REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1875

Archaeologiai Értesítő, 9 - 1875.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1875_009.pdf

Download (252MB) | Preview

Abstract

1875 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 3 HENSZLMANN IMRE-ORTVAY TIVADAR: Tisztelt olvasóinkhoz 13 HENSZLMANN IMRE: Évi jelentés a magyarországi műemlékek ideigl. bizottságának 1874-ik évi működéséről 16 RÓMER FLÓRIS: Jelentés az északi tartományokba tett tudományos kirándulásról 21 HENSZLMANN IMRE: Kivonat a m. t. akadémia arch. bizottsága 1874. deczember 22-én tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből 29 LEHOCZKY TIVADAR: Archaeologiai levelek I. 30 IRODALOM 32 HAZAI LELETEK 41 HAZAI ÉS KÜLFÖLDI VEGYES HÍREK 42 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 44 1875 / 2. füzet 45 RÓMER FLÓRIS: Nemzeti műemlék-osztály 45 HENSZLMANN IMRE: Évi jelentés a magyarországi műemlékek ideigl. bizottságának 1874-dik évi működéséről 47 RÓMER FLÓRIS: Jelentés az éjszaki tartományokba tett tudományos kirándulásról 51 HAMPEL JÓZSEF: Archaeologiai levelek II. 60 IRODALOM 64 HAZAI LELETEK 70 HAZAI ÉS KÜLFÖLDI VEGYES HÍREK 72 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 75 1875 / 3. füzet 77 LIPP VILMOS: Hazai iparczikkek a vasmegyei régiségtárban 77 HENSZLMANN IMRE: Római gátak Fehérmegyében 84 RÓMER FLÓRIS: Jelentés az északi tartományokba tett tud. kirándulásról 90 HAMPEL JÓZSEF: Archaeologiai levelek III. 93 IRODALOM 98 HAZAI LELETEK 106 HAZAI ÉS KÜLFÖLDI VEGYES HÍREK 108 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 111 1875 / 4. füzet 113 PULSZKY FERENC: Smith György felfedezései a British-Muzeum assyr ékiratos agyagtéglái között 113 HOLLÄNDER LEO: Erdély érmészetéhez 114 LIPP: Hazai iparczikkek a vasmegyei régiségtárban 118 RÓMER FLÓRIS: Ó-budai ásatások 123 HAMPEL JÓZSEF: Archaeologiai levelek IV. 125 IRODALOM 127 HAZAI LELETEK 135 HAZAI ÉS KÜLFÖLDI VEGYES HÍREK 137 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 143 1875 / 5. füzet 145 RÓMER FLÓRIS: Sz.-Simeon sírládája Zárában 145 MYSKOVSZKY VIKTOR: Régészeti kirándulás Tornára és Krasznahorkára 153 HOLLÄNDER LEO: Erdély érmészetéhez 158 HAMPEL: Archaeologiai levelek V. 161 IRODALOM 164 HAZAI LELETEK 171 HAZAI ÉS KÜLFÖLDI VEGYES HÍREK 173 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 176 1875 / 6. füzet 177 LIPP VILMOS: Vasmegyei ujabb feliratos kövek 177 DOBÓCZKY: Erdélyi fémersiglák I., II. 180 MYSKOVSZKY VIKTOR: Régészeti kirándulás Tornára és Krasznahorkára 182 HAMPEL: Archaeologiai levelek V., VI. 189 IRODALOM 195 HAZAI LELETEK 197 HAZAI ÉS KÜLFÖLDI VEGYES HÍREK 200 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 203 1875 / 7. füzet 205 RÓMER FLÓRIS: Egy álnak tartott nevezetes római felirás igazolása 205 GOND IGNÁCZ: A nyitrai r. k. főgymnasium nyitramegyei régészeti gyűjteménye 213 HAMPEL: Archaeologiai levelek VII. 215 IRODALOM 218 HAZAI LELETEK 227 HAZAI ÉS KÜLFÖLDI VEGYES HÍREK 232 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 235 1875 / 8. füzet 237 ORTVAY TIVADAR: Dáczia és Moesia területén I., II. 237 VAJDOVSZKY JÁNOS: Egy újabban feltalált régi falfestmény a szepes-olaszi r. k. plébánia templomban 245 RÓMER FLÓRIS: Ujabb római feliratos kövek 247 HAMPEL JÓZSEF: Archaeologiai levelek VIII. 250 IRODALOM 253 HAZAI LELETEK 261 HAZAI ÉS KÜLFÖLDI VEGYES HÍREK 265 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 268 1875 / 9. füzet 269 ORTVAY TIVADAR: Dáczia és Moesia területén III. 269 RÓMER FLÓRIS: Újabb római feliratos kövek 283 HAMPEL JÓZSEF: Archaeologiai levelek IX. 285 IRODALOM 288 HAZAI LELETEK 294 HAZAI ÉS KÜLFÖLDI VEGYES HÍREK 296 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 300 1875 / 10. füzet 301 RÓMER FLÓRIS: Római sír Ó-Budán 301 ORTVAY TIVADAR: Dáczia és Moesia területén IV., V. 304 HAMPEL JÓZSEF: Archaeologiai levelek X. 318 HAZAI LELETEK 323 HAZAI ÉS KÜLFÖLDI VEGYES HÍREK 325 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 327

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 9. KÖTET (1875)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 01 May 2014 15:06
Last Modified: 13 Jan 2017 07:54
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/296

Actions (login required)

Edit Item Edit Item