REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1869

Archaeologiai Értesítő, 1 - 1869.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1868-1869_001.pdf

Download (165MB) | Preview

Abstract

1868-69 / 1. füzet 11 Tudni való 11 Ó rokon eszközök Magyarországon 13 Rövid jelentés az arch. osztálynak Egerben tartott üléseinek eredményérõl 18 Kivonat az Arch. Bizottság 1868-ki juniusi, juliusi és octoberi jegyzõkönyveibõl 21 Széttekintés az arch. irodalomban 24 Ujabb régészeti leletek 29 1868-69 / 2. füzet 31 Egy középkori réztál, ábrával 31 Egy-két szó műiparunk izlési irányáról 37 Visszapillantás a m. tört. társulatnak Kolozsvárott tartott I. vidéki nagygyülésére 39 Kivonat az archaeol. bizottság 1868. IX. jegyzõkönyvébõl 44 Vegyesek 47 Uj lelhelyek 48 Jegyzéke a m. n. muzeumnak ajándékozott tárgyaknak 50 1868-69 / 3. füzet 51 A legujabb ó-budai ásatások 51 Kivonat az 1868-dik X. jegyzõkönyvbõl 55 Archaeologiai levelek I. II. 57 Széttekintés az arch. irodalomban 62 Ismét néhány szó az obsidian-eszközökrõl 66 Újabb leletek 69 Egyveleg 71 Könyvészet 74 1868-69 / 4. füzet 75 A legujabb ó-budai ásatások 75 Kivonat az arch. bizottság 1869. I. jegyzõkönyvébõl 78 Kisebb közlemények 82 Arch. levelek III. IV. Az arch. bizottság átirata a kolozsvári tanácshoz 84 Széttekintés az arch. irodalomban 93 Egyveleg 95 1868-69 / 5. füzet 99 Hazai mûiparunk érdekében 99 A legújabb ó-budai ásatások. 101 Az arch. bizottság utasitása a keleti mûemlékekre és régiségekre nézve 105 Arch. levelek V., VI. 107 Széttekintés az arch. irodalomban 109 Egyveleg. 113 Czimertani kérdés 115 Könyvészet 117 Szerkesztõi mondani valók 118 1868-69 / 6. füzet 119 Ismeretlen Corvin-Codex 119 Arch. levelek VII. IX. 124 Kivonat az arch. bizottság 1869-diki II. jegyzõkönyvébõl 128 A m. n. muzeum gyarapodása 130 Mozgalom a régészet terén 132 Újabb leletek 134 Egyveleg 136 1868-69 / 7. füzet 139 Pannonia és Dacia régészeti érdekei 139 Kivonat az Arch. Bizottság III-dik jegyzõkönyvébõl 145 Arch. levelek XII-XVII. 147 Mozgalom a régészet terén. 152 Újabb leletek. 157 Széttekintés az arch. irodalomban 161 Egyveleg 163 Könyvészet 165 1868-69 / 8. füzet 167 A tatárfalvi református templom 167 Archaeologiai és rokon egyletek 172 Archaeologiai irodalom. 177 Egyveleg 180 Emlék-táblák Budán 183 1868-69 / 9. füzet 191 A geszterédi ásatások és szabolcsmegyei muzeum 191 Kivonat az arch. bizotts. Ápril 6-án tartott IV-dik ülésének jegyzõkönyvébõl 196 Régészeti mozgalmak 198 Utmutatás a régi kéziratok lemásolására 203 Újabb leletek 205 Egyveleg 209 Szerkesztõi mondani valók 210 1868-69 / 10. füzet 211 Uj római sacrophag 211 Régiségeink ismertetése és megovása érdekében. 217 Archaeologiai levelek XVIII-XX. 219 A m. n. muzeum gyarapodása 224 Egyveleg 225 Könyvészet 225 1868-69 / 11. füzet 227 Három nap hazánk északnyugoti határán 227 Kivonat az Arch. Bizotts. V-dik jegyzõkönyvébõl 234 Vidéki muzeumok elrendezésérõl 237 Felhivás régészeti szaktársaimhoz 241 Archaeologiai levelek XXI-XXII. 241 Egyveleg 243 1868-69 / 12. füzet 247 Rudolf korona-herczeg Ó-Budán 247 Három nap hazánk északnyugoti határán 250 Az Archaeologiai bizottság évi jelentése 256 Mûiparunk és rajztanodánk érdekében 258 Archaeologiai irodalom 259 Egyveleg 263 1868-69 / 13. füzet 267 Három nap hazánk északnyugoti határán 267 Kivonat az Archaeol. bizottság VI. jegyzõkönyvébõl 272 Archaeol. levelek XXIII-XXV. 274 Újabb leletek 278 Archaeologiai irodalom 281 Egyveleg 285 1868-69 / 14. füzet 287 Három nap hazánk északnyugoti határán 287 Archaeol. levelek XXVI-XXXI. 293 Archaeologiai irodalom 299 Egyveleg 304 Szerkesztõi mondani valók 309 1868-69 / 15. füzet 311 Három nap hazánk észak-nyugoti határán 311 Kivonat az arch. bizotts. VII-dik jegyzõkönyvébõl 317 Arch. levelek XXXII-XXXVI. 319 Újabb leletek 324 Egyveleg 328 Könyvészet 330

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 1. KÖTET (1868-1869)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 01 May 2014 14:55
Last Modified: 12 Jan 2017 07:20
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/288

Actions (login required)

Edit Item Edit Item