REAL-J

Magyar Fizikai Folyóirat, 1963

Magyar Fizikai Folyóirat, 11 - 1963.

[img]
Preview
Text
MAFIZFO_11.pdf

Download (343MB) | Preview

Abstract

11. kötet / 1. sz. 1 BOJTOR IVÁN-KISS ISTVÁN-KOCZKÁS GYULA: Gammasugárzás nagy- és katasztrófa-dózisainak mérése filmes módszerrel 3 CSIKAI GYULA-BACSÓ JÓZSEF-DARÓCZY SÁNDOR: Neutron reakciók hatáskeresztmetszetének vizsgálata Rh103 magnál 9 GAUSER KÁROLY: A bolygók közepes keringési sebessége 21 KESZTHELYI LAJOS: gamma-átmenetek Z=N típusú páros-páros atommagokban 23 A LABORATÓRIUMBÓL 71 TREMMEL JÁNOS: Egyszerű expoziméter elektronmikroszkóphoz 71 A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL 75 N. N. BOGOLJUBOV: Új módszer a szupravezetés elméletében 75 11. kötet / 2. sz. 87 HÉDERVÁRI PÉTER: A Mars belső szerkezetéről 89 BÁN MIKLÓS-GÁSPÁR GYÖRGY-SZABÓ JÓZSEF-TÖRÖK MIKLÓS: Aromás vegyületek elektronszerkezete. I. 95 J. P. ELLIOTT: A mag héjmodellje 107 A FOLYÓ IRODALOMBÓL 165 N. D. SZOKOLOV: A molekulák elektronfelhőjének kvantumelmélete 165 11. kötet / 3. sz. 187 TOMPA KÁLMÁN-TÓTH FERENC: "Széles-jelű" (wide-line) mag mágneses rezonancia spektrométer 189 HÉDERVÁRI PÉTER: A Venus belső szerkezetéről 203 TURCHÁNYI GYÖRGY-HORVÁTH TÜNDE-TARJÁN IMRE: A gőzfázisból növesztett NaCl tűkristályokról 209 VOSZKA RUDOLF: Montírozott NaJ(TI) szcintillációs kristályok minőségének változása nagy sugárdózisok hatására 217 A FOLYÓ IRODALOMBÓL 221 SZÉPFALUSI PÉTER: A soktestprobléma Green-függvényes módszeréről 221 A LABORATÓRIUMBÓL 257 ÚJHELYI CSABA: Sr90 forrás készítési eljárás végablakos GM-csöves készülék feloldási idejének meghatározásához az "arányos források" módszerének alkalmazásánál 257 A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL 261 J. G. VALATIN: Megjegyzések a szupravezetés elméletéről 261 11. kötet / 4. sz. 275 BERENCZ FERENC: A H2 molekula lsns1S állapotainak molekulapálya-módszeres számításai 277 HÉDERVÁRI PÉTER: Terresztrikus-típusú bolygómodell n számú szeizmikus törésfelület létezése esetén 285 DÉZSI ISTVÁN-FEHÉR ISTVÁN: Radioaktív anyagok abszolút mérése. I. 301 A FOLYÓ IRODALOMBÓL 311 BERÉNYI DÉNES: Belső fékezési sugárzás elektronbefogásnál 311 A. P. JUCYS: Az atomokra végzett kvantummechanikai számítások jelenlegi helyzete és az előttünk álló feladatok 321 SZABÓ FERENC: A gyors reaktorok fizikájának alapjai 341 11. kötet / 5. sz. 369 BOZÓKI GYÖRGY: Magaktív kozmikus sugárzási részecskék abszorpciója levegőben és sűrű közegben 371 A FOLYÓ IRODALOMBÓL 431 HARTMANN ERVIN-JESZENSZKY BÉLA: Tűkristályok 431 BERÉNYI DÉNES: Az elektronbefogás-pozitron emittálási viszony elmélete, mérése és jelentősége 451 PÓCSIK GYÖRGY: A kavntumelektrodinamika mértéktranszformációi 471 TURCHÁNYI GYÖRGY-HORVÁTH TÜNDE-TARJÁN IMRE: Gőztérben végbemenő anyagranszport vizsgálata Na24Cl-dal 479 ZSOLDOS LEHEL: A rendezett Cu3Au ötvözetről szórt sugárzás intenzitásának eloszlásáról. I. Klasszikus modellek 491 BERENCZ FERENC: A konfigurációs kölcsönhatás módszerének továbbfejlesztése a spinopertáros eljárással 505 SÓLYOM JENŐ: Spinnel és mágneses momentummal rendelkező elektromosan töltött részecske relativisztikus mozgásegyenletének meghatározása variációs módszerrel 515 MALICSKÓ LÁSZLÓ: Kristályok növekedési sebességével kapcsolatos vizsgálatok 527 TAMÁS GYULA-RONTÓ GYÖRGYI: Eljárás a diffúziós együttható meghatározására agar-agar gél rudak segítségével 539 DÉZSI ISTVÁN-FEHÉR ISTVÁN: Radioaktív anyagok abszolút mérése II. 543 KRASZNAI ISTVÁN-SOLTI FERENC: Időegység alatt áthaladt folyadék mennyiség izotóp-nyomjelzéses mérése és biológiai alkalmazása 555 A LABORATÓRIUMBÓL 563 IMRE ALADÁR-BUJDOSÓ ERNŐ: Co60 izotóppal szennyezett Fe59 izotópkészítmény tisztítása 563 A FOLYÓ IRODALOMBÓL 569 S. G. NILSSON: Nukleonok kötött állapotai erősen deformált magokban 569 A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL 601 EMMY NOETHER: Invariáns variációs problémák 601

Item Type: Journal
Publisher: Akadémiai Kiadó
Additional Information: Magyar Fizikai Folyóirat - A Magyar Tudományos Akadémia III. Osztályának Fizikai Közleményei 11. kötet (1963)
Subjects: Q Science / természettudomány > QC Physics / fizika
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 07 Dec 2014 10:25
Last Modified: 09 Aug 2017 07:09
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/1155

Actions (login required)

Edit Item Edit Item