REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1871

Archaeologiai Értesítő, 5 - 1871.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1871_005.pdf

Download (248MB) | Preview

Abstract

1871 / 1. füzet 7 R. Fl.: Még egypár szó honi fatemplomainkról 7 Myskovszky Viktor: A régi papirosban található vízjegyekről 14 Id. Mogyoróssy János: Gyulai lelet 17 Rómer Flóris: Kivonat 20 Archaeologiai levelek 21 Feliratos házi edények 25 Vajda-hunyadi falfestmények 27 Egyveleg 28 1871 / 2. füzet 31 R. Fl.: ÉRDY JÁNOS 31 R. Fl.: Jalóczi bronzlelet 32 R. Fl.: A népnevelés befolyása az őstörténelemre 41 R. Fl.: Varsányi János galga-völgyi ős- és középkori régiségeinek táblázata 44 R. Fl.: Érdekes római mértföldmutatók Komárom megyében 46 Arcliaeologiai levelek 49 Érmészeti adalékok 51 Egyveleg 53 1871 / 3. füzet 59 Hampel József: A szabolcsmegyei muzeum 59 Rómer Flóris: Új falfestmények 65 Archaeologiai levelek 67 Varsányi János galga-völgyi ős- és középkori régiségeinek táblázata 69 R. Fl.: Igen érdekes éremlelet 69 R. Fl.: Két különös régi agyagmű 73 Irodalom 75 R. Fl.: Egyveleg 80 Szerkesztői mondanivaló 82 1871 / 4. füzet 83 Hampel József: A szabolcsmegyei muzeum 83 Rómer Fl.: A m. tud. Akadémia archaeologiai bizottságának munkálkodása 1871-dik évben 92 Toldy Ferencz: Felterjesztés a m. tud. Akadémia archaeologiai bizottsága költségvetésének biztosítása iránt 93 Rómer Flóris: Kivonat 96 Rómer Flóris: Kivonat 97 Gruics J. Z.: Ismét egy érdekes római mértföldmutató 100 Érmészeti adalék 102 Archaeologiai levelek 106 Régészeti mozgalmak 108 Egyveleg 110 1871 / 5. füzet 115 A szabolcsmegyei muzeum 115 Lipp Vilmos: Szombathelyi közlemények 120 Hivatalos fölterjesztés 126 Rómer Flóris: A magyar "Képes Krónika" ügyében 130 Régészeti mozgalmak 131 Hõke Lajos: Archaeologiai levelek 135 Érmészeti adalék 138 Irodalom 141 Egyveleg 143 1871 / 6. füzet 151 R. Fl.: Régi harangjaink és keresztelő-kútjaink ismertetéséhez 179 R. Fl.: Útmutatás azok számára, kik régi metszett köveket gyűjtenek 184 Rómer Flóris: Kivonat 186 R. Fl: Régészeti mozgalom hazánkban 188 Archaeologiai levelek 191 Érmészeti adalék 194 Egyveleg 197 BITNICZ LAJOS 151 Hampel József: A szabolcsmegyei muzeum 153 R. Fl.: II. Ulászló király képmása 156 A bronz korszak 159 Rómer Flóris: Kivonat 163 R. Fl.: Mozgalom az egyházi művészet terén 164 Archaeologiai levelek 168 Érmészeti adalék 170 Irodalom 173 Egyveleg 175 1871 / 7. füzet 179 Régi harangjaink és keresztelő-kútjaink ismertetéséhez 179 R. Fl.: Útmutatás azok számára, kik régi metszett köveket gyűjtenek 184 Rómer Flóris: Kivonat 186 R. Fl: Régészeti mozgalom hazánkban 188 Archaeologiai levelek 191 Érmészeti adalék 194 Egyveleg 197 1871 / 8. füzet 203 A m. n. muzeum kőemlékei 203 Rómer Fl.: Csömöri lelet 207 Kivonat 209 Régi irások olvasása 211 Archaeologiai levelek 215 Hattyúffy Dezsõ: A szent-iványi földüregek 219 Egyveleg 223 1871 / 9. füzet 227 Rómer Fl.: Desjardins Ernő tanár és a nemzeti muzeum kőemlékei 227 R. Fl.: A m. n. muzeum kőemlékei 235 Archaeologiai levelek 242 II. Ulászló és gyermekeinek arczképei 244 Jedlieska Pál: Indítvány régiségink s műkincseink érdekében 247 Irodalom 254 Egyveleg 256 1871 / 10. füzet 259 Rómer Fl.: Desjardins Ernő tanár és a nemzeti muzeum kőemlékei 259 Lipp Vilmos: Szombathelyi közlemények 269 Horváth Mihály és Henszlmann Imre: Az ország czímere 273 A bécsi képes krónika 278 Rómer Fl.: Kivonat 279 Lehoczky Tivadar: A leleszi levéltár és egy régi vasajtó 281 Archaeologiai levelek 286 Érmészeti adalék 289 Muzeumok, régészeti egyletek és kiállítások 291 Irodalom 294 Egyveleg 298 1871 / 11. füzet 303 Frank Vilmos: A budai Corvin-könyvtár történetéhez 303 R. Fl.: Ismét Magyarország czímere 305 Rómer Fl: A sz.-andrási őskori lelet 309 A német anthropologiai társulat congressusa 312 Archaeologiai levelek 316 Muzeumok, régészeti egyletek és kiállítások 319 Irodalom 328 Érmészeti adalék 334 Egyveleg 338

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 5. KÖTET (1871)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 01 May 2014 15:02
Last Modified: 12 Jan 2017 08:01
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/292

Actions (login required)

Edit Item Edit Item