REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1900

Archaeologiai Értesítő, U20 - 1900.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1900_uf_020.pdf

Download (298MB) | Preview

Abstract

1900 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 KONFERENCIÁK 41 JANKÓ JÁNOS: A XI. Orosz Archaeologiai Kongresszus Kievben, 1899. augusztus 13-31 41 EMLÉKEK ÉS LELETEK 57 MIHALIK JÓZSEF: Régi brassai ötvösség 57 DÓKUS GYULA: Árpádkori sírleletek Zemplén vármegyében 79 MILLEKER BÓDOG: Őskori szobrocskák az Alduna vidékéről 102 LEVELEZÉS 112 KEMÉNY LAJOS: Újabb adatok Kassa műtörténetéhez 112 TÉGLÁS GÁBOR: Feliratos kő a Castellum Onagrinum temetőjéből 115 CZIRÁKY GYULA: A bogojevai "Római sáncok"-ról 116 HÜBNER EMIL: Czeglédi régiségekről 117 CSÉPLŐ PÉTER: Bronzkori leletről Nagyváradon 118 KOHLBACH BERTALAN: A simonfai bronzleletről a kaposvári Állami Főgymnasium gyűjteményében 119 RÉCSEY VIKTOR: Őskori emlékek ásatásáról Bakonybélben 124 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 128 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat ülése, 1899. december 27 128 HAMPEL JÓZSEF: A Nemzeti Múzeum Régiségtár 1898. évi gyarapodása 128 MILLEKER BÓDOG: A Verseczi Városi Múzeum 1899. évi gyarapodása 129 KÜLÖNFÉLÉK 131 Darnay Kálmán, Magyarország őskora. Budapest, 1900 131 Csallány Gábor, Az őskor. Szentes, 1899 131 Egy passaui kardkészítő magyar szablyái 132 TAKÁTS SÁNDOR: Augsburgi ötvösök munkái törökök és magyarok részére 133 MISKE KÁLMÁN: Keczöli vaslándsák (Győr vármegye) 136 1900 / 2. füzet 137 EMLÉKEK ÉS LELETEK 137 HAMPEL JÓZSEF: Újabb hazai leletek az avar uralom korából 137 JANKÓ JÁNOS: A XI. Orosz Archaeologiai Kongresszus Kievben, 1899. augusztus 13-3. (2. közl.) 165 TAKÁTS SÁNDOR: Magyar műkincsek pusztulása a Vesselényi-féle összeesküvés idejében 187 JANKOVICH EMIL: A besztercebányai plébánia templom egykori kincstáráról 191 LEVELEZÉS 197 HORVÁTH ÁKOS: Az "Alte Leutsch" nevezetű neolith telepről 197 BELLA LAJOS: A balfi római kori forrásról 204 REINECKE PÁL: Egy pannoniai fibuláról 206 CSÉPLŐ PÉTER: A pecze-szentmártoni régi sírokról 208 KEMÉNY LAJOS: A régi kassai csiszárokról 211 IRODALOM 213 Reizner János, Szeged története. 1-4. köt. Szeged, é. n. 213 Hampel József, Az antik szobrászat története. Budapest, 1900 214 Magyar Minerva. 1. évf. Budapest, 1900 215 Archaeologiai közlemények. XXII. kötet. Budapest, 1899 216 Az Alsófehérmegyei Történelmi Régészeti és Természettudományi Egylet évkönyve. H. n., é. n. 219 Emlékbeszéd Finály Henrik levelező tagról. Budapest, 1899 220 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 221 A Nemzeti Múzeumi Régiségtár 1900. I. n. évi gyarapodása 221 A Magyar Nemzeti Múzeum Éremgyüjteményének 1898. évi gyarapodása 222 Szépművészeti Múzeum [építéséről] 224 Az Erdélyi Múzeum 1899. évi gyarapodása 224 CSALLÁNY GÁBOR: A szentesi múzeum 1899. évi gyarapodása 225 MILESZ BÉLA: A tiszafüredi múzeum 1899. évi gyarapodása 226 Az Esztergomvidéki Régészeti és Történelmi Társulat márius 4-én tartott közgyűlése 228 A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum-Társulat 1990. február 18-án tartott közgyűlése 229 Székely Nemzeti Múzeum 229 Kassai Múzeum 229 A Hontvármegyei Múzeumtársulat 1899. deczember 29-én tartott ülése 230 KÜLÖNFÉLÉK 231 Majláth Béla 1900. márczius 23-án elhunyt 231 Könyöki József 1900. márczius 1-én elhunyt 231 A régi Savariáról 231 1900 / 3. füzet 233 EMLÉKEK ÉS LELETEK 233 PÓR ANTAL: Magyar vonatkozású fali képek Runkelsteinban 233 JANKOVICH EMIL: A besztercebányai plébánia templom egykori kincstáráról (2. közl.) 249 JÓSA ANDRÁS: Emlékek a honfoglalás korából 254 GOHL ÖDÖN: A nagy-bisztereczi kelta érmek 264 JANKÓ JÁNOS: A XI. Orosz Archaeologiai Kongresszus Kievben. 1899. augusztus 13-31. (3. közl.) 281 LEVELEZÉS 293 MIHALIK JÓZSEF: Hann Sebestyén két ismeretlen ötvösművéről 293 VÁSÁRHELYI GÉZA: Két régi emlékmaradványról Buda vidékén 296 CZIRÁKY GYULA: Bogojeva régi emlékeiről 297 JÓSA ANDRÁS: A Feketehalom fölásatásáról (Szabolcs megye) 307 RÉCSEY VIKTOR: Római keramikus leletekről Pannonia község területén 307 IRODALOM 310 ELISCHER GYULA: Az Orsz. Képtár metszetgyűjteményének lajstroma 310 Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina. 6. kötet. Bécs, 1899 311 KUZSINSZKY: Der römische Limes in Österreich, Heft 1. H.n., 1900 323 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 325 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1900. február 27-én tartott közgyűlése 325 A Magyar Tudományos Akadémia Arch. Bizottságának munkássága 1899-ben 326 A dán nemzeti múzeum ásatásai 327 1900 / 4-5. füzet 329 VENTURI A.: A Budapesti Országos Képtár olasz képei 329 HAMPEL JÓZSEF: Ó-kori sisak 403 MIHALIK JÓZSEF: Történelmi emlékeink az 1900. évi Párisi Világkiállítás Magyar Pavilonjában 417 LEVELEZÉS 429 DUDÁS GYULA: A vaskuti parabutyi és karavukova-ráczmiliticsi földművekről 429 MELHARD GYULA: A nagy-berki-i (Somogy megye) leletről 430 BOROLAN ISTVÁN: Római leletekről Livádián (Hunyad megye) 434 TÉGLÁS ISTVÁN: Római és más sírokról Alsó-Szent-Mihályfalván 435 CSALLÁNY GÁBOR: Avar sírleletekről Szentes határában Donáton 437 LEHÓCZKY TIVADAR: Honfoglaláskori sírról Beregszászon 442 PÓR ANTAL: Nagy Lajos király Madonna-képeiről 446 TAKÁCS SÁNDOR: Az aacheni magyar templom égéséről 1656-ban 448 DARNAY KÁLMÁN: Hadtörténelmi emlékekről Sümeghen 450 IRODALOM 454 FINÁLY GÁBOR: Nagy Géza, A magyar viseletek története. Budapest, 1900 454 MÚZEUMOK. TÁRSULATOK 477 SZENDREI JÁNOS: Az Országos Régészeti és Embertani Társulat 1900. szeptember 25-én tartott ülése 477 GAÁL ÖDÖN: A Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának 1899. évi gyarapodása 477

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 20. KÖTET (1900)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 07:51
Last Modified: 18 Jan 2017 07:49
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/308

Actions (login required)

Edit Item Edit Item