REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1967

Archaeologiai Értesítő, 94 - 1967.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1967_094.pdf

Download (287MB) | Preview

Abstract

1967 / 1. füzet 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 TANULMÁNYOK 9 KALICZ NÁNDOR: A korabronzkori nyírségi csoport telepe Nyírpazony határában 9 PARÁDI NÁNDOR: A Hács-Béndekpusztai Árpád-kori edényégető kemence 26 ZOLNAY LÁSZLÓ: Ásatások a budai I., Táncsics utca 9. területén : A XIII-XIV. századi budavári királyi rezidencia kérdéséhez 45 KÖZLEMÉNYEK 54 SCHREIBER RÓZSA: A rákospalotai edénylelet 54 PATAY PÁL: Egy miniatür bronz diadéma 59 SCHREIBER SÁNDOR: A Pannoniából indult Lucius Valerius Valerianus "cursus honorum"-a Caesareából 65 NAGY TIBOR: Anecdota Aquincensia 68 SZILÁGYI JÁNOS: Kőfeliratok az Aquincumi Múzeum régi gyűjtéséből.. 2 76 H. GYÜRKY KATALIN: Középkori építőáldozat Buda egykori külvárosában 86 POHL ARTUR: Offenbánya középkori pénzverdéje 90 MÉSZÁROS GYULA: Árpád-kori és és késő-középkori telep-maradványok Szekszárdon 93 SZEMLE 101 KOREK JÓZSEF: Bartucz Lajos (1885-1966) 101 OROSZLÁN ZOLTÁN: Száz éve jelent meg a "Műrégészeti Kalauz" 102 U. VANYEK MÁRTA - ERDÉLYI ISTVÁN: Színképelemzési vizsgálatok és azok értékelése a Pilismarót-basaharci avarkori temető bronztárgyain 103 HORVÁTH TIBOR: Beszámoló a Magyar Régészeti és Művészettörténeti és Éremtani Társulat 1965. évi működéséről 108 SOPRONI SÁNDOR: A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat régészeti tevékenysége az 1965. évben 109 IRODALOM 110 SZILÁGYI JÁNOS: Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae XVII. kötet 110 CS. SÓS ÁGNES: Fettich, N., Das awarenzeitliche Gräberfeld von Pilismarót-Basaharc 112 TROGMAYER OTTÓ: Orosháza története 115 BÓNA ISTVÁN: Alt-Thüringen, Jahresschift des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens VII. kötet 115 V. L.: Acta Bernensia I. H. G. Bandi, Birsmatten-Basisgrotte. Acta Bernensia III. D. Andrist - W. Flükiger - A. Andrist. Das Simmental zur Steinzeit 116 KOVÁCS TIBOR: V. L.: Acta Bernensia II. H. Müller-Beck, Seeberg, Burgäschisee-Süd, Holzgeräte und Holzbearbeitung 117 WESSETZKY VILMOS: H. Junker, E. Winter, Das Geburtshaus der Isis in Philae 118 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: G. Neumann, Gesten und Gebärden in der griechischen Kunst 119 MÓCSY ANDRÁS: G. Susini, Il lapicida Romano 120 B. BÓNIS ÉVA: K. Motyková-Sneidrová, Die Anfänge der römischen Kaiserzeit in Böhmen 121 ERDÉLYI ISTVÁN: A. A. Gavrilova, A kudyrgei temető, mint az altáji törzsek történetének forrása 121 FERENCZY LÁSZLÓ: J. E. Kidder, Early Japanese Art 123 NÉMETH ENDRE: Magyar régészeti irodalom : Bibliographia Archaeologica Hungarica 1966 125 1967 / 2. füzet 143 TARTALOMJEGYZÉK 144 TANULMÁNYOK 145 HARMATTA JÁNOS: Kereskedelmi útvonalak a Kárpát-medence, Észak-Itália és Görögország között a korai vaskorban 145 SZ. PÓCZY KLÁRA: Scarbantia városfalának korhatározása 149 HOLL IMRE: Sopron középkori városfalai : Jelentés az 1961-64. évi ásatásokról 167 KÖZLEMÉNYEK 198 T. DOBOSI VIOLA: Új felsőpaleolit telep az Alföldön. - Stieber József, A madarasi löszprofil faszeneinek vizsgálata 198 GABLER DÉNES: Újabb feliratos kőemlék az ácsi táborból 208 CSALLÁNY DEZSŐ: Székely-magyar rovásjelek Bonyháról 212 LÓCSY ERZSÉBET: Alhévíz és Békásmegyer középkori templomai 214 SZEMLE 228 DIENES ISTVÁN: F. Vattai Erzsébet (1919-1967) 228 HARMATTA JÁNOS: Régészet, nyelvtudomány és őstörténet 229 Archäologische Forschungen im Jahre 1966 231 IRODALOM 253 SZILÁGYI JÁNOS: Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, XVIII. kötet 253 HARMATTA JÁNOS: Vértes, L.,Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon 254 BÓNA ISTVÁN: Alt-Thüringen, Jahresschift des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens VIII. kötet 255 VÉRTES LÁSZLÓ: A. Leroi-Gourhan, Préhistoire l'art occidental 256 WESSETZKY VILMOS: M. Schiff Giorgini, C. Robichon és J. Leclant közreműködésével , Soleb, I. (1813-1963) 257 MAKKAY JÁNOS: R. Hope Simpson, A. Gazetteer and Atlas of Mycenaean Sites 258 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: A. Greifenhagen, Antike Kunstwerke 259 SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY: B. Segall, Tradition und Neuschöpfung in der frühalexandrinischen Kleinkunst 259 SZABÓ MIKLÓS: H.-V. Herrmann, Die Kessel der orientalisierenden Zeit 260 MÓCSY ANDRÁS: Fontes Minores Latini III. = Római Történeti Forrásgyűjtemény 261 SZENTLÉLEKY TIHAMÉR: H. Deringer, Römische Lampen aus Lauriacum 261 BÓNA ISTVÁN: B. Svoboda, Cechy v dobe stehování národu 262 TOMKA PÉTER: Sz. V. Kiszelev, L. . Evtjuhova, L. P. Küzlaszov, N. Ja. Merpert, V.P.Levasova, Ősmongóliai városok 264 PARÁDI NÁNDOR: H. Steininger, Die münzdatierte Keramik des Mittelalters und der frühen Neuzeit in Österreich 265 PATAY PÁL: I. Scollar, Archäologie aus der Luft 267

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 94. ÉVFOLYAM (1967)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 03 May 2014 14:22
Last Modified: 09 Mar 2017 08:42
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/365

Actions (login required)

Edit Item Edit Item