REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1878

Archaeologiai Értesítő, 12 - 1878.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1878_012.pdf

Download (329MB) | Preview

Abstract

1878 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 5 HENSZLMANN IMRE: Évi jelentés a magyarországi műemlékek ideiglenes bizottságának működéséről 1877-ben 15 FRAKNÓI VILMOS: A legrégibb magyarországi lovaspecsét 20 HENSZLMANN IMRE: Uti jegyzetek 24 TÁRCZA 45 Érmészeti adalékok. Csetneki Jelenik Elek: Egy magyar emlékérem története 45 PAUR IVÁN: Nevezetes levélnyomó 47 HAZAI TUDOMÁNYOS INTÉZETEK ÉS LELETEK 47 KÜLFÖLD 51 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 54 1878 / 2. füzet 55 GEDULY FERENCZ: A budavári főegyház épitési bizottságának 1877-iki munkálkodásáról szóló jelentés 57 HENSZLMANN IMRE: Uti jegyzetek 63 DEÁK FARKAS: Néhány hazai pecsét 84 DR. CZOBOR BÉLA: Régészeti irodalom. Emlékkönyv a székesfehérvári püspöki megye százados ünnepére 86 TÁRCZA 90 THALLÓCZY LAJOS: Érmészeti adalékok. A ducatról 90 RAKOVSZKY ISTVÁN: Pozsony városa s az Academia Istropolitana 92 HAZAI TUDOMÁNYOS INTÉZETEK ÉS LELETEK 93 KÜLFÖLD 98 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 100 1878 / 3. füzet 103 NAGY GYULA: Szénhalom, hamuhajlok, pogánysír 105 HENSZLMANN IMRE: Uti jegyzetek 109 NAGY IMRE: Dózsa nádor és Lampert országbíró pecsétjei 134 RÉGÉSZETI IRODALOM 137 TÁRCZA 139 Érmészeti adalékok. A magyar pénzérték történetéhez 139 THALLÓCZY LAJOS: Adalék a magyar pecséttanhoz 140 HAZAI TUDOMÁNYOS INTÉZETEK ÉS LELETEK 141 KÜLFÖLD 146 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 148 1878 / 4. füzet 151 ÓVÁRY LIPÓT: A pompeji viasztáblák 153 THALLÓCZY LAJOS: Apafi Mihály fogarasi kincstára 161 NAGY IMRE: Három régi egyházi pecsét 165 RÉGÉSZETI IRODALOM 169 TÁRCZA 180 Hazai tudományos intézetek és leletek 180 KÜLFÖLD 183 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 184 1878 / 5. füzet 187 THALY KÁLMÁN: Ötvösművészeti és skofium-himzési adatok 1709- és 1710-ben 189 DR. CZOBOR BÉLA: A nagy-váradi régészeti és müipartörténeti kiállitásról 197 NAGY IVÁN: Liptói Bogomér fiainak pecséte a XIII. századból 201 RÉGÉSZETI IRODALOM 208 TÁRCZA 209 Érmészeti adalékok 209 THALLÓCZY LAJOS: Adalék a magyar fegyvergyártás történetéhez 210 Még egy szénhalom 211 HAZAI TUDOMÁNYOS INTÉZETEK ÉS LELETEK 212 KÜLFÖLD 219 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 220 1878 / 6. füzet 229 HAMPEL JÓZSEF: Magyarhoni őskori leletek külföldi gyűjteményekben 231 WOLFF KÁROLY: Az alberti-irsai római feliratok 237 DR. THALLÓCZY LAJOS: Buda város pecsétje 1402-ből 240 RÉGÉSZETI IRODALOM 242 TÁRCZA 249 BARADLAY: A budavári főtemplom kincseinek történetéhez 249 A koloni hamuhalom 252 Budaváros pecsétjeihez 253 HAZAI TUDOMÁNYOS INTÉZETEK ÉS LELETEK 253 KÜLFÖLD 258 PULSZKY KÁROLY: A párisi világtárlat 258 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 262 1878 / 7. füzet 273 THALY KÁLMÁN: Müvészeti és pénzverési adatok a Rákóczy-korból 275 HENSZLMANN: Uti jegyzetek 281 NAGY IMRE: Tamás erdélyi vajda és Szentgyörgyi Ábrahám pecsétei 285 RÉGÉSZETI IRODALOM 288 TÁRCZA 291 Kivonat a történelmi társulat régészeti bizottságának Kassán aug. 26-31. tartott üléseinek jegyzőkönyvéből 291 Érmészeti adalék. dr. Thallóczy Lajos: Bethlen Gábor pénzverési rendelete 294 Szabó Károly: Nagyváradi káptalan XVI. század egyházi kincsei 295 HAZAI TUDOMÁNYOS INTÉZETEK ÉS LELETEK 296 KÜLFÖLD 303 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 306 1878 / 8. füzet 317 DR. HAMPEL JÓZSEF: Magyarhoni őskori leletek külföldi gyüjteményekben 319 HENSZLMANN: Uti jegyzetek 331 DEÁK FARKAS: A samarjai gombkötő czéh pecsétje 342 RÉGÉSZETI IRODALOM 343 BOYNYCHICH IVÁN: A miveltség fejlődése Magyarországban 889-1849. X-től. A délszláv akadémia évkönyveiben megjelent régészeti értekezések 343 TÁRCZA 346 Érmészeti adalék. Dr. Thallóczy Lajos: Bécs városa s a magyar pénzverés 346 Két régi magyar festész 346 ADORJÁN: Révai Miklós és a heraldika 347 HAZAI TUDOMÁNYOS INTÉZETEK ÉS LELETEK 348 KÜLFÖLD 353 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 355 1878 / 9. füzet 361 DR. HAMPEL JÓZSEF: Magyarhoni őskori leletek külföldi gyüjteményekben 363 HENSZLMANN: Uti jegyzetek 373 MYSKOVSZKY VIKTOR: A szalánczi vár donjonában lévő czímerekről 381 RÉGÉSZETI IRODALOM 384 TÁRCZA 387 Érmészeti adalék. dr. Thallóczy Lajos: A magyar érmelési viszonyok történetéhez 387 BOYNYCHICH IVÁN: Régészeti érdekű kéziratok a muzeumi könyvtárban 388 ADORJÁN: A kassai dominikánus templom történetéhez 389 THALY KÁLMÁN: Egy czímerész nő a XVI. század elején 390 HAZAI TUDOMÁNYOS INTÉZETEK ÉS LELETEK 391 KÜLFÖLD 399 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 402 1878 / 10. füzet 405 DR. PULSZKY KÁROLY: Régiséggyüjtemények a párisi világkiállitáson 407 DR. HAMPEL JÓZSEF: Magyarhoni őskori leletek külföldi gyüjteményekben 421 BOYNYCHICH IVÁN: II. Tvarko bán pecsétje 428 RÉGÉSZETI IRODALOM 430 TÁRCZA 432 Érmészeti adalék. Boynychich I.: Okirat Horvátországban a Varasd városi levéltárban 432 THALÓCZY LAJOS: Érdekes a pénzverésre nézve 432 A viaszöntés történetéhez 432 BUBICH ZSIGMOND: Forgácskák a magyar rézmetszet történetéhez 433 Művelődéstörténeti adatok 434 SZERÉMI: Istvánffy Theodora ingóságai 435 HAZAI TUDOMÁNYOS INTÉZETEK ÉS LELETEK 436 KÜLFÖLD 442 RÉGÉSZETI KÖNYVTÁR 446

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 12. KÖTET (1878)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 01 May 2014 14:53
Last Modified: 13 Jan 2017 08:23
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/285

Actions (login required)

Edit Item Edit Item