REAL-J

Items where Year is 1877

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 42.

Akadémiai Értesítő / Magyar Tudomány, II/11 - 1877. pp. 1-234.

Jogtudományi Közlöny, 12 - 1877.

Budapesti Szemle, 13 - 1877.

Budapesti Szemle, 14 - 1877.

Budapesti Szemle, 15 - 1877.

Magyar Könyvszemle, 1877 - 1877.

Magyar Történelmi Tár, 2.10 - 1877.

Magyar Történelmi Tár, 2.11 - 1877.

Magyar Történelmi Tár, 2.12 - 1877.

Egyetemes Philologiai Közlöny, 1 - 1877.

A Magyar Tudós Társaság évkönyvei, 15 - 1877.

Közgazdasági Szemle, Ú1 - 1877.

Magyar Nyelvőr, 6 - 1877.

Természettudományi Közlöny / Természet Világa, 9 - 1877.

Literarische Berichte aus Ungarn, 1 - 1877.

A Kisfaludy-Társaság Évlapjai, 12 - 1877.

Archaeologiai Értesítő, 11 - 1877.

Akadémiai Almanach, 1877 - 1877.

Az Országos Középiskolai Tanáregylet Közlönye, 10 - 1877.

Bányászati és Kohászati Lapok, 10 - 1877.

A Békésvármegyei Régészeti és Mivelődéstörténelmi Társulat Évkönyve, 3 - 1877.

Földrajzi Közlemények, 5 - 1877.

Földtani Közlöny, 7 - 1877.

Gödöllő és Vidéke Történelmi és Régészeti Múzeum-Egyletének jelentése, 1 - 1877.

Koszoru, 1 - 1877.

Koszoru, 2 - 1877.

Magyar Könyvészet, 1 - 1877.

Magyar Tanügy, 6 - 1877.

A Magyarországi Kárpátegylet évkönyve, 4 - 1877.

Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 14 - 1877.

Müegyetemi lapok, 2 - 1877.

A Pozsonyvármegyei Régészeti Egylet értesítője, 1 - 1877.

Századok, 11 - 1877.

Természet, 9 - 1877.

Természetrajzi Füzetek, 1 (1) - 1877.

Természetrajzi Füzetek, 1 (2) - 1877.

Természetrajzi Füzetek, 1 (3) - 1877.

Természetrajzi Füzetek, 1 (4) - 1877.

Természettudományi Füzetek, 1 - 1877.

Történelmi és Régészeti Értesítő, 3 - 1877.

Archaeologiai Közlemények, 11 - 1877.

Orvosi Hetilap, 21 - 1877.

This list was generated on Sat Apr 10 19:09:41 2021 CEST.