REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1873

Archaeologiai Értesítő, 7 - 1873.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1873_007.pdf

Download (214MB) | Preview

Abstract

1873 / 1. füzet 1 HENSZLMANN IMRE: A magyarországi műemlékek ideiglenes bizottmánya 9 HAMPEL JÓZSEF: Honi érem- és régiséggyüjteményeink statistikája ügyében 10 ÉRMÉSZETI ADALÉKOK 18 LELETEK 19 MÚZEUMOK, RÉGÉSZETI EGYLETEK ÉS KIÁLLÍTÁSOK 21 IRODALOM 23 EGYVELEG 27 1873 / 2. füzet 29 HAMPEL JÓZSEF: Hazai műemlékek és régi épületmaradványok jegyzéke 29 A műemlékek bizottsága 32 Kivonat a magy. tudom. Akademia archaeologiai bizottsága 1872. okt. 8-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből 33 ÉRMÉSZETI ADALÉKOK 34 LELETEK 35 IRODALOM 37 EGYVELEG 42 1873 / 3. füzet 45 HENSZLMAN IMRE: Jelentés Az 1872. april 19-én megkezdett és május 7-én befejezett régészeti utazásomról és a Bács vidékén tett ásatások eredményéről 45 HAMPEL JÓZSEF: A mürégészeti szakoktatás Németországban a folyó (1872/3-iki) tanév téli felében 48 MÚZEUMOK, RÉGÉSZETI EGYLETEK ÉS KIÁLLÍTÁSOK 53 IRODALOM 56 EGYVELEG 57 1873 / 4. füzet 65 HENSZLMAN IMRE: Jelentés Az 1872. april 19-én megkezdett és május 7-én befejezett régészeti utazásomról és a Bács vidékén tett ásatások eredményéről 65 KRESKAY ANTAL: A győri egyházmegye mükincseiről 69 IRODALOM 73 MUZEUMOK, RÉGÉSZETI EGYLETEK ÉS KIÁLLÍTÁSOK 75 EGYVELEG 77 1873 / 5. füzet 81 HENSZLMAN IMRE: Jelentés Az 1872. april 19-én megkezdett és május 7-én befejezett régészeti utazásomról és a Bács vidékén tett ásatások eredményéről 81 IFJ. BÖLÖNI SÁNDOR: A szent-péterszegi bronzlelet 87 HATTYUFFY DEZSŐ: Tinódi lelet (Fejérmegyében) 89 IRODALOM 91 MUZEUMOK, RÉGÉSZETI EGYLETEK ÉS KIÁLLÍTÁSOK 94 EGYVELEG 95 1873 / 6. füzet 97 HENSZLMAN IMRE: Jelentés Az 1872. april 19-én megkezdett és május 7-én befejezett régészeti utazásomról és a Bács vidékén tett ásatások eredményéről 97 RÓMER FLÓRIS: Érdekes árpádkori éremlelet 102 LIPP VILMOS: Szombathelyi közlemények 104 EGYVELEG 110 1873 / 7. füzet 113 Kivonat a magyarországi műemlékek ideiglenes bizottságának 1872-ki munkálkodásáról szóló évi jelentésből 113 A világ legrégibb irott emléke 119 MUZEUMOK, RÉGÉSZETI EGYLETEK ÉS KIÁLLÍTÁSOK 126 BÉKÉSMEGYEI LELETEK 129 EGYVELEG 130 1873 / 8. füzet 133 Jelentés a magyar tudományos akadémia archaeologiai bizottságának 1872-ki pénztár állapotáról és az 1873-ki pénzbeli előirányzatról 133 Az ékirás 139 Borszéki leletek 142 EGYVELEG 148 1873 / 9. füzet 149 HENSZLMANN IMRE: Jelentés a Szepesség alsó részére tett kirándulásról 149 GEDULY FERENCZ: Az ékirás 151 PAUER IVÁN: Egy piperéző római nő sirja 157 IRODALOM 163 EGYVELEG 166 1873 / 10. füzet 169 HENSZLMANN IMRE: Második jelentés a visegrádi munkálkodásról az 1872-diki idényben 169 GEDULY FERENCZ: Nagy-sápi lelet 173 Felsőmagyarországi muzeum 178 ISMERTETÉS 181 EGYVELEG 183 1873 / 11. füzet 185 HENSZLMANN IMRE: Jelentés a régi söregi templomról 185 FINÁLY HENRIK: Az egyptomiak időszámítása 191 HATTYUFFY DEZSŐ: Az alakulandó fehérmegyei régiségtár tárgyainak ismertetése 200 FRIDRICH ISTVÁN: Különös archaeologiai felfedezés 204 EGYVELEG 205 1873 / 12. füzet 207 FRIDRICH ISTVÁN: Régi indítvány archaeologiánk ügyében 207 FINÁLY HENRIK: Az egyptomiak időszámítása 216 LIPP VILMOS: Régészet. A tapolczafői ossarium 226 MUZEUMOK, RÉGÉSZETI EGYLETEK ÉS KIÁLLITÁSOK 228 EGYVELEG 231 1873 / 13. füzet 233 HENSZLMANN IMRE: Ministeri rendelet tudományos és művészeti czélu egyletek és muzeumok alakítása tárgyában 233 FINÁLY HENRIK: Az egyptomiak időszámítása 235 Priamos kincse 243 HENSZLMANN IMRE: Egy középkori köpeny a zágrábi székesegyház kincstárában 249 HATTYUFY DEZSŐ: Bobai római lelet 250 EGYVELEG 253 1873 / 14. füzet 255 LEHOCZKY TIVADAR: Ókori régiségek Naszvadon 255 FINÁLY HENRIK: Az egyptomiak időszámítása 258 LEHOCZKY TIVADAR: Karikával ellátott bronz-szekercze 265 PAUER IVÁN: Jelentés a győr-ebenfurti vaspályai épitkezési munkálatoknál felfedezett római kőkoporsókról 266 FLACH GYULA: Tultschai lelet 269 EGYVELEG 271 1873 / 15. füzet 273 MYSKOVSZKY VIKTOR: A bártfai középkori műemlékek rövid ösmertetése 273 MOLNÁR PÁL: Az orodi káptalani templom romja Glogováczon Aradmegyében 281 FRIDRICH ISTVÁN: A vasmegyei régészeti egylet évi jelentése 282 ID. MOGYORÓSSY JÁNOS: Békés- és biharmegyei leletek 285 EGYVELEG 288 1873 / 16. füzet 291 MYSKOVSZKY VIKTOR: A bártfai középkori műemlékek rövid ösmertetése 291 LIPP VILMOS: Szombathelyi közlemények 295 DR. J. WOLDRICH: Jelentés az »őskori tárgyak gyűjteményéről« a bécsi világkiállitásban 302 EGYVELEG 303 1873 / 17. füzet 307 GÓZON IMRE: Vasmegye határszélén tett régészeti kirándulás 307 KÖNYVISMERTETÉS 313 FRIDRICH ISTVÁN: A pénzügyi m. kir. miniszternek az érem- és kincsleletek ügyében kibocsátott legujabb rendelete 316 Felső-fehérmegyei muzeum-egylet 319 EGYVELEG 322

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 7. KÖTET (1873)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 01 May 2014 15:04
Last Modified: 12 Jan 2017 14:21
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/294

Actions (login required)

Edit Item Edit Item