REAL-J

Magyar Kémiai Folyóirat, 1954

Magyar Kémiai Folyóirat, 60 - 1954.

[img]
Preview
Text
MTA_MagyarChemiaiFolyoirat_1954_060.pdf

Download (347MB) | Preview

Abstract

1954 / 1. szám Vámosné Vigyázó Lilly: A szénhidráttartalom változása mezőgazdasági hulladékanyagok hidrolízisleveinek erjesztésénél Széll Tamás - Bajusz Sándor: Új nitro-kalkonok előállítása Bácskai Róbert - Halmos László: Vízoldékony polimerek I. Laszlovszky József: A permanganát-oxalát redox-rendszer vizsgálata különböző ionok jelenlétében, különös tekintettel az ólom(II)-ionra Vinkler Elemér - Klivényi Ferenc: Arómás tiolszulfonsavészterek szerkezetének igazolása kémiai úton I. Szkabicsevszkij, A. P.: Az élet keletkezésének problémája a Földön és A. I. Oparin akadémikus elmélete Omeljanovszkij, M. E.: A kvantummechanika statisztikus sokaságainak idealista magyarázata ellen 1954 / 2. szám Szekeres László: Szubsztituált fenil-alkil-ketonok nitrálásáról Kardos Ferenc: Vaspor hőkezelése Bácskai Róbert - Halmos László: Vízoldékony polimerek II. Bognár János - Murguly Klára: A metanilsárga mint adszorpciós indikátor Hires József - Lehotay Lajos: Kísérletek száradó olaj előállítására ásványolajból Hires József - Balogh János: Növényi olajok vizsgálata a háttérabszorpció figyelembevételével Vinkler Elemér - Szabó János: 4-Aril-1,3-benztiazinszármazékok megkísérelt szintézise Várnai György: Karbidok keletkezésének magnetokémiai vizsgálata Szavics, A. V.: A mikrorészecskék trajektóriáinak létezéséről 1954 / 3. szám R. László Ilona - Falkay Béla - Hegyessy László: Butadién előállítása etilalkoholból Almássy Gyula: A morin alkalmazása a mikroanalitikában I. Almássy Gyula: A morin alkalmazása a mikroanalitikában II. Almássy Gyula: A morin alkalmazása a mikroanalitikában III. Erdey László - M. Vigh Katalin - Mázor László: Kismennyiségű vanádium meghatározása alumíniumban és timföldben Erdey László - Bányai Éva: Vasszennyezés meghatározása nemes fémekben Fleps Valter - Simó Béla - Erdey László: Szilikátos kőzetek foszfortartalmának meghatározása Balogh János - Horváth József - Solti Mihály - Vámos Rezső: A szulfátredukció szerepe és kimutatása talajokban Vinkler Elemér - Klivényi Ferenc: Adatok a szulfenanhidridek reakcióihoz 1954 / 4. szám Simonyi István - Tokár Géza - Gál György: Szervesen kötött halogén meghatározása Szabó Károly - Oswald Elek: A p-klórbenzolszulfonsav néhány inszekticid hatású alkilésztere Kőrösy Ferenc: Ionvándorlás az izoelektromos ponton Beck Mihály: Komplexállandó kiszámítása papírkromatográfiás adatokból Almássy Gyula - Straub János: A molibdén(VI) papírkromatográfiás elválasztása Kevei Jánosné - Inczédy Anna: Dehidroecetsav meghatározása gyümölcslevekben Szekeres László: Jodometriás vizsgálatok I. Proszt János - Kollár György: Elektrolitok hatása azeotrop rendszerekre Kellner Ágnes: A Co-fenilhidrazin néhány tulajdonságának vizsgálata Almássy Gyula - Nagy Zoltán: A vanádium(V) kolorimetriás mikromeghatározása aktivált reakcióval Csobán György - Hegedűs István: Indikálási módszer ópiumalkaloidok papírkromatográfiájához Kedrov, B. M.: Mendelejev törvénye és a nukleáris folyamatok irányításának feladata I. 1954 / 5. szám Lőrinc Andor: N,N'-dihidro-1,2-2',1'-antrakinoazin (Indantron) dinátrium-leukovegyületének kristályosodási vizsgálatai T. Klivényi Gizella - Lakatos Béla: Új elemek I. Bakács Tiborné: A hipofoszfidos szirup kalciumhipofoszfit-tartalmának meghatározása kalcium alapján komplexon III-mal Sándor Zoltán - Aszalós Adorján: Kémiailag tiszta zein előállítása Bácskai Róbert - Barabás Jenő: Vízoldékony polimerek III. Beke Dénes - Lempert Károly - Gyermek László: Új, helyiérzéstelenítő hatású vegyületek II. Váradi F. Péter - Sebestyén László: RF tömegspektrométer néhány új vákuumtechnikai és kémiai alkalmazása Kedrov, B. M.: Mendelejev törvénye és a nukleáris folyamatok irányításának feladata II. 1954 / 6. szám Hoffmann Pál: Az elektrosztatikus erők okozta energiaváltozás az aktiválás energiájában Szekeres László: Jodometriás vizsgálatok II. Szűcs Miklós - Ackermann László: Aszfaltok lebontó hidrogénezése Zöllner Gyuláné Iván Éva: Anilin mint a novokain-készítmények bomlásterméke I. Gerber Edit - Hidi Péter: Adatok az etilaminok analitikájához Almássy Gyula - Kováts Edit: A króm(VI) és króm(III) térfogatos mikromeghatározása katalitikus reakcióval Csányi László - Solymosi Frigyes: A hidrogénperoxid, peroxikénsav (Caro-féle sav) és peroxidikénsav egymás mellett történő meghatározása cérium(IV)szulfát-mérőoldat segítségével Karpacseva, Sz. M.: A szervetlen világ atomjainak állandó mozgékonyságáról 1954 / 7. szám Erdey László - Rády György - Fleps Valter: Kismennyiségű ezüst kolorimetriás meghatározása ditizonnal Bognár János - Vereskői János: Új argentometriás adszorpciós indikátor: a brillantsárga Bognár János - Vereskői János: A klorid-ion argentometriás titrálása eozin indikátor segítségével Győrbíró Károly: Szulfitok és rodanidok oxidációja permanganáttal Damokos Tamás: Egyszerű termogravimetriai berendezés Deutsch Tibor: Dinitrofenilaminosavak szétválasztása kétdimenziós papírkromatográfiával Almássy Gyula - Nagy Zoltán: A titán(IV), cirkon(IV) és tórium(IV) papírkromatográfiás elválasztása. A kromatogrammok kvalitatív és kvantitatív kiértékelése Laszlovszky József: Kismennyiségű fluor meghatározása dinátrium-dihidrogén-etilén-diamin-tetraacetáttal (komplexon III-mal) Szabó Dezső - Alkonyi István: Néhány új halogéntartalmú lakton szintéziséről Almássy Gyula - Dezső István: A mangán(II) mikrokimutatása és kolorimetriás mikromeghatározása katalitikus reakcióval Oparin, A. L.: Az élet keletkezésének kérdéséhez Könyvismertetés Kiss István - Berecz Endre: M. Sz. Vrevszkij: Munkái az oldatok elmélete terén 1954 / 8. szám Vinkler Elemér - Klivényi Ferenc: Arómás tiolszulfonsavészterek és diszulfidok előállítása szulfokloridok bimolekulás redukciójával Tüdős Ferenc: A periódusos rendszer periódusainak hossza Bakácsné Polgár Erzsébet: Foszfát-ionok térfogatos meghatározása magnéziumszulfát-mérőoldattal Kőszegi Dénes - Simonyi István: Az ecetsavmaradék és acetil-gyök mennyileges meghatározása jodometrikus úton Magyar Miklós: Hattagú naftén-szénhidrogének aromatizálásának kérdéséhez Korpáczy István: Metionin kolorimetriás és jodometriás meghatározása Beck Mihály - Hantos Endre: Az urán spektrofotometriás meghatározása T. Klivényi Gizella - Lakatos Béla: Megjegyzés az "Új elemek I." című cikkhez Szekeres László: Újabb jodometriás vizsgálatok Cselincev, G. V.: A kémiai tudományról I. 1954 / 9. szám Bencze Béla: Az E-vitamin (tokoferol) meghatározása természetes E-vitamint tartalmazó anyagokban Csurgay Klára - Sólyom Barna Zoltán: A gumi súlyváltozása oldószerekben Sajó István: Az alumínium térfogatos meghatározása etiléndiamintetracetsavasdinátriummal (verzenáttal) Gál György - Tokár Géza - Simonyi István: Fenol és klorál kondenzációs termékének vizsgálata, tekintettel a 4-oxifenilglioxál előállítására Bakos Miklós: Összefüggés a kritikus térfogat, a mólrefrakció és a parachor között Rusznák István - Pataki Antal: Egyes fehérjék salétromsavas kezelésének elméleti alapjairól Cselincev, G. V.: A kémiai tudományról II. 1954 / 10. szám Simonyi István - Gál György - Tokár Géza: Aril-o-aminoalkilketonok reakciója Fehling-reagenssel Bardócz Árpád - Varsányi Ferenc: Platina-ródium ötvözetek spektrográfiai elemzése Nyilasi János: A fehérjék biuretreakciójáról IV. Kőszegi Dénes - Salgó Éva: Térfogatos ammónia-meghatározás 0,1 n káliumbromát-oldattal Trummer István: Fenolok és piridin ultraibolya spektrofotométeres meghatározása gázvízben Erdey László - Szabadváry Ferenc: 4-Amino-4'-metoxi-difenilamin mint kolorimetriás reagens I. Konikova, A. Sz. - Kricman, M. G.: Az életmegnyilvánulás kezdeti formájának kérdéséről 1954 / 11. szám Tokár Géza - Simonyi István - Gál György: Kismennyiségű p-nitrobenzoesav-B-dietilaminoetil-észter kimutatása novokain mellett Pusztai Árpád: B6-vitamincsoport és néhány származékának papírkromatográfiás vizsgálata Dévay József - Béresné Triznyai Mária: Megjegyzések a polarizációs kapacitás méréséhez Sajó István: Titán térfogatos meghatározása Sasvári Kálmán - Hegedűs András: Alumíniumoxidhidrátok termikus bomlásának röntgen- és termoanalitikai vizsgálata I. Beke Dénes - Szántay Csaba: Szalzolin-analogonok szintézise Matolcsy György - Oswald Elek: Inszekticid hatású foszfátészterek előállításának új módszere Budtov, N. E.: A tömeg kérdéséhez I. 1954 / 12. szám Lakatos Béla: Vizsgálatok a csapadékok centrifugálásával nyert üledék térfogatáról II. Jankovits László: Polifoszforsavak analitikai alkalmazása Trilon B helyett Almássy Gyula - Dezső István - Széll Tamás: Oxi-nitro-kalkonok alkalmazása a mikroanalitikában B. Frigyes Éva - Szőr Péter: Gumi duzzadásának függése a próbatest alakjától Budtov, N. E.: A tömeg kérdéséhez II.

Item Type: Journal
Publisher: Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó
Additional Information: Magyar Kémiai Folyóirat : a Magyar Kémikusok Egyesülete tudományos folyóirata, 60. évfolyam (1954)
Subjects: Q Science / természettudomány > QD Chemistry / kémia
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 17 Nov 2016 05:11
Last Modified: 09 Dec 2016 13:51
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/8559

Actions (login required)

Edit Item Edit Item