REAL-J

Fizikai Szemle, 1974

Fizikai Szemle, 24 - 1974.

[img]
Preview
Text
FizikaiSzemle_1974.pdf

Download (452MB) | Preview

Abstract

1974 / 1. szám Lee, T. D.: Szimmetriaelvek a fizikában Lévai András: A magenergia erőművi hasznosításának helyzetképe, a jövő perspektívái Györgyi Géza: Werner Heisenberg levelei az Akadémiai Könyvtár kézirattárában Érdi Bálint: A bolygók mozgásáról Michie, Donald: A programozó csel ESEMÉNYEK Csekő Árpád: A középiskolai fizikatanárok XVI. országos ankétja. és fizikai eszközkiállítása EREDMÉNYEK Az ikerparadoxon kísérleti megfigyelése VÉLEMÉNYEK Fürst Istvánné: Törekvések a korszerűbb természettudományos oktatásra koncentrációval, koordináltan, integráltan avagy komplex módon 1974 / 2. szám Marx György: Egy új világ küszöbén? Nagy Károly: Részecskefizikai kutatások Magyarországon Telegdi Bálint: Egzotikus atomok Kiss Dezső: Technikai forradalom a részecskefizikában I. ESEMÉNYEK M. Zemplén Jolán: Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1973. évi közgyűlése Keszthelyi Lajos: A Fizikai Társulat XI. Vándorgyűlése Szeged, 1973. augusztus 22-25. Lánczos Kornél beszéde a Szegedi Eötvös-emlékmű megkoszorúzásánál EREDMÉNYEK Novobátzky-díj VÉLEMÉNYEK Marx György: Fizikus-nyelv 1974 / 3. szám Bozóky László: A ciklotron sugárterápiás és diagnosztikai jelentősége Szatmáry Zoltán: A kritikus rendszerek szerepe atomerőművek fejlesztésében K. Smidt Erzsébet: Ismeretlen Kepler kézirat Kiss Dezső: Technikai forradalom a részecskefizikában II. A FIZIKA TANÍTÁSA Török Tivadarné: Komplex kémia- és fizikaoktatás a középiskolában Ronyecz József: Kis időtartamok mérésére szolgáló elektronikus óra EREDMÉNYEK Bródy Imre díjasaink ESEMÉNYEK Barta György: Eötvös Loránd Emlékmúzeum Tihanyban Barta György: A Nemzetközi Geodinamikai program(IGP) 6. munkacsoportjának ülése Budapesten KÖNYVEK Holics László: Dr. Szalay Béla: Fizikai összefoglaló Kopernikusz, Galilei, Kepler Nagy Mihály: Tapasztalatok a szilárdtest nyomdetektorok középiskolai alkalmazásában VÉLEMÉNYEK Holics László: Éretlen érettségi-fizikából 1974 / 4. szám Gánti Tibor: A chemoton-elmélet alapjai Bay Zoltán: A fénysebesség és az új méter Szimán Oszkár: Az üstökösök szerkezete A FIZIKA TANÍTÁSA Piaget, Jean: A gyermek fizikai világa ESEMÉNYEK Schmid Rezső díjasok 1970-73. Kunfalvi Rezső: Beszélgetés Bay Zoltánnal Az 1973. évi Eötvös-verseny XI. Elméleti Fizikai Iskola, Mátrafüred A középiskolai matematikai lapok 1972/73. tanévi 14. fizikai pontversenyének eredménye Az Ifjúsági Fizikai Kör munkája az 1972/73-as tanévben Az Ifjúsági Fizikai Kör téli ankétja Egyetemi hallgatók IV. problémamegoldó versenye KÖNYVEK Rényi Alfréd: Ars mathematica VÉLEMÉNYEK Kovács László: Hogyan költsük el a 125 milliót? 1974 / 5. szám Berényi Dénes: Távlatok és tendenciák a magfizikai kutatásban Koltay Ede: Az ATOMKI új gyorsító laboratóriuma. Eredmények és perspektívák Németh Judit: Sűrűségfüggő erők alkalmazása magszerkezeti számításokra I. Novák Dezső: Új eredmények a szupravezető mágnesekkel kapcsolatban ESEMÉNYEK Húszéves az MTA Atommag Kutató Intézete Németh Judit: "Korrelációk atommagokban" Symposium Baranger, M.: Záróbeszéd a "Korrelációk atommagokban" Konferencián Háromszög Szeminárium a sokrészecske keltésről VÉLEMÉNYEK Zimányi József: Magfizikai aktualitások 1974 / 6. szám Lánczos Kornél: Einstein és a jövő Györgyi Géza: Lánczos Kornél Horváth Z. - Kroó Norbert: Röntgen és g lézerek Damjanovich Sándor - Daróczy Attila: Fizikai módszerek biológiailag fontos makromolekulák működésének vizsgálatában Geszti Tamás: Fényforrásokról fizikusoknak A FIZIKA TANÍTÁSA Fürst Istvánné: A természettudományos tárgyak koordinált oktatásának kísérletei egy munkás-kerületi gimnáziumban ESEMÉNYEK Gyulai-díjasok VÉLEMÉNYEK Csekő Árpád: A tanulók érdekében készülnek a szemléltető eszközök? 1974 / 7. szám Kiss Dezső: 25 éves a szovjet-magyar tudományos és műszaki egyezmény Flerov, G. N.: A Dubnai laboratóriumokból - Transzurán elemek keresése és előállítása (Fordította: Jéki László) Kroó Norbert - Rosta László - Vizi Imre: Kondenzált rendszerek vizsgálata háromtengelyű kristályspektrométerrel Fényes Tibor: Magfizikai kutatások a Dubnai Egyesített Atomkutató Intézetben Szivós Károly - Deme Sándor: A hazai atomerőműprogram jelene és távlatai Sarapov, E. I.: Impulzus-üzemű reaktor és a neutron spektroszkópia (Fordította: Buka Ágnes) ESEMÉNYEK Ketskeméty István: A lumineszcencia és félvezető tanszéki kutatócsoport (működik a JATE Kísérleti Fizikai Tanszékén) és a Bjelorusz Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai Intézet közötti kapcsolatokról Kitüntetések Lev Andrejevics Arcimovics (1909-1973) 1974 / 8. szám Erdey-Grúz Tibor: Mi a kémia? Montvay István: A sok-részecske-keltés statisztikus modellje Kónya Albert: Mátrainé Zemplén Jolán (1911-1974) Móra Ferenc: Jubileum A FIZIKA TANÍTÁSA Károlyházi Frigyes: A kvantummechanika alapfogalmainak elfogadtatása ESEMÉNYEK Az ember és műszerei az Országos Műszaki Múzeum Műszertörténeti Kiállítása a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében 1974. március 8-június 9. EREDMÉNYEK Csillag László: Új ajánlások a hossz-standardra és a fénysebesség értékére VÉLEMÉNYEK Berényi Dénes: Oktatás vagy kutatás? 1974 / 9. szám Fejes István: Hosszú bázisvonalú rádióinterferometria Hoyle, Fred: Fizika és társadalom a hetvenes években Karvaly Béla: Membrán-Biofizika I. Marx György: Lánczos Kornél (1893-1974) A FIZIKA TANÍTÁSA Csekő Árpád: A Zeeman-jelenség szemléltetéséről ESEMÉNYEK Delone, N. B.: Elemi nemlineáris folyamatok A kvantumfizika történetének forrásai EREDMÉNYEK Inverz belső konverzió KÖNYVEK Maróti Lajos: A múló jövő nyomában Robert Jastrow: Vörös óriások és fehér törpék VÉLEMÉNYEK Simon Ferenc - Kamarás Árpád: Egy kritikai megjegyzés a hidrosztatikus oldalnyomóerő számításával kapcsolatban hengerszimmetrikus esetben 1974 / 10. szám Gábor Dénes: A holográfia története EREDMÉNYEK A 4s elektronok kontakt töltés sűrűségének meghatározása vasban belső konverziós mérések segítségével Zeldovics, J. B.: Az univerzum szerkezete (áttekintés a mai kozmológiáról) A FIZIKA TANÍTÁSA Ambrózy György - Csákány Antal - Jávor András: Elektronikus laboratórium biológusok számára EREDMÉNYEK Milyen magasan repülnek a madarak? ESEMÉNYEK A Harmadik Zemplén Győző Fizikaverseny Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Ifjúsági Fizika Körének és Középiskolai matematika lapok fizikai rovatának 1974. évi Tavaszi Ankétja KÖNYVEK Max Born: Válogatott tanulmányok Javorszkij, B. M. - Detlaf, A. A.: Fizikai zsebkönyv Bíró Gábor: A. Müller: Quantum mechanics: A physical world picture 1974 / 11. szám Kovács K. Pál: A Sagnac-kísérlet Karvaly Béla: Membrán-Biofizika II. Csekő Árpád: A középiskolai fizikatanárok XII. országos ankétja. és fizikai eszközkiállítása Varga Ernő: Az anyagszerkezet tantárgy struktúrája és metodikai kérdései VÉLEMÉNYEK Jeszenszky Ferenc: Hozzászólás a természettudomány egybehangolt tanításának tervéhez Szimpózium - Debrecen, 1975. augusztus 25-27 1974 / 12. szám Mössbauer, Rudolf L.: Makromolekulák szerkezetvizsgálata anomális diszperziós módszerekkel Novák Dezső: Szupravezető mágnestechnika Németh Judit: Sűrűségfüggő erők alkalmazása magszerkezeti számításokra II. A FIZIKA TANÍTÁSA Székely László: Mekkora a hidrosztatikai nyomóerő? Laczi István: Modell és modellezés az ismeretrendszer alapjain ESEMÉNYEK Kovács László: "Anyagszerkezet 1980" - Tanári Szeminárium Gyulán Németh Judit: Molekuláris Biológiai Őszi Iskola Csernai László: VI. Magfizikai Nyári Iskola, Szombathely - Nehéz-ion reakciók EREDMÉNYEK A gyenge és elektromágneses kölcsönhatások egymásra hatására vonatkozó feltevéseink pontosabb igazolása A Rydberg-állandó újabb meghatározása KÖNYVEK Bukovszky Ferenc: Gombás Pál: Fizika mérnökök számára

Item Type: Journal
Publisher: Lapkiadó Vállalat
Additional Information: Fizikai Szemle. 24. kötet (1974) Turiné Frank Zsuzsa hagyatékából digitalizálva
Subjects: Q Science / természettudomány > QC Physics / fizika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 18 Aug 2016 09:14
Last Modified: 22 Feb 2017 22:17
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/7102

Actions (login required)

View Item View Item