REAL-J

Társadalomtudományi Közlemények, 1973

Társadalomtudományi Közlemények, 3 - 1973.

[img]
Preview
Text
TARSTUDKOZL_1973.pdf

Download (38MB) | Preview
[img] Text (Tartalomjegyzék)
TARSTUDKOZL_1973.txt

Download (2kB)

Abstract

Tanácskozás a burzsoá ideológia elleni harc időszerű kérdéseiről | Köpeczi Béla: Az "újbaloldal" ideológiája | Schmidt Péter: Szocialista és polgári képviselet | Kulcsár Kálmán: A demokrácia valósága és a társadalmi részvétel | Kiss Arthur: Adalékok a "politikai pluralizmus" bírálatához | G. Márkus György: Szocializmuskoncepciók a burzsoá ideológiában | Bayer Zoltán: A szociálpolitikai koncepciók és a társadalmi valóság viszonyának néhány vonatkozása | Barna József: A kultúra, a kulturális tevékenységek rendszere | Még egyszer agrártársadalmunk néhány alapvonásáról | A munkásosztály és pártja a mai szocialista társadalomban (Nemzetközi elméleti konferencia Varsóban) | Jakab Sándor: A munkásosztály vezető szerepének néhány kérdéséről | G. F.: Az ifjúsági kérdések kutatásának országos középtávú (1973-1975) programja | Csákó Mihály: Nézetek az egyetem funkcióiról (Válogatás a kapitalista társadalmi formációban működő felsőoktatás irodalmából) | Tudomány, technika, ember (Információs Bulletin 1973/1. számának ismertetése) | Sz. I.: A leninizmus és az ideológiai harc néhány aktuális problémája (Ismertetés az NDK-ban tartott eszmecseréről) | H. T.: Nemzetközi tudományos együttműködés a munkásosztály kérdéseinek kutatásában | L. E.: Kollokvium Berlinben az ifjúságra vonatkozó kutatásokról | Gál Róbert: A szakmunkásképzést befolyásoló tényezőkről (A szakmunkástanulók között végzett vizsgálat eredményeiből) | Turgonyi Júlia: Főhivatású anyaság, vagy teljes emberi élet? (A nők társadalmi helyzetéről és hivatásáról) | Balogh István: Tanulmány a társadalmi információelmélet filozófiai alapjairól | Kwasniewicz Wladyslaw: A társadalom makro-struktúrájával foglalkozó kutatások a Lengyel Népköztársaságban | Marxista társadalomelemzés - politikai gyakorlat (Interjú Dr. Heinz Junggal) | Sz. I.: Munkásszemmel kutatásainkról | B. J.: Szeminárium Salzburgban | Denke Géza: A tudományos-technikai forradalom és az ember | Módra László: A vidéki értelmiség politikai aktivitása | Bayer Zoltán: Szociálpolitikánk 1945 utáni alakulásának néhány kérdéséről | Kolosi Tamás-Papp Zsolt: A társadalmi struktúra történeti alakváltozásai | I. Kravcsenko-O. Trubicin: A szovjet társadalom szociális szerkezetváltozásainak problémái. (Részletek a Voproszü Filoszofii 1972/4. számából) | L. E.: Az ifjúságra vonatkozó kutatások a szocialista országokban | Pogány György: Az angol munkásosztály utánpótlásának szakképzéséről és struktúrájáról | G. Cs.: Egy disszertáció vitájáról (Kolosi Tamás kandidátusi értekezésének intézeti vitája)

Item Type: Journal
Publisher: Társadalomtudományi Intézet
Additional Information: Társadalomtudományi Közlemények, 3. évfolyam, 1-4. szám (Az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének folyóirata, 1973)
Subjects: H Social Sciences / társadalomtudományok
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 27 Dec 2014 11:34
Last Modified: 13 Jun 2015 23:38
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1658

Actions (login required)

Edit Item Edit Item