REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1973

Archaeologiai Értesítő, 100 - 1973.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1973_100.pdf

Download (342MB) | Preview

Abstract

1973 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 11 TOPÁL JUDIT: Bronzkori ékszerlelet Ócsáról 11 TÓTH ENDRE: A savariai capitoliumi triász torzóinak kérdése 27 FODOR ISTVÁN: Honfoglaláskori művészetünk iráni kapcsolatainak kérdéséhez. A sóshartyáni korongpár 40 KÖZLEMÉNYEK 50 SZ. BURGER ALICE: Római szarkofág a pécsi Aranyhegyről 50 P. BUOCZ TERÉZIA: Rómaikori mozaik Szombathelyen 58 GÁSPÁR DOROTTYA: Egy intercisai votiv felirat 65 LŐRINCZ BARNABÁS: A barbaricumi római épületek bélyeges téglái 69 CS. SÓS ÁGNES: Jelentés a pókaszepetki ásatásokról 76 T. JUHÁSZ IRÉN: Vésztő, középkori templom és rendház 88 ALTMANN JÚLIA: Előzetes jelentés a budavári Ferences-templom kutatásáról 92 IRÁSNÉ MELIS KATALIN: A budai középkori lábbeli viselet. XIII - XIV. sz. 98 SZEMLE 113 MAKKAY JÁNOS - SULYOK JÁNOS: Marosi Arnold (1873-1939) 113 WESSETZKY VILMOS: Beszámoló a Lübeckben tartott XVIII. Orientalista Konferenciáról 1972. október 1 - 5-ig 115 KALICZ NÁNDOR: Korabronzkori szimpozion Verona-Lazise-ben és Starý-Smokovecen 115 NAGY TIBOR: A VI. Nemzetközi Görög-Latin Epigráfiai Kongresszus 116 SOPRONI SÁNDOR: Beszámoló a IX. Nemzetközi Limeskongresszusról 117 B. BÓNIS ÉVA: Szimpozion a középső Duna-vidék késő La-Te hagyatékának problémáiról Malé Vozokanyban 1972-ben 118 IRODALOM 119 MAKKAY JÁNOS: Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XXIII. kötet 119 SZ. PÓCZY KLÁRA - ENTZ GÉZA: Folia Archeologica. A Magyar Nemzeti Múzeum Évkönyve XXI - XXII. kötet 121 KOREK JÓZSEF: Kalicz N., Agyag istenek. A neolitikum és rézkor emlékei Magyarországon 125 KEMENCZEI TIBOR: Bakay K., Scithian Rattles in the Carpathian Basin and their Eastern Connections 125 KÁDÁR ZOLTÁN: Castiglione L., Az Ókor nagyjai 126 HOLL IMRE: Gerevich L., The Art of Buda and Pest in the Middle Ages 127 KŐHEGYI MIHÁLY: Maksay F., A magyar falu középkori településrendje 128 PÁLÓCZI HORVÁTH ANDRÁS: Acsádi Gy. - Nemeskéri J., History of Human Life Span and Mortality 128 T. DOBOSI VIOLA: Alt-Thüringen, Jahresschift des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens XI. kötet 130 T. DOBOSI VIOLA: R. Feustel, Menschen, Affenmenschen, Affen 131 WESSETZKY VILMOS: M. Schiff Giorgini, C. Robichon és L. Leclant közreműködésével , Soleb II. 131 KEMENCZEI TIBOR: M. Novotna, Die Bronzehortfunde in der Slowakei 132 KÁDÁR ZOLTÁN: G. Becatti, L'arte dell' eta classica 133 TÓTH ENDRE: H. Galsterer, Untersuchungen zum römischen Städtewesen auf der Iberischen Halbinsel 133 GABLER DÉNES: Alföldy G., Die Hilfstruppen der römischen Provinz Germania Inferior 134 FITZ JENŐ: M.-L. Krüger, Die Reliefs des Stadtgebietes von Carnuntum 135 B. THOMAS EDIT: H. Kenner, Das Phänomen der Verkehrten Welt in der Griechhisch-Römischen Antike 136 B. THOMAS EDIT: A. N. Zadoks-Josephus Jitta - W. J. Peters - W. A. van Es, Roman Bronze Statuettes from the Netherlands. 1-2. köt. 136 BÁLINT CSANÁD: P. Demolon, Le Village mérovingien de Brebieres 137 HOLL IMRE: Constantinescu, Coconi 138 F. FEJÉR MÁRIA: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1972. 139 1973 / 2. füzet 167 TARTALOMJEGYZÉK 168 DERCSÉNYI DEZSŐ: Entz Géza hatvan éves 169 TANULMÁNYOK 171 KOVÁCS TIBOR: Korai markolatlapos bronz tőrök a Kárpát-medencében 171 NÉMETH PÉTER: Előzetes jelentés a szabolcsi Árpád-kori megyeszékhely régészeti kutatásának első három esztendejéről (1969-1971) 181 HOLL IMRE: Sopron középkori városfalai IV. 194 KÖZLEMÉNYEK 222 K. VÉGH KATALIN: Adatok a kelta kocsitemetkezések kérdéséhez 222 PARRAGI GYÖRGYI: Septimius Flaccus oltárköve Aquimcumból 233 WELLNER ISTVÁN: Megjegyzések a aquincumi helytartói villacsoport keletkezésének újabb adataihoz 236 SZIRMAI KRISZTINA: Portrék éa szoborfejek az Aquincumi Múzeumban 238 PARÁDI NÁNDOR: Az Esztergom - Széchenyi téri ásatás 246 SZEMLE 264 TÓTH ISTVÁN: Jegyzetek Savaria római kőemlékeiről 264 F. PETRES ÉVA: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat régészeti tevékenysége az 1972. évben 270 Archäologische Forschungen im Jahre 1972. 271 IRODALOM 294 TROGMAYER OTTÓ: Archäologische Forschungen 1969. Mitteilungen des Archä;ologischen Instituts der Ungarischen Akademie de Wissenschaften 2. 294 TÓTH ENDRE: Barkóczi L. - Mócsy A., Die römische Inschriften Ungarns. RIU 1. 295 CS. SÓS ÁGNES: László Gy., A népvándorláskor művészete 295 FODOR ISTVÁN: Dienes I., A honfoglaló magyarok 296 BÓNA ISTVÁN: Alt-Thüringen, Jahresschift des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens XII. kötet 297 B. THOMAS EDIT: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römischen Abteilung 78. (1971). 2., és (1972) 1. köt. 298 TROGMAYER OTTÓ: Antropológiai praktikum I. Paleoantropológiai metodikák 299 BÓNA ISTVÁN: Underwater Archaeology. A nascent discipline 299 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: G. Schwarz, Die griechische Kunsts des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. im Spiegel der Anthologia Graeca 300 F. PETRES ÉVA: F. R. Hodson, The La Tene Cemetery at Münsingen-Rain. Catalogue and Relatíve Chronology 301 B. THOMAS EDIT: H. Buschhausen, Die spätrömischen Metallscrinia und frühchristlichen Reliquiarey 302 FODOR ISTVÁN: [Gening, V. F.], Az udmurtiai Káma-vidék népeinek őstörténete a pjánobori korszakban. 1-2. köt. 302 CS. SÓS ÁGNES: H. Bach - S. Dusek, Slawen in Thüringen. Geschichte und Anthropologie im 10. bis 12. Jahrhundert. Nach den Ausgrabungen bei Espenfeld 303 HOLL IMRE: G. P. Fehring, Unterregenbach. Kirchen, Herrensitz, Siedlungsbereiche 304

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 100. ÉVFOLYAM (1973)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 04 May 2014 05:35
Last Modified: 10 Mar 2017 07:49
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/389

Actions (login required)

Edit Item Edit Item