REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1870

Archaeologiai Értesítő, 3 - 1870.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1870_003.pdf

Download (239MB) | Preview

Abstract

1870 / 1. füzet 7 Hogyan lehetne régészetünkön segíteni? 7 A lapujtõi pogány-temetõrõl 11 Két elítélt hazai emlék 14 Henszlmann jan. 31-iki interpellátiója 17 Indokolás 18 Archaeologiai Bizottsága 20 B. Nyáry Jenő honti kõeszközeinek táblázata 21 Czifra barbarkori edény 24 Kivonat 25 Archaeologiai levelek 27 Egyveleg 32 1870 / 2. füzet 39 Valami a Kunhalmokról 39 Szombathelyi közlemények 49 A pestvárosi régi fal utolsó maradványai 52 Archaeologiánk ügye az országgyûlésen 55 B. Nyáry Jenő honti kõeszközeinek táblázata 57 Jelentés a m. n. múzeumnak az 1869-iki év utolsó negyedében történt szaporodásáról, tárgyainak használatáról és mozgalmairól 60 Archaeologiai levelek 61 Irodalom 68 Régészeti forgácsok 72 Egyveleg 73 Könyvészet 78 1870 / 3. füzet 79 A windischgarsteni római ásatások Pecséttani rejtély! 83 Semringen Mátyás szász gróf zászlóhegye 86 Honnan ismerem Corvin-Mátyást? 88 B. Nyáry Jenő honti kõeszközeinek táblázata 90 Archaeologiai levelek 93 Adalék érmészetünkhez 94 Egyveleg 96 1870 / 4. füzet 99 A tövisi templomok 99 Jelentés 102 Kivonat 105 Adalékok érmészetünkhöz 106 Archaeologiai levelek 108 Egyveleg 112 1870 / 5. füzet 115 Jelentés a legujabban talált kassai régiségekről 115 A m. tud. Akadémia Archaeologiai Bizottságának működése 118 A czakói bronzedény ügyéhez 120 Egy római korsó 121 Archaeologiai levelek 123 Egyveleg 127 1870 / 6. füzet 131 A pilini régiségekrõl Adalék a magyar érmészethez 136 Kivonat 139 A Corvin-codexek ügye a m. tud. akadémia elõtt 141 Archaeologiai levelek 142 Egyveleg 144 1870 / 7. füzet 147 Horvátországi Uti- Naplómból 147 A még 1866-dik évi május hó 7-ki kunhalmi ásatás eredménye 151 Archaeologiai levelek 153 Archaeologiai mozgalom 155 Irodalom 160 Egyveleg 161 1870 / 8. füzet 163 Horvátországi Uti-Naplómból 163 Hunyadi Jánosnak egy leiratlan ezüst pénze 168 Egy könyvtár a reformatió idejébõl 169 Archaeologiai levelek 170 Egyveleg 173 Könyvészet 177 1870 / 9. füzet 179 Két szabolcsmegyei őstemető, és egyéb régészeti leletek 179 Horvátországi Uti-Naplómból 186 Archaeologiai levelek 190 Érmészeti adalékok 196 Egyveleg 200 Szerkesztői mondani valók 202 1870 / 10. füzet 203 Horvátországi uti naplómból 203 A szolyyai hun-sír 207 Érmészeti adalékok 212 Kivonat 215 Felszólítás az aradi gyűlésben részt veendő régészekhez 216 Archaeologiai levelek 218 Egyveleg 220 Szerkesztõi mondani valók 222 1870 / 11. füzet 223 Két szabolcsmegyei ős-temető és egyéb régészeti leletek 223 Horvátországi uti naplómból 232 Fa-házak 235 Felszólítás ügyfeleinkhez 236 Kivonat 237 A lőcsei templom restaurátiója ügyében 240 Archaeologiai levelek 242 Irodalom 244 Egyveleg 246 Könyvészet 250 1870 / 12. füzet 251 A görög-keletiek temploma Ráczkevén 251 Horvátországi uti naplómból 256 Érmészeti adalékok 262 Archaeologiai levelek 265 Archaeologlai mozgalmak 269 Egyveleg 271 1870 / 13. füzet 275 A sz.-erzsébetfalvi lelet 275 Horvátországi uti naplómból 281 1859-dik évi békésmegyei puszta szent-benedeki lelet 286 Archaeologiai levelek 288 Irodalom 291 Egyveleg 293 1870 / 14. füzet 295 Régészeti uti jegyzetek 295 Horvátországi úti naplómból 300 Érmészeti adalékok 303 Archaeologiai levelek 307 Archaeologiai mozgalmak 308 Irodalom 310 Egyveleg 311 1870 / 15. füzet 315 Bács 315 Horvátországi uti naplómból 320 Kivonat 324 Érmészeti adalékok 328 Archaeologiai levelek 331 Egyveleg 332

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 3. KÖTET (1870)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 01 May 2014 15:00
Last Modified: 12 Jan 2017 07:41
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/290

Actions (login required)

Edit Item Edit Item