REAL-J

Fizikai Szemle, 2009

Fizikai Szemle, 59 - 2009. ISSN 0015-3257 (print), 1588-0540 (online)

[img]
Preview
Text
FizikaiSzemle_2009.pdf

Download (424MB) | Preview

Abstract

2009 / 1. szám Oláh Katalin: Nézz fel és csodálkozz! - Csillagászat 2009 Pozsgai Imre: Atomerőmű-mikroszkóp a Marson Oláh-Gál Róbert: Kacsóh Pongrác, a fizikus Berényi Dénes: Vatai Endre, 1936-2008 DISZKUSSZIÓ Bánó Miklós - Hraskó Péter: Az antropikus elvről - 58. évf. 321-322. A FIZIKA TANÍTÁSA Simon Péter: Hogyan élhetett Erdős Pál 2,5 milliárd évet? Radnóti Katalin: Galilei szerepe a mai, modern világképünk kialakulásában I. Szabó László Attila - Szittyai István - Sükösd Csaba: A Torricelli-kísérlet Paizs Ottó: Úl utak a fizika tanításában A természettudományos közoktatás javításáért Sükösd Csaba: XI. Szilárd Leó Nukleáris Tanulmányi Verseny - beszámoló, I. rész HÍREK-ESEMÉNYEK A társulati élet hírei - Az akadémiai élet hírei - Hírek a nagyvilágból 2009 / 2. szám Borkovits Tamás: Pontatlan csillagórák Csizmadia Szilárd: A kettőscsillagok fejlődése A FIZIKA TANÍTÁSA Lakatos Tibor: Egy élet a fizika és tanításának szolgálatában: Jeges Károly Radnóti Katalin: Galilei szerepe a mai, modern világképünk kialakulásában II. Nagy Anett - Papp Katalin: Hangszerek a "semmiből" Horváthné Fazekas Erika - Ősz György - Szénási Istvánné: A XXXII. Országos Általános Iskolai Fizikatanári Ankét és Eszközkiállítás Sükösd Csaba: XI. Szilárd Leó Nukleáris Tanulmányi Verseny - beszámoló, II. rész KÖNYVESPOLC Füstöss László: Abonyi Iván: Kiemelkedő fejezetek a XVII-XIX. század fizikájából HÍREK-ESEMÉNYEK A társulati élet hírei 2009 / 3. szám Pál Lénárd: Ötven éve a KFKI-ban Somogyi Gábor - Trócsányi Zoltán: Regularizáció és renormálás: példák klasszikus fizikából Laczik Bálint: Szövevényes rajzolatok... A FIZIKA TANÍTÁSA Rárosi Ferenc - Papp Katalin: Hertz-kísérletek videómagnóval? Sükösd Csaba: Science on Stage 2008 Gündischné Gajzágó Mária: A 2008. évi Eötvös-verseny ünnepélyes eredményhirdetése Radnóti Katalin - Pipek János: A fizikatanítás eredményessége a közoktatásban ÁLFIZIKAI SZEMLE Füstöss László: A hatodik Budapesti Szkeptikus Konferencia VÉLEMÉNYEK Szondy György: Gondolatok a fizika mibenlétéről KÖNYVESPOLC Berényi Dénes: Révai Gábor: Beszélgetések nem csak tudományról HÍREK-ESEMÉNYEK Benedict Mihály - Gyulai József: Hírek itthonról - Hírek a nagyvilágból ATOMOKTÓL A CSILLAGOKIG Szabó György: A tisztességes magatartás kialakulása: játékelméleti elemzés 2009 / 4. szám Szabó Róbert: Bolygóáradat és asztroszeizmológia Vető Balázs: Az elektromos kölcsönhatás a speciális relativitáselmélet szemszögéből Hraskó Péter: Biztos-e, hogy az energia megmarad? Ódor Géza: Univerzalitási osztályok és fázisátalakulások komplex, nemegyensúlyi rendszerekben Horváth Gábor: Hogyan mozoghattak a dinoszauruszok? A FIZIKA TANÍTÁSA Baranyai Klára: Földrajzi helymeghatározás a Nap segítségével Füstöss László: Kétszer 125 év DISZKUSSZIÓ Szabó M. Gyula - Hraskó Péter: Az antropikus elvről - 58. évf. Könyvespolc Hírek - események 2009 / 5. szám Fenyvesi András - Fényes Tibor: Spallációs és fragmentációs atommag-reakciók Kádár György: A ferromágneses hiszterézis László János: Fájdalomcsillapítás mágneses térrel Pósfai Mihály: Mágneses baktériumok Szőke Larisza: Teljesítménynövelés a paksi atomerőműben Nagy Dénes Lajos: Jéki László (1942-2009) Jéki László: Feketelyuk-sugárzás Radnai Gyula: Séta az Aulában A FIZIKA TANÍTÁSA Daróczi Csaba Sándor: Kulcsok a fizikához Vélemények Hírek - események 2009 / 6. szám Kereszturi Ákos: Megszondázzuk a Naprendszert Horváth Dezső: Anyag és antianyag (avagy angyalok és démonok?) Hartmann Ervin: Növekedési, egyensúlyi és oldási kristályformák Kovács Ferenc: Üzemidő-hosszabbítás a Paksi Atomerőműben Geszti Tamás: Tisza László, 1907-2009 Pecz Béla: Mojzes Imre, 1948-2009 A FIZIKA TANÍTÁSA Poór Attila: Saját fejlesztésű AD-konverter az oktatás szolgálatában Szabó Árpád: A fizikatanítás kialakulásáról, fejlődéséről és jelenlegi helyzetéről VÉLEMÉNYEK Laczkovich Miklós: Bologna és a tanárképzés A "Matematikai közoktatás a PISA/TIMSS felmérések tükrében" műhelykonferencia eszmecseréinek következtetései Pályázatok Hírek - események 2009 / 7-8. szám Hraskó Péter: A fizika axiomatizálásáról P. = The axiomatization of physics Vancsó Péter - Biró László Péter - Márk Géza István: Kvantum főnix - hullámcsomag-dinamika az interneten = Quantum phoenix - the dynamics of wave groups on internet Kiss Péter - Csabai István - Lichtenberger János - Jánosi Imre: Kozmikus sugárzás, időjárás, éghajlat : hol a hiányzó láncszem? = Cosmic rays, weather, climate - where to look for the missing link? Házi Gábor: A rács-Boltzmann módszer = The grid-Boltzmann method Hargittai Magdolna - Hargittai István: Nevek és hírnevek - Herzberg, Jahn, Renner, Teller és az elektron-rezgési kölcsönhatások = Herzberg, Jahn, Renner, and Teller, and the vibronic interactions Füstöss László: Száz éve született = The P. Gombás centenary A FIZIKA TANÍTÁSA Beke Tamás: Termoakusztikus projektfeladat Rijke-cső vizsgálatára = The study of Rijke-tubes Kopasz Katalin - Papp Katalin - Szabó M. Gyula - Szalai Tamás: Üstökös az asztalon - Hogyan "főzzünk" csillagászati demonstrációs eszközöket? = Comet on the table - How to "cook" astronomic demonstration equipments Jendrék Miklós: Minden, ami ellenállás = Everything behaving like a resistor Czétényi Benjámin: Hogyan készítettem töltésmegkülönböztető elektroszkópot? = How I made an electroscope discerning the charge sign Kopcsa József: 52. Középiskolai Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató = 52nd Meeting and Equipment Show of physics teachers Vannay László - Fülöp Ferenc - Máthé József - Nagy Tamás: A Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny harmadik fordulója, a második kategória részére = The 3rd round (2nd category) of the secondary school pupils' contest in physics Szatmáry Károly: Egy "nem hivatalos" tanulmányi verseny sikeréről : a Galilei Országos Csillagászati Diákvetélkedő K. Szatmáry : A "non-official" but successful contest : the "Galileo" Astronomical Contest Fogolydilemma és tojáshéj-csontimplantátum az MFA nyári kutatótáborában = The summer research camp of MFA Gyulai József: Élt 65 évet.... - Requiem egy tanszékért = 65 years alive - an obituary of a TU department Hartmann Ervin: BME Kísérleti Fizikai Tanszék 65 éve = 65 years of the Department for Experimental Physics of the Technical University at Budapest VÉLEMÉNYEK Theisz György: Gondolatok az iskolai energiafogalomhoz Könyvespolc Hírek - események 2009 / 9. szám Varga Péter: A Jánossy-kísérletek - I. Néda Zoltán, Káptalan Erna: A sokaság ritmusa - meglepő szinkronizációs folyamatok Kistüttősi Gyula: Kinematika a karteziánus fizikában Oláh-Gál Róbert: Eötvös Loránd és Réthy Mór levelezése Magyarországon temették el Hevesy György lányát A FIZIKA TANÍTÁSA Szórád Endre: Tehetséggondozás a Vajdaságban: Tanárélet a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumban KÖNYVESPOLC Füstöss László: Ponori Thewrewk Aurél: Az ég királynője Hírek - események 2009 / 10. szám Ligeti Zoltán: Neutrínóoscillációk és a kvantumállapotok összefonódása Gabányi Krisztina Éva: Kvazárok gyors fényességváltozásai rádiótartományban Varga Péter: A Jánossy-kísérletek -II. A FIZIKA TANÍTÁSA Eichhardt Iván - Jaloveczki József: Numerikus módszerek a diákköri munkában Juhász Nándor - Ősz György - Vida József: A XIX. Öveges József Fizikaverseny országos döntője Holics László - Sükösd Csaba: A hangsebesség hőmérséklettől való függésének kísérleti igazolása VÉLEMÉNYEK Grandpierre Attila: Csillagászat és civilizáció -a csillagászat jelentősége a tudomány és a pedagógus társadalom jövője számára Könyvespolc Hírek - események 2009 / 11. szám Patkós András: Csillagászat és részecskefizika Varga Péter: A Jánossy-kísérletek - III Földi Péter: Kvantumos interferenciajelenségek nanoméretű gyűrűkben Ormai Péter - Hegyháti József: Merre tart az Európai Unió a nukleáris hulladékok kezelése területén? Trampus Péter: Az atomenergia alkalmazásáról - nem műszaki szemmel Horváth Dezső: Igazából mi van az LHC-vel? A FIZIKA TANÍTÁSA Kovács László: Blaise Pascal, a francia kísérleti fizika megteremtője Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny meghirdetése a 2009/2010. tanévre Kutató leszek egy napra - Részecskefizikai Diákműhely 2010 HÍREK - ESEMÉNYEK Takács Sándor: Fizikai Nobel-díj - 2009 Füstöss László: Emlékezés szóban és tettben... A Koppenhága Budapesten 2009 / 12. szám Fülöp Zsolt: Szalay-centenáriumi nap - ATOMKI, Debrecen Berényi Dénes: Szalay Sándor Szalay A. Sándor: Élmények, tapasztalatok és egyéniségformálódás egy tudós családban Hamvas István: A hazai urán Svingor Éva: Szolgáltatunk? Vagy szolgálunk? Kiss Árpád Zoltán: Gyorsított ionnyalábokkal végzett kutatások az ATOMKI-ban Balogh Kadosa - Pécskay Zoltán: Az Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriuma és tevékenysége Galuska László: Szalay professzor hatása a debreceni nukleáris medicinára Molnár Árpád: Szalay Sándor, a szonokémia úttörője Győri Zoltán: Szalay Sándor a talaj-növény rendszerről Hírek - események

Item Type: Journal
Publisher: Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Additional Information: Fizikai Szemle. 59. kötet (2009) Turiné Frank Zsuzsa hagyatékából digitalizálva
Subjects: Q Science / természettudomány > QC Physics / fizika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Aug 2016 09:26
Last Modified: 22 Feb 2017 21:59
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/7134

Actions (login required)

Edit Item Edit Item