aquincumból 203 PULSZKY FERENCZ: A szombathelyi fiatal Bacchus 207 RJ: Két középkori miseruha 209 SZILÁGYI SÁNDOR: Az ötvösség történetéhez Erdélyben 217 LEVELEZÉS 219 IRODALOM 222 KÜLÖNFÉLÉK 230 KÖNYVÉSZET 235 1889 / 3. füzet 239 GAUL KÁROLY: Ókori kocsi helyreállítása a somodori sírlelet alapján 239 NÉMETHY LAJOS: Hol állott Szent Gellért vértanu temploma? 253 DR. CZOBOR BÉLA: Erdődi Bakócz Tamás kárpitja 257 SZUMRÁK PÁL: Az "olajfák hegye" Beszterczebányán 266 CSERGHEŐ GEIZA: Czimerek régi hazai ötvösműveken 273 EMLÉKEK ÉS LELETEK 280 DR. SZENDREI JÁNOS: A lajta-ujfalusi lelet 280 PULSZKY FERENCZ: A szilágysomlyói kincs 283 DUDÁS GYULA: A szegedi Szent Döme templomról 288 SZÁDECZKY LAJOS: Magyar ötvösök Krakkóban 292 MYSKOVSZKY VIKTOR: Serédy Gáspár emlékkápolnája 295 DR. KUZSINSZKY BÁLINT: Hétfalusi éremlelet 299 LEVELEZÉS 303 IRODALOM 322 KÜLÖNFÉLÉK 329 1889 / 4. füzet 339 TÉGLÁS GÁBOR: Római kőbányászat a tordai hasadék keleti torkolata felett 339 ZIEHEN GYULA: Antik mythologiai domborművek, a n. múzeumban 346 FINÁLY HENRIK: Az apahidai lelet 355 SZENDREI JÁNOS: Perényi Imre nádor némely ingóságai 1497-ben 370 EMLÉKEK ÉS LELETEK 381 WOSINSZKY MÓR: Lengyeli ásatások 1888-ban 381 DR. KUZSINSZKY BÁLINT: Aquincumi muzeum 386 LIPCSEY JÓZSEF: A zólyomi régiség-kiállitás 389 DR. SCHÖNHEER GYULA: Történelmi kiállitás Nagybányán 392 PULSZKY FERENCZ: Az ősrégészek bécsi és párisi kongresszusai 397 LEVELEZÉS 400 IRODALOM 419 KÜLÖNFÉLÉK 423 1889 / 5. füzet 435 EMLÉKEK ÉS LELETEK 435 RAKOVSZKY FERENCZ: Nyitramegyei ásatásaim eredménye 435 TÉGLÁS GÁBOR: Római kőbánya a dévai Bezsán nevű hegyen 440 DR. KUZSINSZKY BÁLINT: Római föliratos kövek Ó-Budán 446 KÖVÉR BÉLA: A büngösdi aquamanile 456 SZ-Ő: Az uralkodóház magyarérdekű fegyverei 460 DR. CZOBOR BÉLA: A műemlékek orsz. bizottságának működése a mult évben 462 NEUDECK GYULA: Sajógömöri éremlelet a XVI. századból 467 LEVELEZÉS 469 IRODALOM 475 KÜLÖNFÉLÉK 488

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 9. KÖTET (1889)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 08:04
Last Modified: 16 Jan 2017 10:31
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/316

Actions (login required)

Edit Item Edit Item