REAL-J

Magyar Fizikai Folyóirat, 1956

Magyar Fizikai Folyóirat, 4 - 1956.

[img]
Preview
Text
MAFIZFO_04.pdf

Download (322MB) | Preview

Abstract

4. kötet / 1. sz. 1 BARDÓCZ ÁRPÁD: Újrendszerű mechanikus vezérlésű nagyfeszültségű spektroszkópiai szikrafényforrás 3 BOROS JÁNOS-CSÁSZÁR SÁNDOR: A NaCl és KBr pasztillák elektromos vezetése 21 ZIEGLER MÁRIA: Atommagok hőkitágulási együtthatója 37 NÁRAY ZSOLT: Impulzusgenerátor millimikrosekundum időtartamú pozitív és negatív előjelű impulzusok előállítására 43 FODOR GYÖRGY: Az elektromágneses térjellemzők és alapegyenletek értelmezéséről 55 TARNÓCZY TAMÁS: Az ultrahangok diffúziónövelő hatásának magyarázatához 69 A LABORATÓRIUMBÓL 77 KERÉNYI ERVIN: Üvegszigetelésű fűtőtestek 77 A FOLYÓ IRODALOMBÓL 79 GERGELY GYÖRGY: Diffúz, porszerű anyagok abszorpciós tényezőinek meghatározása 79 A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL 93 H. A. LORENTZ: A relativitás elve és annak alkalmazásai egyes fizikai jelenségekre 93 4. kötet / 2. sz. 109 HORVÁTH JÁNOS: Egy új elv az affin térelméletekben 111 KETSKEMÉTY ISTVÁN-SZALAY LÁSZLÓ: Polarizációs vizsgálatok lumineszkáló oldatoknál az abszorpciós és emissziós átmenetek jellegének eldöntésére 121 SZOLCSÁNYI PÁL: Raman fényforrások elmélete. I. rész. A küvettát megvilágító berendezés hatásossági tényezője 133 FENYVES ERVIN: Önkioltó GM-csövek megszólalási valószínűsége kozmikus sugárzási részecskékre 149 A LABORATÓRIUMBÓL 161 BARDÓCZ ÁRPÁD-KLATSMÁNYI ÁRPÁD: Egy Wilson-féle ködkamra megvilágító berendezés 161 BUKOVSZKY FERENC: Gyűrű-módszer a felületi feszültség mérésére 167 A FOLYÓ IRODALOMBÓL 173 JA. B. ZELDOVICH-SZ. JU. LUKJÁNOV-JA. A. SZMOROGYINSZKIJ: A neutrino tulajdonságai és a kettő ß-bomlás 173 A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL 215 A. EINSTEIN: Függ-e egy test tehetetlensége az energia-tartalmától? 215 4. kötet / 3. sz. 221 KOTAY EDE: Van de Graaff generátor elektromos terének mérése elektrolit-tankban 223 BARDÓCZ ÁRPÁD-VARSÁNYI FERENC: Kisenergiájú nagyfrekvenciájú szikrakisülések időben felbontott színképeinek előállítása 229 GYÖRGYI GÉZA: Az elektromágneses tér impulzusmomentumáról 235 A LABORATÓRIUMBÓL 263 KESZTHELYI LAJOS-ZSOLDOS LEHEL: Szcintillációs dózismérés fotografikus úton 263 MEDVECZKY LÁSZLÓ: Mikroszkóp szögmérőfej 269 ANGELI ISTVÁN: Gamma-sugrázó preparátum elhelyezésére szolgáló tartó 273 A FOLYÓ IRODALOMBÓL 277 W. A. WOOSTER: A röntgendiffrakció és a fényelhajlás analógiájának felhasználása kristályok finomszerkezetének meghatározásánál 277 A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL 293 E. RUTHERFORD: Az alfa- és béta-részecskék szóródása anyagban, és az atom szerkezete 293 4. kötet / 4. sz. 313 NAGY JÁNOS-TARJÁN IMRE: Megjegyzések mesterséges kvarckristályok előállításával kapcsolatban 315 HUSZTY DÉNES: A végtelen falban sugárzó merev körgyűrű 323 SCHMIDT GYÖRGY: Egy megjegyzés az óraparadoxon problémájához 343 GERGELY GYÖRGY-ÁDÁM JÁNOS: Spektroradiométer építése monokromátorból 349 NAGY IMRE-PÁL LÉNÁRD-PALLAGI DEZSŐ: A magnetit permeabilitásának frekvencia függése mikrohullámú elektromágneses terekben 373 A LABORATÓRIUMBÓL 385 BARDÓCZ ÁRPÁD-KÁNTOR KÁROLY: Változtatható nagyítási színképvetítő 385 GERGELY GYÖRGY: Sz. I. Vavilov: "A fény mikrostruktúrája" (könyvismertetés) 387 CSONGOR ÉVA-NAGY JÁNOS: Stabilizált hálózati feszültségforrás GM-számlálócsövek táplálására 389 TARNÓCZY TAMÁS: P. Fleury-J. P. Mathieu, Vibrations mécaniques et acoustique, a "Physique générale et expérimentale" (könyvismertetés) 391 BARNA PÉTER-BITSKEI MARGIT-GROMA GÉZA: Gyors felfutású homogén mágneses tér előállítása 393 A FOLYÓ IRODALOMBÓL 399 VÁRADI F. PÉTER: Ion-szivattyúk 399 A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL 413 J. CHADWICK: A neutron 413 4. kötet / 5. sz. 431 SELÉNYI PÁL: Fejezetek a technikai szelénegyenirányító fizikájából 433 BUKOVSZKY FERENC: A fizikai dimenziók módszere 451 SCHMIDT GYÖRGY: Cserenkov-sugárzás hullámvezetőben és üregrezonátorban 471 NAGY TIBOR: Sz. V. Vonszovszkij: "Korszerű mágnességtan" (Könyvismertetés) 485 MÁTRAI TIBOR: Az inercia-rendszer kinematikai értelmezéséről 487 KÁROLYHÁZI FRIGYES: Az óraparadoxonról 499 A FOLYÓ IRODALOMBÓL 499 DEÉZSI IRÉN: A nitrogénoxid-molekula ún. g-, e-, b- és d-sávjairól 507 A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL 531 D. IVANENKO: A neutron-hipotézis 531 W. HEISENBERG: Az atommagok szerkezetéről 533 4. kötet / 6. sz. 545 KISS DEZSŐ: A µ-mezon közepes élettartamának mérése 547 PÁL LÉNÁRD: Hexagonális szerkezetű kristályszemcsékből álló ferromágneses anyagok differenciális szuszceptibilitásának térerősségtől való függése erős mágneses terekben 565 FRIEDLÄNDER ERVIN-KISS DEZSŐ: Többszörös GM-impulzusokkal kapcsolatos mérések 573 A LABORATÓRIUMBÓL 579 BERÉNYI DÉNES-BERECZ ISTVÁN: Néhány vákuumtechnikai megoldás és tapasztalat béta-spektrométer építésénél 579 MACHER FRIGYES: Egyszerű szénelektródmaró színképelemzéshez 585 A FOLYÓ IRODALOMBÓL 589 BUJDOSÓ ERNŐ: Fotoemulziós technika 589 A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL 607 E. FERMI: Kísérlet a béta-sugarak elméletének felállítására 607 I. CURIE-F. JOLIOT: A radiokativitás egy új fajtája 625

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Magyar Fizikai Folyóirat - A Magyar Tudományos Akadémia III. Osztályának Fizikai Közleményei 4. kötet (1956)
Subjects: Q Science / természettudomány > QC Physics / fizika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 07 Dec 2014 10:29
Last Modified: 09 Aug 2017 07:06
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1171

Actions (login required)

Edit Item Edit Item