REAL-J

Uránia, 1915

Uránia, 16 - 1915.

[img]
Preview
Text
MTA_Urania_1915.pdf

Download (467MB) | Preview

Abstract

1915 / 1. szám 1 Molnár Viktor: A háború nemzetnevelő hatása 7 Lukács György: A háború tanulságai (Első közlemény) 8 Dr. Kató Sándor: A Walhalla 12 Dr. Vargha Zoltán: Anglia nagyhatalmi törekvései (Első közlemény) 16 Dr. Balla Antal: Bulgária (Első közlemény) 18 Bányai János: A geologia néhány modern kísérleti eszközéről 21 Fehér Jenő: Az ivari mimikriről 23 Mende Jenő: Az ólom eredete 26 Mikola Sándor: A lövedék mozgása 30 Dr. Keller Oszkár: Megemlékezés Herman Ottóról 34 Krónika 36 Könyvszemle 40 Különféle 41 Csillagászati krónika 42 1915 / 2. szám 49 Lukács György: A háború tanulságai (Második közlemény) 51 Dr. Vargha Zoltán: Anglia nagyhatalmi törekvései (Második közlemény) 54 Dr. Balla Antal: Bulgária (Második közlemény) 57 Szentpétery Imre: A macsói bánság 60 Bányai János: A geologia néhány modern kísérleti eszközéről (II.) 70 Dr. Szalay Béla: Nyolcz fehér bivaly 72 Dr. Horváth Károly: Az állatok társas érintkezésének eszközei 76 Vladár Endre: Új szerkezetű messzelátó 79 Krónika 81 Könyvszemle 84 Csillagászati krónika 88 1915 / 3. szám 93 Sebestyén Károly: A háború és a költészet 95 Halasi: A német szellem 99 Dr. Dékáni Kálmán: Invasiók Anglia ellen 100 Ellend József: Deákzendülés a sárospataki főiskolában 1794-ben 102 Bodócs István: A régi és a modern lőszerekről 106 Mende Jenő: A szén megolvasztása 115 Szabó Gábor: A láng nélkül való tüzelés 116 Horváth Károly Dr.: A vulkánismus elmélete és a Kilaueán végzett újabb megfigyelések 118 Mende Jenő: A nitrogen-ipar fejlődése 121 Krónika 122 Könyvszemle 127 Csillagászati krónika 130 1915 / 4. szám 137 Molnár Viktor: A háború culturális tanulságai 139 Makoldy József: Casa matta 143 Erdélyi József: Lelki erők a harczban 146 Dr. Nagy Jenő: A világháború gyalogsági fegyverei és azok fejlődése 150 Tass Antal: A csillagászati világnézetek alakulása az idők folyamán 156 Krónika 162 Könyvszemle 166 Különféle 167 Csillagászati krónika 169 1915 / 5. szám 189 Molnár Viktor: A fővárosi gyermekkert-egylet 191 Dr. Nagy József: Az olvasásról 193 Dr. Schiff Péter: A második angol-amerikai háború (1812-1815) 195 Dr. Dékáni Kálmán: Az első bécsi congressus 1515-ben 199 Halász Gyula: A béke Marseillaise-e 202 Kerekes György: Kassa város háborús rendelete 1650-ben 205 Dr Rapaics Raymund: A botanika magyarországi történetének főirányai (I. Közlemény) 206 Bodócs István: A bombák és lövedékek robbanó anyagai 210 Bányai János: A világító fáról 216 Krónika 218 Könyvszemle 222 Különféle 224 Csillagászati krónika 225 1915 / 6-8. szám 233 Sebestyén Károlyné: Az asszony a világháborúban 235 Morvay Győző: A német asszony és a háború 236 Ifj. Bujk Béla: Háborús idegek 242 Dr. Laurentzi Vilmos: A történelem lelke 243 Dr. Endrei Gerzson: Egy amerikai cseretanár véleménye a német középiskolákról 244 Dr. Schiff Péter: Oroszország német lakosai 248 Dr. Kendi Finály Gábor: Római útak a Dunán túl 249 Kerekes György: Kassa 1706-iki ostroma 254 Dr. Rapaics Raymund: A botanika magyarországi történetének fő irányai (Befejező közlemény) 256 Bodócs István: A tábori tűzérség feladatai és lövedékei 261 Tass Antal: A háborús optika köréből 265 Mende Jenő: Az elektron-elmélet 268 Dr. Keller Oszkár: Csatahajók parancsnoki hídja 278 Dr. Windisch Rikárd: Felhasználhatók-e a szilárdított zsírok az emberi táplálkozásnál? 280 Krónika 281 Könyvszemle 287 Különféle 289 Csillagászati krónika 290 1915 / 9. szám 301 Dr. Lakos Béla: Anatolián keresztül 303 Dr. Szelényi Ödön: Paedagógiai törekvések Magyarországon 309 Cholnoky Jenő: Venezia 317 Bodócs István: Az egységes lövedék problemája 321 Bányai János: A geologia néhány modern kísérlete (III. közlemény) 327 A harczterek éjjeli megvilágításáról 329 Krónika 332 Könyvszemle 337 Csillagászati krónika 339 1915 / 10. szám 345 Marót Károly: A "vasharczos" őseiről 347 Dr. Schiff Péter: Orosz népszokások 351 Dr. Nagy József: Egy philosophus külső élete 355 Bodócs István: A tüzérségi lövedékek gyujtókészülékének fejlődése 358 Mende Jenő: Hogyan photographálják a repülő lövedéket? 364 Horváth Károly Dr.: Fekete folyók 368 Bányai János: A geologia nehány modern kísérlete IV. 371 Gyulay Károly: A konyhasó jelentősége az állattartásban 374 Dr. Keller Oszkár: Az ehető csiga szervezete, életmódja és értékesítése 375 Krónika 378 Könyvszemle 380 Különféle 381 Csillagászati krónika 383 1915 / 11. szám 389 Szász Károly: Színházi levél 391 V. S.: Háborús lélektani megjegyzések 396 Dr. Kárffy Ödön: Petrarca és a magyarok 400 Marót Károly: Petőfi és a kinéma 402 Mikola Sándor: A lőporrobbanás physikájából 405 Dr. Keller Oszkár: Léghajók és repülőgépek szikratáviró-készülékei 414 Gyulay Károly: A mész jelentősége állataink táplálkozásánál 419 Mende Jenő: A Nap melegének forrása 420 T. A.: Háború és időjárás 421 Krónika 422 Könyvszemle 426 Különféle 427 Csillagászati krónika 427 1915 / 12. szám 433 Dr. Vargha Zoltán: A Hohenzollern-család 435 Szász Károly: Színházi levél 446 Dr. Rapaics Raymund: Az alföldi flóra növényföldrajzi problémája 452 Bodócs István: A mechanikus időgyujtókról 459 Fodor Ferencz dr.: A Balkán természeti viszonyai és államalakulásai 464 Kedves Miklós: A szemben keletkező képek fényképei 466 Krónika 467 Könyvszemle 471 Különféle 472 Csillagászati krónika 472

Item Type: Journal
Publisher: Uránia Magyar Tudományos Egyesület / Társaság
Additional Information: Uránia - Népszerű tudományos folyóirat 16. (1915)
Subjects: Q Science / természettudomány > Q1 Science (General) / természettudomány általában
Depositing User: Kötegelt Import
Date Deposited: 10 Aug 2017 06:45
Last Modified: 16 Jan 2019 09:17
URI: http://real-j.mtak.hu/id/eprint/10715

Actions (login required)

Edit Item Edit Item