REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1995

Archaeologiai Értesítő, 121-2 - 1995.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1994-1995_121-122.pdf

Download (284MB) | Preview

Abstract

TARTALOMJEGYZÉK 5 TANULMÁNYOK 9 KERTÉSZ RÓBERT - SÜMEGI PÁL - KOZÁK MIKLÓS - BRAUN MIHÁLY - FÉLEGYHÁZI ENIKŐ - HERTELENDI EDE: Ásatások Jászberény I. lelőhelyen 11 BERECZKY TAMÁS: Centuriók a XV. Apollinaris legióból 37 SZATMÁRI IMRE: Árpád-kori templomok Kamuton 45 IRÁSNÉ MELIS KATALIN: Régészeti kutatások a középkori pesti vár területén 65 KÖZLEMÉNYEK 87 SZABÓ GÉZA: Északi bronztárgyak - vagy északi technológia a Kárpát-medencében? 87 KÁDÁR ZOLTÁN: Bacchikus kocsi tigrisekkel Szlavóniából 97 H. KELEMEN MÁRTA: A legio I adiutrix téglavetője Dömösön 105 CSEH JÁNOS: Kora népvándorlás kori teleprészlet a Tiszazugban 123 GARAM ÉVA: A dunapentelei avar kori sírok katalógusa 139 GEDAI ISTVÁN: Pénzhelyettesítő eszközök a magyaroknál az önálló pénzverés előtt 163 HOLL IMRE: A középkori késes mesterség 167 SZEMLE 197 NOVÁKI GYULA: Sándorfi György (1932-1993) 197 ZSIDI PAULA: Márity Erzsébet (1951-1994) 198 BARTOSIEWICZ LÁSZLÓ: Bökönyi Sándor (1926-1994) 200 FODOR ISTVÁN: Vladimir Fjodorovics Gening (1924-1993) 207 TETTAMANTI SAROLTA - TOPÁL JUDIT: Alois J. Ohrenberger (1920-1994) 209 VÖRÖS GABRIELLA: Megemlékezés Zalotay (Schupiter) Elemérről születésének századik évfordulóján 210 BALOGH JOLÁN: Ferenczi Sándor munkássága 211 REZI KATÓ GÁBOR: Tudományok limese. (Régészet és/vagy matematikai statisztika) 213 GOLDMAN GYÖRGY - GOLDMAN JÚLIA: Matematikai statisztikai módszerek régészeti felhasználásáról 217 KOVÁCS TIBOR: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1993. évi tevékenysége 219 K. PALÁGYI SYLVIA: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat régészeti tevékenysége az 1993. évben 220 Archäologische Forschungen im Jahre 1991 - 1992. Szerk.: Czeglédy Ilona 222 IRODALOM 269 MAKKAY JÁNOS: Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV. 269 TULOK MAGDOLNA - MAKKAY JÁNOS: A Magyar Nagylexikon - egyetlen tudományterület szemszögéből 273 KEMENCZEI TIBOR: Patay Pál, Die Bronzegefäße in Ungarn. PBF II: 10. 278 KÁDÁR ZOLTÁN: 2. Internationales Kolloquium über Probleme des Provinzialrömischen Kunstschaffens. Veszprém. 1991 278 HOLL IMRE: Mollay Károly, Első telekkönyv (1480-1553). Sopron város történeti forrásai A/1. 279 KEMENCZEI TIBOR: O.Kytlicová, Die Bronzegefäße in Böhmen. (A. Siegfried Weiss, Hallstattzeitliche Bronzegefäße in Böhmen.) PBF II: 12. J. Nekvasil - V. Podborsky, Die Bronzegefäße in Mähren. PBF II:13. 279 KEMENCZEI TIBOR: M. Lochner, Studien zur Urnenfelderkultur im Waldviertel (Niederösterreich) 280 KEMENCZEI TIBOR: U. Wels-Weyrauch, Die Anhänger in Südbayern. PBF XI: 5. 281 WESSETZKY VILMOS: J. Leclant et G. Clerc, Inventaire Bibliographique des Isiaca (IBIS) L-Q, R-Z 281 SZABÓ MIKLÓS: P. C. Bol, Argivische Schilde. Olympische Forschungen XVII. 282 SZABÓ MIKLÓS: B. Andreae - G. de Luca - N. Himmelmann et al., Phyromachos-Probleme 282 SZABÓ MIKLÓS: D. Kreikenbom, Griechische und römische Kolossalporträts bis zum späten ersten Jahrhundert nach Christus 283 SZABÓ MIKLÓS: L. Aigner-Foresti (szerk.), Etrusker nördlich von Etrurien 284 BÍRÓNÉ SEY KATALIN: H.-J. Kellner, Die Münzfunde von Manching und die keltischen Fundmünzen aus Südbayern 285 BERECZKY TAMÁS: W. V. Harris (szerk.), The Inscribed Economy. Production and distribution in the Roman empire in the light of instrumentum domesticum. JRA Suppl. 6. 285 GESZTELYI TAMÁS: R. Amedick, Vita privata auf Sarkophagen 286 LŐRINCZ BARNABÁS: Th. Fischer, Das Umland der römischen Regensburg 288 KISS ATTILA: M. Martin, Das spätrömisch-frühmittelalterliche Gräberfeld von Kaiseraugst, Kr. Aargau 288 HOLL IMRE: U. Gross, Mittelalterliche Keramik zwischen Neckarmündung und SChwäbischer Alb 289 HOLL IMRE: E. Landgraf, Ornamentierte Bodenfliesen des Mittelalters in Süd- und Mitteldeutschland 1150-1550 289 GYURICZA ANNA - SZABÓ KLÁRA: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1993 291

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 121-122. ÉVFOLYAM (1994-1995)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 04 May 2014 15:23
Last Modified: 28 Mar 2017 09:19
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/401

Actions (login required)

View Item View Item