REAL-J

Archaeologiai Értesítő, 1920

Archaeologiai Értesítő, U39 - 1920.

[img]
Preview
Text
ARCHERT_1920-1922_uf_039.pdf

Download (147MB) | Preview

Abstract

DOLGOZATOK ÉS KÖZLEMÉNYEK 3 OROSZLÁN ZOLTÁN: Kiadatlan pannoniai provinciális kőemlékek a Magyar Nemzeti Múzeumban 3 Kapitoliumok Pannoniában 14 MORAVCSIK GYULA: Római sírfelirat a Duna-Tisza-közéről 17 NAGY LAJOS: A Balácza-pusztán előkerült róm ai falfestmények második csoportja 20 MAROSI ARNOLD: Székesfehérvár honfoglaláskori temetői 27 KISS LAJOS: Eperjeskei honfoglaláskori temető 44 VARJÚ ELEMÉR: A Szent Korona 58 TÓTH ZOLTÁN: Legrégibb feszítőzabláinkról 73 SOÓS ELEMÉR: Tarpa vára 86 OROSZLÁN ZOLTÁN: Déri Frigyes 94 OROSZLÁN ZOLTÁN: A Magyar Nemzeti Múzeum Régiségtárának ásatása Dunapentelén 1922. július havában 95 ALFÖLDI ANDRÁS: Az I. Valentinianus-féle erődépítés tégláiról 98 A kisárpási római agyagforma 100 A keczeli lelet 101 A zalahosszúfalusi pénzlelet 104 OROSZLÁN ZOLTÁN: Konstantinov Monomachos koronájához 105 Kolozsvári Márton és György váradi királyszobrairól 105 KEMÉNY LAJOS: Adatok a viselet történetéhez Kassán, a város levéltárából 106 HRADOWAY LÁSZLÓ: Szigethy Pál deák vagyonleltára 108 ERNYEY JÓZSEF: Divatárúszámla a XVII. századból 111 ERNYEY JÓZSEF: A trencsén-baáni kastély leltára, 1683 111 JANICSEK JÓZSEF: Régi harangok Sárosmegyében 112 STOHL ERNŐ: A Lutheránus Róma harangjai 118 TOMPA FERENC: Hírek a Vasmegyei Múzeumból 119 IRODALOM 121 Kuzsinszky Bálin, A Balaton környékének Archaeologiája. Budapest, 1920 121 OROSZLÁN ZOLTÁN: Hekler Antal, A klasszicizmus jelentősége az ókori művészetben. Budapest, 1921 122 Hillebrand Jenő, Bella Lajos, Az őskor embere és kulturája. Budapest, 1921 124 OROSZLÁN ZOLTÁN: Hekler Antal, Pheidias művészete. Budapest, 1922 126 Ujabb irodalom Pannonia keresztény archaeologiájához 129 NAGY LAJOS: Blanchet, Adrien, Étude sur la décoration des édifices de la Gaule romaine. Paris, 1913 131 OROSZLÁN ZOLTÁN: Forrer, Robert, Das römische Zabern, Tres Tabernae. Strassburg, 1918 135 OROSZLÁN ZOLTÁN: Gnirs, Anton, Führer durch Pola. (Wien, 1915.); Egger, Rudolf, Führer durch die Antikensammlung in Klagenfurt. (Wien, 1921.) 136 SZEMLE 140 Az Országos Magyar Régészeti Társulat működése az 1920-22. években 140

Item Type: Journal
Publisher: Magyar Tudományos Akadémia
Additional Information: ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 39. KÖTET (1920-1922)
Subjects: C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CC Archaeology / régészet
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 02 May 2014 16:45
Last Modified: 26 Jan 2017 08:27
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/326

Actions (login required)

Edit Item Edit Item