REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1879

Archaeologiai Értesítő, 13 - 1879.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1879_013.pdf

Download (317MB) | Preview

Abstract

1879 / 1. füzet 1 DR. HENSZLMANN IMRE: Évi jelentés a magyarországi műemlékek id. bizottságának működéséről 1878-ban 9 SCHULEK FRIGYES: Jelentés a budavári főegyháznál az 1878-ik évben teljesített helyreállítási munkákról 15 HAMPEL JÓZSEF: Alsó-Pannoniában lelt római katonai okmány 17 LUKÁCS BÉLA: A botesi pogány temetkező 22 NAGY IMRE: Egyház- és országnagyaink pecsétei 1304-ből 27 RÉGÉSZETI IRODALOM 32 TÁRCZA 36 Érmészeti adalékok. THALY KÁLMÁN: A kassai és kolozsvári pénzverdék történetéhez 36 A váradi Sz. László-templom restauratiója 1699. 37 HAZAI TUDOMÁNYOS INTÉZETEK ÉS LELETEK 38 KÜLFÖLD 44 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 47 1879 / 2. füzet 49 STEINDL: Jelentés a Sz.-Erzsébet kassai templomában 1878-ban történt restaurationalis munkáról 49 SCHULECK FRIGYES: Jelentés azon munkálatokról, melyek az 1878-ik évben Visegrádon a hibásan u. n. Salamon-torony helyreállításánál és a felső várromokhoz vezető utakon végeztettek 53 CSETNEKI JELENIK ELEK: A csepelszigeti őskori temetők 55 FABRICIUS KÁROLY: Vázlatok az erdélyi szászok ipari tevékenységéről az 1595-1605-iki hadi években, főtekintettel a nagy-szebeni műötvösségre 68 DEÁK FARKAS: Két czímeres pecsét 1412-ből 77 RÉGÉSZETI IRODALOM 78 TÁRCZA 82 Érmészeti adalék. BOYNYCHICH I.: Bocskay-aranyok 82 DR. THALLÓCZY LAJOS: Az erdélyi posztófestés és posztógyártás történetéhez a XVII-dik században 82 DR. VINCZE GÁBOR: A Dobó-család kincsei 82 HAZAI TUDOMÁNYOS INTÉZETEK ÉS LELETEK 86 KÜLFÖLD 93 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 94 1879 / 3. füzet 97 STEINDL: Jelentés a bártfai templom állapotáról 97 THALY KÁLMÁN: Érmészet, ötvösség és pecsétmetszés a Rákóczi-korban 1707. 101 HAMPEL JÓZSEF: Pilini lelet (Kőnyomatú rajztáblával) 113 B. RADVÁNSZKY BÉLA: Martell Károly, magyar királyi czímmel ellátott kettős pecsétje 1295. évből 118 RÉGÉSZETI IRODALOM 121 TÁRCZA 124 Érmészeti adalék. DR. THALLÓCZY LAJOS: A zágrábi pénzverde forgalma 1525-ben 124 N. GY.: Egy lelet története a negyvenes évekből 125 Adalékok a magyar ipar történetéhez 126 SZERÉMI: Ráttkay Gáspár ingóságai. 1626 127 HAZAI TUDOMÁNYOS INTÉZETEK ÉS LELETEK 128 KÜLFÖLD 133 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 136 1879 / 4. füzet 139 HAMPEL JÓZSEF: Magyarhoni őskori leletek a bécsi csász. kir. régiséggyűjteményben 139 THALY KÁLMÁN: Érmészet, ötvösség és pecsétmetszés a Rákóczy-korban 1707 147 B. MEDNYÁNSZKY DÉNES: Néhány árpádkori műemlék 151 THALLÓCZY LAJOS: Két szepsi-i czéhpecsét 155 RÉGÉSZETI IRODALOM 156 TÁRCZA 161 DR. SZALAY JÓZSEF: Keveháza 161 Rozsnyó város számadási könyvei a XVI. századból 164 HAZAI TUDOMÁNYOS INTÉZETEK ÉS LELETEK 165 KÜLFÖLD 174 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 176 1879 / 5. füzet 179 DR. CZOBOR BÉLA: Kiadatlan őskeresztyén műemlékek a magyar nemzeti muzeumban 179 PULSZKY FERENCZ: A fokorúi aranylelet 190 THALLÓCZY LAJOS: Adalék a Drugeth-család czimeréhez 194 RÉGÉSZETI IRODALOM 197 TÁRCZA 201 SZILÁGYI SÁNDOR: Egy régi ékszer történetéhez 201 DR. VINCZE GÁBOR: Egy czímeres levél 1364. junius 17-ről 203 HAZAI TUDOMÁNYOS INTÉZETEK ÉS LELETEK 205 KÜLFÖLD 215 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 217 1879 / 6. füzet 219 PULSZKY FERENCZ: Az olympiai ásatások 219 SZERÉMI: Szent-György vára. 1538 228 DR. VINCZE GÁBOR: Három pecsét a középkorból 239 RÉGÉSZETI IRODALOM 244 TÁRCZA 250 RÓMER F. F.: Vándorlevelek 250 THALLÓCZY LAJOS: Nicolaus lapicida 252 SZIKINCZEY: A nagy enyedi református collegium gyüjteményéből 252 HAZAI TUDOMÁNYOS INTÉZETEK ÉS LELETEK 253 KÜLFÖLD 259 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 261 1879 / 7. füzet 263 HENSZLMANN IMRE: Úti jegyzetek a királyföldről 263 PULSZKY KÁROLY: Iparművészeti jegyzetek 269 THALLÓCZY LAJOS: Két pecsét a XIV. századból 284 RÉGÉSZETI IRODALOM 286 TÁRCZA 291 WAGNER JÁNOS: Őskori érczbányászat nyomai Borsod-megyében 291 R. F. F.: Római feliratos oltárka 293 HAZAI TUDOMÁNYOS INTÉZETEK ÉS LELETEK 293 KÜLFÖLD 298 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 301 1879 / 8. füzet 303 HENSZLMANN IMRE: Úti jegyzetek a királyföldről. Brassó 303 PULSZKY FERENCZ: A magyar nemzeti muzeum régiségtárának legújabb gyarapodása 313 THALLÓCZY LAJOS: Bukuresti régiséggyűjteményekről 317 RÓMER F. F.: Cudar László czímere 1372-ből 321 RÉGÉSZETI IRODALOM 324 TÁRCZA 327 WAGNER JÁNOS: Miskolcz város évkönyveiből 327 THALY KÁLMÁN: Berthóty Ferencz ezüstművei, 1687 328 DR. KÁROLYI ÁRPÁD: Dudith András és a pécsi régi székesegyház ékszerei 329 HAZAI TUDOMÁNYOS INTÉZETEK ÉS LELETEK 333 KÜLFÖLD 339 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 341 1879 / 9. füzet 343 HENSZLMANN IMRE: Úti jegyzetek a királyföldről. Segesvár. Vízakna. Nagy-Disznód 343 THALY KÁLMÁN: A régi magyar hímző-művészetről. 1707-1708 354 LUKÁCS BÉLA: A botesi és korabiai római bányagyarmat 360 RÉGÉSZETI IRODALOM 366 TÁRCZA 368 DEÁK FARKAS: Magyar feliratu sírkövek a XVI. századból 368 SZIKINCZEY: Műtörténelmi adalékok a selmeczbányai levéltárból 370 A művészek czímere 370 HAZAI TUDOMÁNYOS INTÉZETEK ÉS LELETEK 372 KÜLFÖLD 378 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 381 1879 / 10. füzet 383 HENSZLMANN IMRE: Úti jegyzetek a Királyföldről. Kis-Disznód, Nagy-Szeben 383 SZILÁGYI SÁNDOR: János Zsigmond aranykeresztje 395 ÉRDY KÁLMÁN: Kiadatlan magyar érmek az Anjou királyok korából 402 MAJLÁTH BÉLA: Egy lovaspecsét a XIII. századból 406 RÉGÉSZETI IRODALOM 407 TÁRCZA 415 DOBÓCZKY IGNÁCZ: Érmészeti adalék. Mai tizkrajczárosaink próbaverete 415 THALLÓCZY LAJOS: A Rajcsányi-féle pecsét- és czimer-gyüjteményről 416 SZIKINCZEY: Adalékok a czéhek történetéhez 416 HAZAI TUDOMÁNYOS INTÉZETEK ÉS LELETEK 417 KÜLFÖLD 421

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 13. KÖTET (1879)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 01 May 2014 14:54
Last Modified: 13 Jan 2017 08:57
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/286

Actions (login required)

Edit Item Edit Item